Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kulutuskarkuruus elämänpoliittisena valintana – mikä motivoi vähän kuluttavan elämäntavan valinneita? Uusi elämä –hankkeen avausseminaari 26.10.05 Tuuli.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kulutuskarkuruus elämänpoliittisena valintana – mikä motivoi vähän kuluttavan elämäntavan valinneita? Uusi elämä –hankkeen avausseminaari 26.10.05 Tuuli."— Esityksen transkriptio:

1 Kulutuskarkuruus elämänpoliittisena valintana – mikä motivoi vähän kuluttavan elämäntavan valinneita? Uusi elämä –hankkeen avausseminaari Tuuli Hirvilammi

2 Tutkimusongelmat Ekoyhteisöissä elävien kulutuskarkureiden elämäntapa
Kulutuskäyttäytyminen Hyvinvointikäsitykset Kulutuskarkureiden tekemän elämänpoliittisen valinnan motiivit Kulutuskarkuruuden suhde hyvinvointivaltioon

3 Kulutuskarkuruus Elämäntapa: arvojen ja toimintojen kokonaisuus
Ostamattomuus ja aineellisen kulutuksen välttäminen moraalinen kannanotto Vapaaehtoinen, arvoihin perustuva valinta Materian ostamisen sijaan korostuu pyrkimys omavaraiseen, jossain määrin rahattomaan taloudenpitoon Kulutuksen välttäminen vaihtoehtoisen elämäntavan luonnollinen osa, ei luopumista Kokemuksena rikas elämä (vrt. köyhyystilastot) ”varaa olla ilman”

4 Kulutuskäyttäytyminen
Köyhyys ei itsessään tavoite (’raha välineenä hyviin tarkoituksiin’), toisaalta tyytyväisyys minimi toimeentuloon Välttämättömyysmenot, asuminen ja ruoka, suurin menoerä Ekologisena kannanottona ja riskeihin varautumisena pyrkimys omavaraisuuteen, esim. viljely, käsityöt, kierrättäminen, jätteiden hyödyntäminen Vaihtotalouden hyödyntäminen, esim. talkoot, naapuriapu, palveluiden – ja tuotteiden vaihto Kulutustyyli: eettinen kuluttaminen ja turhan välttäminen Kulutuksen motiivin tiedostaminen: mitä tavara palvelee?

5 Hyvinvointikäsitykset – Mistä hyvinvointi muodostuu?
Luonto luonto itseisarvona, suojelun korostaminen olemassaolo koetaan ’osana luontoa’ Sosiaaliset suhteet samanhenkinen yhteisöllisyys Mielekäs tekeminen itsensä kehittäminen, luovuus vrt. pakkotahtinen palkkatyö Henkinen hyvinvointi mielenrauha ja henkisen ulottuvuuden huomioiminen omien arvojen ja ihanteiden mukaan eläminen

6 Elämästä politiikkaa? Anthony Giddens 1991: Modernity and Self-identity ”Miten minun tulisi elämäni elää?” Elämänpolitiikka = päätöksiä, jotka koskevat minuutta, identiteettiä, elämänkaarta, hyvinvointia ja elämäntyyliä Yksilöiden valinnan vapaus vs. rakenteet (esim. kapitalistinen talousjärjestelmä) Kulutuskarkuruus on riskiyhteiskunnassa ajankohtaistuva elämäntapavalinta, jossa korostuu henkilökohtaisuus, pyrkimys vaikuttamiseen, kriittisyys, globaali vastuu, käsitys hyvästä elämästä ja moraaliset peruskysymykset.

7 Yksilöllinen elämäntilanne
ELÄMÄNPOLITIIKKA Minkä takia kulutuskarkuri? Toimii sysäyksenä valinnan Halu vaikuttaa elämäntapaa tekemiseen, otetaan käyttöön koskevilla valinnoilla ”toiset mahdollisuudet” Utopia - toivon tila, käsitys hyvästä elämästä Yksilöllinen elämäntilanne - esim. työttömyys, turhautuminen, sairastuminen, yksinäisyys Kriittisyys - kulutusyhteiskunnan kritiikki esim. ekolo-gisesta näkökulmasta

8 Kulutuskritiikki Käsitys nykyisestä kulutusyhteiskunnasta: ”Sellanen, joka haluu haluu haluu, muttei koskaan saa tarpeeks ja siinä samalla halutessaan ottaa toisilta pois, mitä haluu...” Kulutusyhteiskunnan ongelmia mm. Markkinamekanismin ja talousdiskurssin leviäminen myös ihmissuhteisiin ja sosiaalipolitiikkaan Kulttuurin läpikaupallistuminen Rahakeskeinen kehityskäsitys Kapitalistisen logiikan kyseenalaistaminen: miksi tuotetaan uutta ja kulutetaan liikaa luonnonvaroja tuottavuuden ja talouskasvun turvaamiseksi?

9 Utopia Toivon tilaa määrittävissä puheissa korostuu pienimuotoisuus ja yksilöllisyys, ei kollektiivista tarkkaan määriteltyä utopiaa Kulutuskarkureiden ajatuksia paremmasta: - Maailma, jossa turva tulee muualta kuin kuluttamisesta - Hyvinvoinnin uudelleenmäärittely ja vaatimattomampi kulutustaso: ”elämänlaatua elintason sijaan” - Lämminhenkinen, pienimuotoinen, omavarainen, paikallinen...

10 Kulutuskarkuruuden yhteiskuntapoliittiset haasteet
Taustana yksittäisten kuluttajien ”vastuuta” korostava talousjärjestelmä ja palkkatyöhön perustuva hyvinvoinnin uudelleenjako Kulutuskarkuruus haastaa hyvinvointivaltion perustan: Kapitalistinen tuotanto, kulutus ja hyvinvointivaltio muodostavat kolmiyhteyden, jossa ne ovat riippuvaisia toisistaan. Kuinka käy hyvinvointivaltion, jos tuotanto ja kulutus karkaavat? Ratkaisuehdotuksina itsensä elättämisen mahdollisuudet, yrittäjyys perustulo yhteisöllisyys ja palveluiden vaihto

11 Kulutuskarkureiden ’hyvä yhteiskunta’
Yhteisöllinen, ekologisesti kestävä ja inhimilliseen taloudenpitoon perustuva Kokonaisnäkemyksen huomioiminen; ihminen, yhteiskunta ja luonto tiiviissä yhteydessä Paikallistalouksien vahvistaminen Talouden demokratisointi Elintason uudelleenarviointi; Kuinka paljon on tarpeeksi?

12 Hirvilammi, Tuuli: Kulutuskarkuruus elämänpoliittisena valintana Sosiaalipolitiikan pro gradu –tutkielma, Tampereen yliopisto, 2003


Lataa ppt "Kulutuskarkuruus elämänpoliittisena valintana – mikä motivoi vähän kuluttavan elämäntavan valinneita? Uusi elämä –hankkeen avausseminaari 26.10.05 Tuuli."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google