Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Euroopan Unioni: Huippukokous Ministerineuvosto Komissio

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Euroopan Unioni: Huippukokous Ministerineuvosto Komissio"— Esityksen transkriptio:

1 Euroopan Unioni: Huippukokous Ministerineuvosto Komissio
EU-parlamentti EY-tuomioistuin Komiteat Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

2 Huippukokous: Puheenjohtajamaa järjestää (vaihtuu 6 kk välein)
1-2 kertaa puheenjohtajuuskaudella Pääministerit (Suomesta myös presidentti) Päättää EU:n suurista linjoista, esim. itälaajentumisen aikataulu Poliittisen toiminnan tavoitteet yleisellä tasolla Arvosteltu näpertelystä liian pienten asioiden kimpussa

3 Ministerineuvosto: Säätää direktiivit ja asetukset
Jokaisesta maasta yksi ministeri, jonka toimialaan päätettävä asia kuuluu Eri mailla eri määrä ääniä: Parlamentilla voi olla osallistumisoikeus (yhteispäätösmenettely tai yhteistoimintamenettely)

4 Äänimäärät ministerineuvostossa:
ÄÄNTEN JAKAUTUMISTA KOSKEVA TAULUKKO Jäsenvaltiot & äänimäärät: Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Italia 29 Espanja, Puola 27 Alankomaat13 Kreikka, Tšekin tasavalta, Belgia, Unkari, Portugali12 Ruotsi, Itävalta10 Slovakia, Tanska, Suomi, Irlanti, Liettua 7 Latvia, Slovenia, Viro, Kypros, Luxemburg, 4 Malta 3 Yhteensä 321 Määräenemmistö 232 ( = 62%)

5 Komissio: Edustaa unionia, ei jäsenmaita
Koostuu komissaareista, jokaisella oma tehtävä lisäksi noin virkamiestä Tekee direktiivialoitteet Toimeenpanee direktiivit Valvoo direktiivien toteutumista jäsenmaissa Vastaa EU:n yhteisestä ulkopolitiikasta Nykyisin yksi komissaari joka maasta, mutta kun Bulgaria ja Romania tulevat mukaan, aletaan vuorotella.

6 Parlamentti: Yhteensä 732, joista 14 Suomesta
Eivät kokoonnu maittain vaan puolueittain: Euroopan demokraatit & kristillisdemokraatit 268 Sosialidemokraatit Liberaalidemokraatit 88 Vihreät Vasemmisto 41 Itsenäisyys/demokratia 37 Unioni kansakuntien Euroopan puolesta 27 Sitoutumattomat 29 Alankomaat 27 Belgia 24 Espanja 54 Irlanti 13 Iso-Britannia 78 Italia 78 Itävalta 18 Kreikka 24 Kypros 6 Latvia 9 Liettua 13 Luxemburg 6 Malta 5 Puola 54 Portugali 24 Ranska 78 Ruotsi 19 Saksa 99 Slovakia 14 Slovenia 7 Suomi 14 Tanska 14 Tsekki 24 Unkari 24 Viro 6

7 Parlamentin tehtävät:
Parlamentin tehtävät voidaan jaotella neljään osaan: 1) parlamentti hyväksyy ja käsittelee unionin lainsäädäntöä, 2) hyväksyy EU:n talousarvion, 3)valvoo unionin muita toimielimiä (voi erotuttaa komission, hyväksyy komission kokoonpanon) 4) antaa suostumuksensa uusien jäsenmaiden liittymiseen sekä muihin suuriin kansainvälisiin sopimuksiin.

8 Päätöksenteko: Yhteispäätösmenettely:
Yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentti ja neuvosto toimivat tasavertaisina lainsäätäjinä. Tällöin parlamentilla on lopullinen veto-oikeus komission säädösehdotuksessa. Ristiriitatilanteissa voidaan käyttää erityisiä sovittelukomiteoita. Kuulemismenettely: Neuvoston on kuultava tietyissä asioissa Euroopan parlamenttia, talous- ja sosiaalikomiteaa, alueiden komiteaa ja tilintarkastustuomioistuinta. Kuulemisen tarkoituksena on antaa parlamentille todellinen mahdollisuus osallistua lainsäädäntömenettelyyn.

9 Muita toimielimiä: Toimielimiä tukee viisi muuta tärkeää elintä:
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (välittää järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan lausuntoja talous- ja sosiaaliasioista); Alueiden komitea (välittää alue- ja paikallisviranomaisten lausuntoja) ; Euroopan keskuspankki (vastaa rahapolitiikasta ja euron hallinnoinnista) ; Euroopan oikeusasiamies (käsittelee kansalaisilta tulleita kanteluja EU:n toimielinten ja muiden elinten toiminnassa ilmenneistä epäkohdista) ; Euroopan investointipankki (myöntää lainoja EU:n tavoitteiden kannalta tärkeisiin investointihankkeisiin).  Järjestelmään kuuluu joukko muitakin virastoja ja elimiä.

10 Talous- ja sosiaalikomitea:
Talous- ja sosiaalikomitean jäsenten määrä on enintään 350. Komitean jäsenten määrä on seuraava: Belgia12 Tanska 9 Saksa 24 Kreikka 12 Espanja 21 Ranska 24 Irlanti 9 Italia 24 Luxemburg 6 Alankomaat 12 Itävalta12 Portugali12 Suomi 9 Ruotsi 12 Yhdistynyt kuningaskunta 24

11 Vuonna 1957 Rooman sopimuksella perustettu Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, ammattiliittoja, maanviljelijöitä, kuluttajia ja muita eturyhmiä, jotka yhdessä muodostavat "järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan". Se edustaa niiden näkemyksiä ja puolustaa niiden etuja politiikkoja koskevissa keskusteluissa komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa. Ennen uusien jäsenvaltioiden liittymistä ETSK:ssa on 222 jäsentä, ja kunkin EU-maan jäsenten määrä on suurin piirtein suhteutettu sen väkilukuun. Jäsenmäärä jakautuu maittain seuraavasti: Saksa, Ranska, Italia, Yhdistynyt kuningaskunta 24 Espanja 21 Belgia, Kreikka, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Ruotsi12 Tanska, Irlanti, Suomi 9 Luxemburg6 YHTEENSÄ:222

12 Alueiden komitea: Alueiden komitean jäsenten määrä on enintään 350.
Komitean jäsenten määrä on seuraava: Belgia12 Tanska9 Saksa24 Kreikka12 Espanja21 Ranska24 Irlanti9 Italia24 Luxemburg6 Alankomaat12 Itävalta12 Portugali12 Suomi9 Ruotsi12 Yhdistynyt kuningaskunta24

13 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka:
YUTP:n yleiset suuntaviivat luodaan huippukokouksissa, jossa päätetään mm. yhteisistä strategioista ja kriisinhallinnan kehittämisen tavoitteista. Varsinaiset YUTP-päätökset tehdään yleisten asiain ja ulkosuhteiden neuvostossa. Neuvosto päättää YUTP-asioista pääsääntöisesti yksimielisesti mutta toimeenpanosta voidaan päättää myös määräenemmistöllä. Neuvoston YUTP-päätöksentekoa valmistellaan pysyvien edustajien komiteassa (Coreper), poliittisten ja turvallisuusasian komiteassa (COPS) ja neuvoston työryhmissä. ETPP-päätöksenteossa neuvostoa avustavat sotilasrakenteet (sotilaskomitea ja sotilasesikunta) toimivat COPSin ohjauksessa. YUTP:tä koskevia aloitteita voivat tehdä sekä EU:n jäsenvaltiot että Euroopan komissio. Lisäksi ”korkea edustaja” Javier Solana

14 EU-päätöksenteko Suomessa:
Eduskunta: suuri valiokunta (Suomen lainsäädännön ja EU-päätösten Yhteensovitus) Päätökset EU-asioissa Valtioneuvosto EU-ministerivaliokunta EU-asioiden komitea (40 alajaostoa) - EU-sihteeristö Valmistelu Ahvenanmaan Maakunta- hallitus Valmistelu Lausunnot Muut eduskunnan valiokunnat Suomen EU-edustusto Brysselissä YUTP Ulkoasiainvaliokunnassa


Lataa ppt "Euroopan Unioni: Huippukokous Ministerineuvosto Komissio"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google