Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPPIMISVERKOSTOT TYÖN JA PERHEEN TASAPAINON RAKENTAJINA 28.10.2005 Pietari KT, projektin johtaja Tuula Piensoho HY, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPPIMISVERKOSTOT TYÖN JA PERHEEN TASAPAINON RAKENTAJINA 28.10.2005 Pietari KT, projektin johtaja Tuula Piensoho HY, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia,"— Esityksen transkriptio:

1 OPPIMISVERKOSTOT TYÖN JA PERHEEN TASAPAINON RAKENTAJINA 28.10.2005 Pietari KT, projektin johtaja Tuula Piensoho HY, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Vantaa

2 ”Ensimmäiseksi tulee mieleen kuka, mitä, missä, milloin. Työn ja perheen yhteensovittaminen vaatii järjestelemistä ja koordinointia. Työssä on paljon soviteltavaa, kotona myös. Se merkitsee eräänlaista jatkuvaa kalenterishowta.” (Haastateltava, kaksi lasta)

3 Miten etenen? •mikä hanke? •hankkeen toimijat •hankkeen tavoitteet •miksi tämä hanke? •hankkeen aktiviteetit •oppimisverkostot yhteisen oppimisen foorumeina •lopuksi

4 Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina –hanke (2004-2007) Hanke on STM:n osarahoittama ESR/EQUAL - yhteisöaloiteohjelmahanke. Se on toimintalinjan Naisten ja miesten yhtäläiset mahdollisuudet –hanke. Hankkeen tehtävänä on •edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, hyvinvointia ja perheystävällisyyttä yhteiskunnan eri tasoilla: yksilötasolla, perheessä, työpaikoilla, kunnissa ja viime kädessä koko yhteiskunnassa •rakentaa yhteistyö- ja oppimisverkostoja, joissa eri toimijat voivat työskennellä yhdessä työ-perhe –tasapainon kysymyksissä

5 Hankkeen toimijat Kansainvälisen yhteistyön kehittämiskumppanit Puola Suomi Espanja The Flexible Worker/ Using Learning Networks to Build Time Jugglers The Partneship Family Work-Family Balance Kansallisen yhteistyön kehittämiskumppanit HY, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu, Järvenpää Ensi- ja turvakotien liitto ry Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Oppimisverkostotoimijat Tukiverkostojen Työpaikkojen Oppilaitosten oppimisverkosto oppimisverkosto oppimisverkosto - kuntatoimijat - työorganisaatiot - oppilaitokset - järjestöt - kehittäjät, esimiehet - opettajat, tutkijat jne. - yrittäjät jne. - kouluttajat jne.

6 Hankkeen tavoitteet •hyödyntää eri toimijoiden osaamista - myös niiden, jotka perinteisesti ovat jääneet verkostotyön ulkopuolelle •kehittää, kokeilee ja parantaa työpaikan työkäytäntöjä ja – malleja perheystävälliseen suuntaan •kehittää esimiestyötä työpaikoilla, antaa valmiuksia tunnistamaan myös perheen kriisitilanteita •kehittää, luo perheiden tukiverkostoja ja -palveluja •kehittää perheiden tukipalveluja tuottavien yrittäjien osaamista sekä saa aikaan uusia palveluyrityksiä •edistää naisten työhön palaamista ja työn tekemisen ehtoja ja miesten/isien osallistumista perhe-elämään sekä rakentaa isäverkostoja •kytkee työ-perhe –tematiikkaan liittyvän tutkimuksen yliopistoissa ja oppilaitoksissa kiinteäksi osaksi kehittämistyötä •tuo kansainvälisen yhteistyön kokemukset ja toimintatavat yhteiseksi hyödyksi

7 Miksi tämä hanke? ”Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon rakentajina” –hanke pyrkii vastaamaan mm. seuraaviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin: •työssäkäyvästä työvoimasta n. 80 prosenttia on perheellisiä, pääsääntöisesti kokopäivätyötä tekeviä naisia ja miehiä - naiset tosin tekevät enemmän osa- aikatöitä ja pätkätöitä kuin miehet •ihmiset ovat entistä sitoutuneempia työhönsä - mistä löytyy aika perheelle, ystäville, harrastuksille? •lasten ja nuorten oireilu on lisääntynyt ja työikäisillä on työssä jaksamisen ongelmia

8 •sekä tasa-arvon kannalta että perheen kannalta tärkeää olisi se, että miehet ja naiset voisivat tasavertaisesti osallistua niin perhe-elämän vastuiden ja velvollisuuksien hoitamiseen kuin työelämään Aiemmat tutkimukset (esim. Kivimäki & Otonkorpi – Lehtoranta 2003; Salmi et al. 2004) ovat tuoneet selkeästi esille sen, että työn ja perheen ratkaisut löytyvät parhaiten, kun kootaan yhteen yhteiskunnan eri toimijat kehittelemään ratkaisuja (tukiverkostoja, erilaisia palveluja, työpaikkoja jne.) eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tueksi, joten …

9 Työn ja perheen yhteensovittamisen keveys yksilön/perheen elämänkaaren eri vaiheissa rakentuu yksilöiden, perheiden, työpaikkojen ja yhteiskunnan onnistuneesta yhteispelistä

10 Hankkeen aktiviteetit •Oppimisverkostotapaamiset - kukin oppimisverkosto tapaa 8 kertaa hankkeen aikana, konsultointia & koulutusta •Oppimisverkostojen yhteiset koulutuspäivät - viisi tapaamista hankkeen aikana •Avoin-foorumi –tapaamiset - kolme foorumia hankkeen aikana, tavoitteena tulosten levittäminen yleisölle •Työn ja perheen muutosagenttikoulutus - kaksi samansisältöistä koulutusohjelmaa hankkeen aikana

11 Oppimisverkostot yhteisen oppimisen foorumeina •oppimisverkostot mahdollistavat hyvin erilaisten toimijoiden yhteistyön •erilaisten osaajien yhteistyö mahdollistaa uusien innovaatioiden kehittämisen •oppimisverkostot tukevat myös yksilön oppimista ja osaamisen jakamisen prosesseja; aktiivinen osallistuminen tuottaa oppimista, opitaan toinen toisilta •oppimisverkostotyöskentely mahdollistaa kehittämisen, tutkimuksen, kouluttautumisen, konsultoinnin sekä ideoiden ja kehiteltyjen innovaatioiden testaamisen ja soveltamisen •verkostotyöskentely perustuu vapaaehtoisuuteen ja ihmisten väliseen luottamukseen; verkostoissa toimiminen lisää luottamuksen kehittymistä

12 ”Lapset ovat pieniä lyhyen aikaa, työt pitäisi laittaa tärkeysjärjestykseen. Kaikkea ei voi tehdä yhtä aikaa, tulee vain kaaos. Asia kerrallaan kotona, samoin työssä.” (Haastateltava, kaksi lasta)


Lataa ppt "OPPIMISVERKOSTOT TYÖN JA PERHEEN TASAPAINON RAKENTAJINA 28.10.2005 Pietari KT, projektin johtaja Tuula Piensoho HY, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google