Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kouluterveydenhoitaja lasten liikunnan edistäjänä ja tukijana

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kouluterveydenhoitaja lasten liikunnan edistäjänä ja tukijana"— Esityksen transkriptio:

1 Kouluterveydenhoitaja lasten liikunnan edistäjänä ja tukijana
Mirja Isoviita kouluterveydenhoitaja Porin perusturvakeskus

2 Porin yhteistoiminta-alueen lasten hyvinvointihanke HYVIS 1. 9
Porin yhteistoiminta-alueen lasten hyvinvointihanke HYVIS – Mukana Pori, Ulvila, Luvia, Merikarvia, Pomarkku, Noormarkku Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Porin kaupungin rahoittama hanke

3 Tavoitteet: 1. Luoda Porin seudun lasten ( 3 – 13 v.) parissa toimivien kesken yhteinen toimintamalli, jolla tähdätään terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen alueellisesti ja pitkällä aikavälillä. 2. Lisätä lasten ja koko perheen hyvinvointia vaikuttamalla terveellisiin elintapoihin. 3. Kehittää sellaisia mittareita, joilla voidaan mitata terveyden, liikunta- ja ravintotottumusten muutoksia lapsilla ja kouluikäisillä. 4. Vahvistaa kaupungin ja kunnan eri toimijoiden tekemää yhteistyötä lihavuuden ehkäisyssä ja hyvinvoinnin lisäämisessä lapsiperheille. 5. Lisätä liikunnan määrää siten, että jokainen lapsi liikkuu 2 tuntia päivässä ja koululaiset vähintään 1,5 tuntia päivässä.

4 Vaikuttamisen tahot ja toimintamuodot
Terveydenhuolto Päivähoito Koulu Liikunta- ja vapaa-aikatoimi Koti ja lähiympäristö ->”tiheä verkosto”, sama informaatio usealta taholta

5 Asuinaluekohtainen toimintamalli
Pienessä toimintaympäristössä voidaan vaikuttaa suoraan perheisiin helpommin oman alueen sisällä Vuorovaikutus helpottuu puolin ja toisin Ammattihenkilöiden keskinäinen tiedonsiirto helpottuu (esim. päiväkodin tukiryhmät, siirtopalaverit) Perheitä on helpompi saada mukaan oman alueen tapahtumiin ja toimenpiteisiin Tiedon kulku helpottuu ”pienissä piireissä”

6 Terveydenhuolto Tieto oikeanlaisen ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä lapsen kasvuun ja kehitykseen ja tieto olemassa olevista liikuntamahdollisuuksista sekä tarvittava materiaali tiedon jakamiseen lapsille ja lapsiperheille mm. -> luennot ja koulutukset -> ”Nuori porilainen”- tiedotuslehti, liikuntavälinepankki -> tiedotelehtiset lastenneuvolaan, terveystarkastuskortit koululaisille Terveydenhuollossa on käytettävissä luotettava mittaristo, jolla voidaan mitata terveystottumusten muutoksia pitkällä aikavälillä ->terveystottumuskyselyt 3- ja 5-vuotiaille, 1., 3. ja 5. lk:n oppilaille ja perheille ->pisteytys ja kirjaaminen sähköiseen tilastoon Lasten lihavuushoitoketjun jalkauttaminen ->ohjattu hoitoketju 10, 20, 40 ja 60 % ylipainoisille lapsille ja moniammatillinen työryhmä Fysioterapeutit ja terveydenhoitajat mukaan liikuttamaan ylipainoisia lapsia mm. -> ”Löydä liikunta”-kerhon ohjaajakoulutus kouluterveydenhoitajille -> liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten liikuntaryhmät päivähoidossa -> ylipainosten lasten ja heidän perheidensä painonhallintaryhmät Terveydenhoitajat koulujen ja päiväkotien vanhempainiltoihin jakamaan tietoa ravinnosta ja terveellisistä elintavoista ->esiintymiskoulutus, valmis PowerPoint-esitys Hampaiden pesu 2 kertaa päivässä tavoitteeksi nykyisestä n. 40 %:sta 75 % :iin lapsista -> kampanjat ja valistus, hammashoitajien käynnit päivähoidossa ja kouluissa

7 Koulut Jokaiselle koululaiselle tunti päivässä liikuntaa välitunti- ja koulumatkaliikunnan kautta liikuntatuntien ja –kerhojen lisäksi (esim. MOT-oppilaat) Olosuhde- ja välinekartoitukset Koulukohtaiset liikunnan lisäämissuunnitelmat Liikunnan tukiopetus jokaiseen kouluun sovellettuna 3.- ja 4.-lk:lla kolme liikuntatuntia viikossa Liikunta jokaiseen iltis-päivään (esim. ohjaajien koulutus)

8 Suomen Sydänliiton Neuvokas perhe-ohjausmenetelmä
Ohjausmenetelmä lapsiperheiden liikunta- ja ravitsemusohjauksen apuvälineeksi Kolme työvälinettä: -Tietokansio: tietoa liikunta- ja ravitsemussuosituksista sekä ohjausmenetelmän käytöstä -Kuvakansio: kuvia ja taulukoita liikunnasta ja ravitsemuksesta -”Neuvokas perhe”-kortti: perheen liikunta- ja ruokatottumuskysymykset Pilotoinnissa kouluterveydenhuollon kuvat ja kortti

9 KIITOS!


Lataa ppt "Kouluterveydenhoitaja lasten liikunnan edistäjänä ja tukijana"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google