Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KESKIPAKOPUMPPU TOIMINTAPERIAATE RAKENNE OMINAISKÄYRÄ

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KESKIPAKOPUMPPU TOIMINTAPERIAATE RAKENNE OMINAISKÄYRÄ"— Esityksen transkriptio:

1 KESKIPAKOPUMPPU TOIMINTAPERIAATE RAKENNE OMINAISKÄYRÄ
SARJA- JA RINNAKKAISKÄYTTÖ KÄYTTÖKOHTEITA KESKIPAKOPUMPUN TUOTON SÄÄTÖ LINKKEJÄ SIVUKARTTA JA OHJEITA LOPETUS cv

2 TOIMINTAPERIAATE Keskipakopumpun toiminta perustuu keskipakovoimaan. Sen ansiosta pyörimis-liikkeessä oleva kappale pyrkii keskipisteestä pois. Tällöin keskeltä sisään tuleva neste sinkoutuu ulkokehälle ja poistuu pumpun pesästä putkea pitkin.

3 SIVUKARTTA OHJEITA: PÄÄVALIKKOON SIIRTYMINEN EDELLINEN VALIKKO
KESKIPAKO-PUMPPU TOIMINTA-PERIAATE RAKENNE OMINAISKÄYRÄ SARJA- JA RIN- NAKKAISKÄYTTÖ KÄYTTÖKOHTEITA PUMPUN TUOTON SÄÄTÄMINEN LINKKEJÄ SIVUKARTTA JA OHJEITA SÄÄTÖMAHDOL-LISUUDET JUOKSUPYÖRÄN SÄÄTÖ JUOKSUPYÖRÄN VAIHTO 0HITUSVENTTIILI KIEEROSNOPEUS-SÄÄTÖ SIMULAATIOT VENTTIILIN KURISTAMINEN ON-OFF -SÄÄTÖ ANIMAATIO OHJEITA: PÄÄVALIKKOON SIIRTYMINEN EDELLINEN VALIKKO SEURAAVA SIVU PALUU EDELLISELLE SIVULLE

4 Pyörimisnopeussäädössä tuotetaan pumpulla suoraan haluttu virtaus eikä säätöventtiiliä tarvita lainkaan. Etuna kuristussäätöön verrattuna on energian säästö. Jos säätöalue on laaja ja säätöventtiiliä joudutaan kuristamaan jatkuvasti, pyörimisnopeuden säätö on yleensä edullisin säätötapa. Pyörimisnopeutta säädetään taajuusmuuttajalla, joka muuttaa pumppua pyörittävän sähkömoottorin pyörimisnopeutta muuttamalla verkkovirran taajuutta. Pyörimisnopeuden muutoksen myötä pumpun hyötysuhde yleensä laskee. Myös sähkömoottorin ja taajuusmuuttajan häviöt heikentävät tämän säätötavan hyötyä. SIMULAATIO

5 Kuristussäätö on ollut perinteinen keskipakopumpun säätötapa
Kuristussäätö on ollut perinteinen keskipakopumpun säätötapa. Siinä pumpun tuottamaa painetta hävitetään painepuolelle sijoitetussa säätöventtiilissä. Tilanteissa, joissa virtaama on lähellä maksimia tai staattisen nostokorkeuden osuus on suuri, se voi olla taloudellisin säätötapa. Jos säätöalue on laajempi tai venttiiliä joudutaan kuristamaan jatkuvammin, tällä säätötavalla hävitetään turhaan energiaa ja säätötapa on epätaloudellinen. SIMULAATIO

6 KESKIPAKOPUMPUN TUOTTOA VOIDAAN SÄÄTÄÄ
MUUTTAMALLA PUMPUN PYÖRIMISNOPEUTTA PAINEPUOLEN KURISTUSVENTTIILIÄ SÄÄTÄMÄLLÄ JÄRJESTÄMÄLLÄ OHIVIRTAUS PAINEPUOLELTA IMUPUOLELLE SÄÄTÄMÄLLÄ JUOKSUPYÖRÄN JOHTOSIIPIÄ TEKEMÄLLÄ MUUTOKSIA JUOKSUPYÖRÄÄN KÄYTTÄMÄLLÄ PUMPPUA ON/OFF-PERIAATTEELLA

7 SEURAAVA SIMULAATIO ESITTÄÄ MITEN PUMPUN TUOTTO JA NOSTOKORKEUS MUUTTUVAT PYÖRIMISNOPEUDEN JA VENTTIILIN ASENNON MUUTTUESSA VALITSE TAULUKOSTA PYÖRIMISNOPEUS JA VENTTIILIN ASENTO KLIKKAAMALLA RUUDUKKOON PYÖRIMISNOPEUS, % 100 75 50 25 VENTTIILIN ASENTO, % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8 SEURAAVA SIMULAATIO ESITTÄÄ MITEN PUNPUN TUOTTO JA NOSTOKORKEUS MUUTTUVAT PYÖRIMISNOPEUDEN JA VENTTIILIN ASENNON MUUTTUESSA VALITSE TAULUKOSTA PYÖRIMISNOPEUS JA VENTTIILIN ASENTO KLIKKAAMALLA RUUDUKKOON PYÖRIMISNOPEUS, % 100 75 50 25 VENTTIILIN ASENTO, % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9 NOSTO-KORKEUSmH2O 3 TUOTTOl/min 2 0 % 100 % 25 % 75 % 50 % 0 %
MUUTA xxxxxPYÖRIMISNOPEUTTA JA VENTTIILIN ASENTOA 100 % 25 % 75 % 50 % SEIS KÄY

10 NOSTO-KORKEUSmH2O 10 TUOTTOl/min 20 0 % 100 % 25 % 75 % 50 % 0 %
MUUTA xxxxxPYÖRIMISNOPEUTTA JA VENTTIILIN ASENTOA 100 % 25 % 75 % 50 % SEIS KÄY

11 NOSTO-KORKEUSmH2O 23 TUOTTOl/min 33 0 % 100 % 25 % 75 % 50 % 0 %
MUUTA xxxxxPYÖRIMISNOPEUTTA JA VENTTIILIN ASENTOA 100 % 25 % 75 % 50 % SEIS KÄY

12 NOSTO-KORKEUSmH2O 43 TUOTTOl/min 46 0 % 100 % 25 % 75 % 50 % 0 %
MUUTA xxxxxPYÖRIMISNOPEUTTA JA VENTTIILIN ASENTOA 100 % 25 % 75 % 50 % SEIS KÄY

13 NOSTO-KORKEUSmH2O 3 TUOTTOl/min 9 0 % 100 % 25 % 75 % 50 % 0 %
MUUTA xxxxxPYÖRIMISNOPEUTTA JA VENTTIILIN ASENTOA 100 % 25 % 75 % 50 % SEIS KÄY

14 NOSTO-KORKEUSmH2O 11 TUOTTOl/min 74 0 % 100 % 25 % 75 % 50 % 0 %
MUUTA xxxxxPYÖRIMISNOPEUTTA JA VENTTIILIN ASENTOA 100 % 25 % 75 % 50 % SEIS KÄY

15 NOSTO-KORKEUSmH2O 22 TUOTTOl/min 122 0 % 100 % 25 % 75 % 50 % 0 %
MUUTA xxxxxPYÖRIMISNOPEUTTA JA VENTTIILIN ASENTOA 100 % 25 % 75 % 50 % SEIS KÄY

16 NOSTO-KORKEUSmH2O 38 TUOTTOl/min 166 0 % 100 % 25 % 75 % 50 % 0 %
MUUTA xxxxxPYÖRIMISNOPEUTTA JA VENTTIILIN ASENTOA 100 % 25 % 75 % 50 % SEIS KÄY

17 NOSTO-KORKEUSmH2O 3 TUOTTOl/min 15 0 % 100 % 25 % 75 % 50 % 0 %
MUUTA xxxxxPYÖRIMISNOPEUTTA JA VENTTIILIN ASENTOA 100 % 25 % 75 % 50 % SEIS KÄY

18 NOSTO-KORKEUSmH2O 10 TUOTTOl/min 116 0 % 100 % 25 % 75 % 50 % 0 %
MUUTA xxxxxPYÖRIMISNOPEUTTA JA VENTTIILIN ASENTOA 100 % 25 % 75 % 50 % SEIS KÄY

19 NOSTO-KORKEUSmH2O 22 TUOTTOl/min 194 0 % 100 % 25 % 75 % 50 % 0 %
MUUTA xxxxxPYÖRIMISNOPEUTTA JA VENTTIILIN ASENTOA 100 % 25 % 75 % 50 % SEIS KÄY

20 NOSTO-KORKEUSmH2O 30 TUOTTOl/min 228 0 % 100 % 25 % 75 % 50 % 0 %
MUUTA xxxxxPYÖRIMISNOPEUTTA JA VENTTIILIN ASENTOA 100 % 25 % 75 % 50 % SEIS KÄY

21 NOSTO-KORKEUSmH2O 3 TUOTTOl/min 13 0 % 100 % 25 % 75 % 50 % 0 %
MUUTA xxxxxPYÖRIMISNOPEUTTA JA VENTTIILIN ASENTOA 100 % 25 % 75 % 50 % SEIS KÄY

22 NOSTO-KORKEUSmH2O 10 TUOTTOl/min 105 0 % 100 % 25 % 75 % 50 % 0 %
MUUTA xxxxxPYÖRIMISNOPEUTTA JA VENTTIILIN ASENTOA 100 % 25 % 75 % 50 % SEIS KÄY

23 NOSTO-KORKEUSmH2O 22 TUOTTOl/min 174 0 % 100 % 25 % 75 % 50 % 0 %
MUUTA xxxxxPYÖRIMISNOPEUTTA JA VENTTIILIN ASENTOA 100 % 25 % 75 % 50 % SEIS KÄY

24 NOSTO-KORKEUSmH2O 32 TUOTTOl/min 219 0 % 100 % 25 % 75 % 50 % 0 %
MUUTA xxxxxPYÖRIMISNOPEUTTA JA VENTTIILIN ASENTOA 100 % 25 % 75 % 50 % SEIS KÄY

25 RAKENNE

26 OMINAISKÄYRÄ Keskipakopumpun ominaiskäyrä kuvaa miten pumpun nostokorkeus ja tuotto riippuvat toisistaan. bar Tuoton kasvaessa nostokorkeus pienenee eli tällöin pumppu kehittää pienemmän paineen. l/min

27 OMINAISKÄYRÄ Sarjakäytössä nosto-korkeus kasvaa, mutta tuotto pysyy samana. bar Rinnakkaiskäytössä tuotto kasvaa nosto-korkeuden pysyessä samana Yhden pumpun ominaiskäyrä l/min

28 OMINAISKÄYRÄ bar l/min

29 SARJA- JA RINNAKKAISKÄYTTÖ
Sarjakäytössä pumput kytketään peräkkäin. Tällöin neste kulkee edellisen pumpun painepuolelta seuraavan imupuolelle. Rinnakkaiskäytössä neste tulee molempien pumppujen imupuolelle erikseen. Nestevirtaukset yhdistyvät pumppujen painepuolella. OMINAISKÄYRÄT

30 KÄYTTÖKOHTEITA

31 Tällöin pumppu käynnistyy alarajalla ja pysähtyy ylärajalla.
Jos jatkuvaa virtausta ei tarvita, voidaan pumppua käyttää ON/OFF-periaatteella. Jos esimerkiksi säiliön pintaa ei tarvitse pitää vakiokorkeudella vaan riittää, että siellä on vähintään tietty minimimäärä nestettä eikä pinta ylitä määrättyä ylärajaa, voidaan säätö toteuttaa tällä menetelmällä. Tällöin pumppu käynnistyy alarajalla ja pysähtyy ylärajalla. KÄYNNISTÄ PUMPPU

32 LINKKEJÄ (Kaunis värikuva) (Tarkka rakennekuva osien englanninkielisillä nimillä) (Animaatio)

33 Juoksupyörän muutoksien tekeminen vastaa miltei koko pumpun vaihtamista ja on pysyvä muutos.
Vaihtoehto tulee kysymykseen tuottoarvojen pysyessä pysyvästi.

34 Johtosiipisäätö on harvinainen ja säätövara tällä menetelmällä on melko pieni.

35 Pumpun tuottoa voidaan säätää ohitusventtiiliä säätämällä
Pumpun tuottoa voidaan säätää ohitusventtiiliä säätämällä. Jos tuottoa halutaan suuremmaksi ohitusventtiiliä suljetaan ja vastaavasti ohitusventtiiliä avaamalla pumpun tuotto saadaan pienemmäksi. Ohitusvirtaussäätö on epätaloudellista, koska tällöin pumppu kierrättää nestettä edestakaisin ja pumpun tehoa menee hukkaan.


Lataa ppt "KESKIPAKOPUMPPU TOIMINTAPERIAATE RAKENNE OMINAISKÄYRÄ"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google