Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esityksen nimi / Tekijä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esityksen nimi / Tekijä"— Esityksen transkriptio:

1 Esityksen nimi / Tekijä
Lapset Puheeksi Vaasa / Mika Niemelä Esityksen nimi / Tekijä

2 Toimiva lapsi & perhe II
Esityksen nimi / Tekijä

3 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA
Painottaa ylisukupolvisesti siirtyvien ongelmien tunnistamista ja vähentämistä Edistävän ja ehkäisevän työn strategian tulee sisältyä kuntastrategiaan ja toteutua laaja-alaisesti palvelujärjestelmässä Ylisukupolvisuus tulee tiedostaa ja vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmien vuoksi riskissä olevat lapset ja nuoret tulee tunnistaa ja heidän tasapainoista kasvuaan tukea Esityksen nimi / Tekijä

4 Mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma Mieli 2009
Ylisukupolvisuus Tiedostaa, tunnistaa, kasvun tukeminen Tuen tarve aina arvioitava Päiväkodit ymt. Siirtymävaiheet Lähisuhde- ja perheväkivalta Itsemurhien ehkäisy Rovaniemi

5 Mieli 2009 toimeenpanosuunnitelma
2.4 Mielenterveys- ja päihdetyössä käytetään jokapäiväisessä työssä menetelmiä, joilla ehkäistään ongelmien ylisukupolvista siirtymistä 2.4.1 Toimiva lapsi & perhe -hanke Rovaniemi

6 Näkökulmia ylisukupolvisuuteen
Esityksen nimi / Tekijä

7 Työkyvyttömyyseläkkeellä marraskuussa 2004 olevien osuudet (%)
(Rajavaara Saarikallio-Torp / Kela 2010)

8 Työkyvyttömyyseläkkeen perusteena olevat sairaudet (%)
Sijoitettujen lasten äidit (n=1 719) Sijoitettujen lasten isät (n=990) Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 81 60 Joista Psykoottiset häiriöt 45,3 29,6 Persoonallisuushäiriöt 16,6 24,8 Masennus 16,8 16,2 Pelkotilat & ahdistuneisuus 3,7 4,5 Kehitysvammaisuus ja häiriöt 13,0 16,1 Alkoholi & lääkkeet 4,2 7,9 Muut 0,4 0,8 Yhteensä 100 Hermoston sairaudet 5 9 Vammat, myrkytykset 2 8 Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Verenkiertoelinten sairaudet 4 Muu / Ei tietoa 11 (Rajavaara Saarikallio-Torp / Kela 2010)

9 Vanhempien köyhyys altistaa pahoinvoinnille
Vanhempien köyhyyden lisääntyessä lisääntyvät myös lasten ongelmat. Niiden vanhempien, jotka ovat saaneet esim. 1-2 v toimeentulotukea, lapsista 40 % on myös saanut toimeentulotukea, 1/3 on rikosrekisteri, enemmän kuin joka 4. on vailla koulutusta, joka 4:nnellä mielenterveyshoitoja. Vanhempien pitkäaikainen köyhyys lisää kaikkia lasten ongelmia jo huomattavasti. Ei ttt 1 kk kk 6 – 12 kk 1 – 2 v v yli 5 v Vanhempien saama toimeentulotuki Paananen & Gissler 2011

10 Mielenterveyden ongelmat
20% lapsista elää perheessä, jossa vanhemmalla on päihde- tai mielenterveysongelma. Samalla toisellakin vanhemmalla on ongelmia %:lla Päihteiden käyttöä, aviollisia ongelmia, Somaattisia sairauksia Työttömyyttä Taloudellisia ongelmia Solantaus & Paavonen, Duodecim 1999

11 Ylisukupolvisuus ja vanhemman ongelmat
Ovat vahvin ennustaja lapsen mielenterveys- ja päihdeongelmille lapsuudessa, vaikuttavat aikuisuuteen asti Suurin syy huostaanottoihin Syrjäytymisen polku Päihteet ja mt-ongelmat ovat tavallisia lapsiperheiden ongelmia Vanhemman vakava masennus: lapsen riski sairastua 25 ikävuoteen mennessä on n. 60% Toimeentulon ongelmat, työttömyys.. (Solantaus )

12 Vanhemmuuden tuki Vanhemman mt – ja päihdepalvelut Lastensuojelu Työvoima- palvelut Perheiden koti- palvelut Vanhemman ongelmat Mt-päihde-talous-… Toimeentulo- palvelut Perheneuvola Neuvola ja kouluth- palvelut Päivähoito/ koulu perusth- palvelut Erikois-sh

13 Tl&p II:n Strategia Valitaan ongelma, joka on yleinen, ajankohtainen ja vakava ja johon koskettamalla värähtää koko systeemi On oltava yksinkertainen työväline, joka saa muutoksen aikaan / vie työtä kohti päämäärää Konkreettinen työskentely aloitetaan mahdollisimman pian ellei heti Tytti Solantaus

14 Toimiva lapsi & perhe II 2010-2015: Kuntakohtainen vaihe
Päätöksenteon taso: Yhteistyössä kuntien kanssa kuntastrategioiden luominen Organisaation taso: Monialaiselle yhteistyölle rakenne, vastuutus, budjetointi, ym Monialaiseen asiakastyöhön menetelmät jotka pakottavat yhteistyön rakentamiseen vaikuttavat toivottuun suuntaan Sopivat asiakkaille, yhteistyöhön asiakkaiden kanssa Tl&p menetelmien vaikuttavuus todettu ja tutkitaan Kuntalaiset: tiedottaminen, asenteet Tytti Solantaus

15 Kaksiportainen ehkäisevän työn menetelmä peruspalvelussa
Lapset Puheeksi - osuus Kaksi tapaamista vanhempien kanssa Lapsen elämäntilanteen promotiivinen arvio Menetelmä antaa vanhemmalle ja työntekijälle ymmärryksen lapsen pärjäämisestä ja mahdollisuuksista tukea lapsen kehitystä Neuvonpito- osuus Tuo avun lähelle lapsen arkea Sitouttaa verkoston konkreettisiin toimiin lapsen arjen ja muun tuen suhteen ”Mitä lupaan… mihin sitoudun konkreettisesti seuraavan tapaamiseen mennessä” Esityksen nimi / Tekijä

16 Psykiatrinen vs promotiivinen arvio/tutkimus
Vanhemmat, (lapsi) ja työntekijä tekevät arvion Vanhempia ja lasta varten Jotta vanhemmat tietäisivät miten tukea lasta Tuottaa profiilin lapsen ja perheen vahvuuksista ja haavoittuvuuksista ja Kehittää välineitä vanhemmille toimia Kyseessä on vanhemman ja perheen prosessi Psykiatrinen arvio/tutkimus Arvioinnin tekee työntekijä Työntekijää varten Tietääkseen mitä pitää hoitaa ja millä tavalla Tuottaa oireprofiilin ja Hoitosuositukset Kyseessä on työntekijän prosessi 16

17 Vahvuus ja haavoittuvuus
Esityksen nimi / Tekijä

18 Lapsen ja perheen vahvuudet
Vahvuus on asia joka menee normaalisti vaikeuksista huolimatta Vrt. pärjäävyyden määritelmä: pärjätä vaikeuksista huolimatta Vahvuus EI tarkoita pelkästään erityisiä avuja, lahjakkuutta, saavutuksia tms. Vahvuuksien tunnistamisella ja niiden tukemisella on vahva merkitys sekä lapsille että vanhemmille Suhteen painopisteen muutos positiiviseen Itseluottamus, pärjäävyyden kokemus molemmille tie tulevaisuuteen

19 Pärjäävyys, resilience
Hyvä kehitys vaikka on olemassa kehitystä vaarantava tekijä / olosuhde Pärjäävyys syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta (Luthar 2007, Rutter 2010) Ei ole yksilön ominaisuus! Tytti Solantaus

20 Lapsen ja perheen haavoittuvuudet -I
I Olemassa olevat ongelmat sekä yksilön että perheen tasolla Lapsen ongelmat haastavat Vanhemmuuden ongelmat II Mahdollisesti ongelmia tuottavat asiat

21 Haavoittuvuudet-II II Mahdolliset ongelmia tuottavat asiat
Suojaavien rakenteiden hataruus / puute Lapsen ja vanhemman/ muiden perheenjäsenten välinen yhtälö voi tuottaa ongelmia Lapsen sairaudet/vammaisuus ja vanhemman ahdistus, masennus, yms Arka lapsi ja vetäytyvä vanhempi Eläväinen lapsi ja ärtynyt vanhempi Lasten keskinäiset riidat/kiusaaminen ja vanhemman poissaolevuus/ärtymys -jne

22 Neuvonpidolla apua haavoittuvuuksiin
Valmistellaan yhdessä vanhemman / perheen kanssa: Puhuttavat aiheet - mitä ne ovat (siirrä aiheet taulukkoon) - kuka kertoo - kertomiseen tarvittava tuki - onko jotain mitä ei haluta avata 2. Keitä kutsutaan? (Henkilöt, joilla on toimintamahdollisuuksia) 3. Mitä kutsuttaessa kerrotaan? Esityksen nimi / Tekijä

23 Varsinainen neuvonpito
1. Johdanto Puheenjohtaja: ”Tervetuloa” Valmistelun kuvaus Esittelykierros 2. Vanhemmat /Perheenjäsenet aiheiden avaaminen 3. Kysymyksiä, keskustelua, jaettu ymmärrys , miksi olemme täällä

24 Presentation name / Author
Aiheet: Nimi: Mitä lupaan / Mihin sitoudun seuraavan xx viikon aikana: Tehty/ Ei tehty /Ei tarvetta 03/04/2017 Presentation name / Author

25 Toimiva lapsi&perhe –työ Kaste-prosessin toteuttajana
Monialaiset ennaltaehkäisevät ja korjaavat palvelut kun vanhemmalla on vaikeaa Mielenterveysongelmat Päihdeongelmat Vakava somaattinen sairaus Toimeentulon ongelmat Työttömyys Rikollisuus, vankeus Tytti Solantaus

26 Peruspalvelurakennetta kehittämässä
Imatra Rovaniemi Kittilä Kolari Sodankylä Lapin shp:n psykiatrian tulosyksikkö Utajärvi

27 Esityksen nimi / Tekijä
Oulussa Esko Voimaperhe hanke: Terva Toppilan koulu + Meri Toppilan päiväkoti Otso hanke Vantaalla Erityisiä yhteistyökumppaneita Tervein Mielin Pohjois-Suomessa hanke ja Rovaniemen kaupungin verkostokoordinaattori Jukka Hakola Esityksen nimi / Tekijä

28 Toimiva lapsi & perhe II: Valtakunnan taso
Sertifikaatin luominen preventio&promootioon Kunnat voivat sertifioida ee-palvelunsa Myöhemmin ehkä eritasoiset sertifikaatit Tutkimus-päätöksenteko-käytäntö –kolmiolle rakenne Sertifioinnista kiinnostuneiden kuntien tukeminen Tytti Solantaus


Lataa ppt "Esityksen nimi / Tekijä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google