Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Reaalikoe Fysiikan ja kemian yo-ohjeita

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Reaalikoe Fysiikan ja kemian yo-ohjeita"— Esityksen transkriptio:

1

2 Reaalikoe Fysiikan ja kemian yo-ohjeita

3 Yleisohjeita Laskimet ja taulukot on tuotava tarkastettaviksi vähintään vuorokautta (24h) ennen kirjoituspäivää kansliaan. Laskimien muisti on tyhjennettävä. Jos muistin tyhjentäminen on monimutkaista, laita laskimen mukana muistin tyhjennysohjeet. Laita laskimeen ja taulukon päälle oma nimi ja puhelinnumero. Taulukoissa ei saa olla mitään muita merkintöjä, kuin painovirheiden korjaukset ja nimi.

4 Työvälineet Käytä hyviä lyijykyniä(HB), kolmioviivoitinta ja harppia, sekä puhdasta pyyhekumia. Värikyniä saa käyttää kuvissa, mutta punaisen värin käyttö on ehdottomasti kielletty. Käytä pyyhekumia huolellisesti, ettei vanha teksti paista alta läpi. Jos suoritus on epäselvä tai huomattavan epäsiisti, sen pistemäärää voidaan alentaa.

5 Fysiikka ja kemia Fysiikassa on 13 tehtävää ja kemiassa 12, joista valitset enintään 8. Jos jossakin tehtävässä on a, b, c,.. kohtia, kaikki tehdään. Kaksi kysymyksistä on jokeritehtävää (max 9 p) Tehtäväpaperiin tulee merkitä aineryhmän nimi tai lyhenne ja tehtävän numero. Esim. FY 3 tai FYSIIKKA 3. Tee yksi tehtävä kokoarkille. Muut tehtävät tulevat jokainen omille koko- tai puoliarkeilleen. Jos tehtävä vaatii useamman puoliarkin kirjoitetaan arkin loppuun ”jatkuu”. Jatkoarkkiin on kirjoitettava aineryhmän nimi ja tehtävän numero ja alkuun tehtävä jatkuu. Esim. KE 2 jatkuu

6 Fysiikka ja kemia Ne suoritukset joita ei halua arvosteltavaksi on selvästi yliviivattava. Jos olet laskenut pitkästi väärin, ota uusi arkki. Suttupaperit on myös yliviivattava Välituloksiin vähintään kaksi merkitsevää numeroa enemmän kuin epätarkimmassa annetussa lähtöarvossa Tuloksen tarkkuus annetaan pääsääntöisesti sen lähtöarvon mukaan, jossa on vähiten merkitseviä numeroita.

7 Fysiikka 1 Jos tehtävän graafinen ratkaisu vaatii mielestäsi millimetripaperia, pyydä viittaamalla. Kuviin tulevat vain niihin liittyvät merkinnät esim. nollataso tms. Kuvien viereen ei lasketa. Tarkista ovatko kuvan vektorit oikean pituisia suhteessa toisiinsa ja tehtävään. Tehtävään liittyvä kuva/kuvat on piirrettävä useimpiin fysiikan tehtäviin. Jos kuva on turha siitä ei sakoteta.

8 Fysiikka 2 Laskuissa on käytettävä taulukoista löytyviä lähtökaavoja, joista johdetaan sieventämällä kysytty suure. Jos kaava ei ole taulukossa, mutta se on ollut lukion fysiikan oppikirjoissa, sitä saa käyttää. Muut kaavat on johdettava lähtien lukion oppimääristä. Laskuissa annetut suureet on lueteltava yksiköineen, samoin tehtävään liittyvät luonnonvakiot. esim. g=9,81 m/s2 on ilmoitettava.

9 Fysiikka 3 Johdettuun kaavaan on sijoitettava ilmoitetut suureet yksiköineen. Jos katsot kuvaajalta tulosta mieti, millä tarkkuudella pystyt tuloksen katsomaan.

10 Fysiikka 4 Vastaus viimeiseksi alleviivattuna. Yleensä sanallinen vastaus on välttämätön. Pitää myös arvioida, onko tulos vastauksen ylä- tai alaraja vai kuuluuko vastaus johonkin väliin. Jos vastaus on suureen arvo, on mukana oltava oikea yksikkö. Arvioi vielä onko vastaus järkevä. (Kameli ei mahdu neulansilmästä)

11 Fysiikka 5 Laskukaavojen käyttö on perusteltava, esim. liike on tasaisesti kiihtyvää. Laskukaavoihin liittyvät lait on nimettävä, esim. NII dynamiikan peruslaki, energian säilymislaki (energiaperiaate) jne.

12 Fysiikka 6 Sanalliset tehtävät koostuvat joko essee-kysymyksistä tai kysymyksistä, joihin riittää lyhyempikin selitys. Myös näihin kannatta liittää kuvia. On myös tehtäviä, jotka koostuvat sekä laskusta että sanallisesta tehtävästä. Jokeri on aina laajempi esseetehtävä (pisteytys 0-9). Jokeritehtäviä on kaksi .

13 Fysiikka 7 Muista, että vektoritehtävissä on ilmoitettava aina vektorin suuruus ja suunta. Kuvan alle on nimettävä, mitä vektoreita kuvassa on (esim. G=painovoima). Vektoritehtäviin on aina piirrettävä kuva, josta vektorin suunta ilmenee. Jos vektorin suuntaa varten on kulma piirretty näkyviin kuvioon, riittää ilmoittaa vastauksessa kulman suuruus. Esim.V: F  15 N,β  31o

14 Kemia 1 Reaktioyhtälöä kirjoitettaessa muista merkitä olomuodot, oikea reaktionuoli ja kertoimet pienimpinä kokonaislukuina. Hyödynnä taulukkokirjaa! Pienten ja isojen kirjainten eron pitää olla selvä. Ala- ja yläindeksien on oltava kohdallaan.

15 Kemia 2 Merkitse laskuissa näkyviin annetut suureet, niiden arvot ja yksiköt sekä tarvittavat taulukkoarvot. Kaavat ja sijoitukset on oltava näkyvissä. pH-arvoissa merkitseviä numeroita ovat desimaalipilkun jälkeiset numerot. Vastaus viimeiseksi (desimaalilukuna, oikea yksikkö) ja vastauksen alle kaksi viivaa.

16 Kemia 3 Vältä epätarkkoja ja arkikielen ilmaisuja, määrittele käsitteet tarkasti. Perustele väite ja liitä asiaa valaiseva esimerkki. Hyvä sanallinen vastaus sisältää reaktioyhtälöitä, kemiallisia merkkejä, kaavoja ja piirroksia selityksineen.

17 tsemppiä lukemiseen ja onnea kirjoituksiin!!!


Lataa ppt "Reaalikoe Fysiikan ja kemian yo-ohjeita"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google