Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Menettelytavat ja ennakkoehdot

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Menettelytavat ja ennakkoehdot"— Esityksen transkriptio:

1 Menettelytavat ja ennakkoehdot
Tiimin kehittäminen Menettelytavat ja ennakkoehdot

2 Tiimi Ryhmä ihmisiä Työskentelee säännöllisesti yhdessä
Selkeästi määritellyissä puitteissa Yhteinen tavoite, joka voidaan saavuttaa vain yhdessä Kaikki myötävaikuttavat osaamisellaan Kaikki ovat keskinäisesti riippuvaisia

3 Tiimin rakentamisen 4 tarkoitusta
Päättää tavoitteista ja painotuksista Tehtävien jako ja menettelytapojen selkeyttäminen Tiimin jäsenten vastuiden ja roolien määrittely Yhteistyön selkeyttäminen Menettelytavat, säännöt, päätökset, kommunikaatio Tiimin jäsenten suhteiden huomioon ottaminen

4 Vaiheita tiimin rakentamisessa
Orientaatiovaihe Pyritään varovaisesti tutustumaan toisiin Ryhmän rakennevaihe Luodaan sisäiset rakenteet, roolit ja jaetaan tehtävät Järjestäytymisvaihe Päätetään tehtävistä, vastuista ja säännöistä Suoritusvaihe Keskitytään työhön

5 Neljä vaihetta tiimiksi muodostumisessa
Selkeytetään käytettävissä oleva aika ja tiimin jäsenten painotukset Vaihdetaan tietoa odotuksista ja säännöistä Määritellään selkeästi ryhmän tavoitteet ja tarkoitus Päätetään työtavoista Säännöt päätöksenteolle, kokouksille, ristiriitojen hallinnalle, menestyksen hallinnalle ja suunnan asettamiselle

6 Seuraavat seikat on selvitettävä:
Miksi olen täällä? Miten sovin tähän kuvioon Kuka sinä olet? Muihin tutustuminen ja luottamuksen rakentaminen Mitä meidän pitäisi tehdä? Tarkoitus ja tavoitteet Miten meidän pitäisi saavuttaa tämä? Mihin suuntaan ryhdymme kulkemaan ja kuka vastaa mistäkin? Miten kaikki tarkalleen ottaen tehdään ja kenen toimesta? Työsuunnitelma Pitäisikö meidän jatkaa?

7 Menestyvät tiimit Selkeä tarkoitus Samaistutaan tavoitteiden kanssa
Molemminpuolinen luottamus Molemminpuolinen tuki Molemminpuolinen kunnioitus Eroista keskustellaan Tarpeet otetaan huomioon Tarvittava toimivalta on käytettävissä: Tavoitteen ja tiimin huolto Tavoitteen ja tiimin huollon puolesta Johtajuus

8 Menestyksekäs tiimi: aineellinen taso
Informaatiovirta on määritelty Jäsenten kokemus ja ammatillinen osaaminen täydentävät toisiaan Kaikki toimivat tavoitteen puolesta Tiimin jäsenet kunnioittavat toisiaan

9 Hyvän tiimityön ennakkoehdot: aineellinen taso
Tavoite on selkeä Painotuksista on päätetty Päätökset on tehty Yhden, virallisesti vastuussa olevan henkilön toimesta Koko tiimi yhdessä Kaikki tarvittava osaaminen on käytettävissä Osaaminen tunnistetaan, hyödynnetään ja sitä kunnioitetaan Vastuut jaetaan avoimesti ja selkeästi ja ne vastaavat osaamisen kokonaisuutta

10 Menestyksekäs tiimi: Käyttäytyminen muita kohtaan
Myönteinen työympäristö Kaikki pitävät projektia suunnilleen yhtä tärkeänä Kaikki ovat tyytyväisiä tiimin sisäiseen kommunikaatioon

11 Hyvän tiimityön ennak- koehdot – käytös toisia kohtaan
Jäsenet käyttäytyvät kunnioittavasti toisiaan kohtaan Kommunikaatio on neutraalia/ystävällistä Mielipide-eroista keskustellaan avoimesti ja selkeästi Säännöt ovat kaikille selvät ja kaikki voivat hyväksyvä ne Kritiikki on rakentavaa Molemminpuolinen kiitos ja tunnustus Antipatiat jätetään yhteisen tavoitteen nimissä vähemmälle

12 Hyvä tiimi muodostuu monesta funktiosta
Johtajuus Selkeytetään tavoitteet, kannetaan vastuuta, tehdään tai pannaan alulle päätöksiä Organisaatio Järjestetään kokouksia, työt jaetaan, tukitoimet… Kenttätyön tekeminen Huolehditaan tiimin ulkopuolisista yhteyksistä, kerätään tietoa Yhteistyö Tuetaan muita

13 Hyvän tiimin on täytettävä monia funktioita
Analyysi On mentävä asioiden yksityiskohtiin, selkeytettävä monimutkaisia kysymyksiä Visio Esiteltävä uusia ajatuksia, kehitettävä ehdotuksia Käytännön toteutettavuus Yhdistää suositukset ja edellytettävät toimenpiteet Valvonta Pidettävä silmällä toteuttamiskelpoisuutta, turvattava tavoitteiden saavutettavuus

14 Mikä voi mennä pieleen? Ryhmät eivät toimi, mikäli:
Henkilöriidat saavat ylivallan Kaikki haluavat johtaa Kukaan ei kanna vastuuta Kaikilla on ideoita mutta kukaan ei suunnittele tai toimeenpane niitä Ihmiset ovat liian samanlaisia tai he eivät kunnioita eroavaisuuksia

15 Tiimit eivät toimi, mikäli
Jokainen tiimin jäsen ymmärtää tavoitteen eri tavoin Puuttuu keskeistä osaamista Avaintoimintoja laiminlyödään Informaatiovirta ei toimi Ihmiset eivät pidä toisistaan

16 Hyvät kokoukset Hyvin valmisteltu johtaminen
Tarkoitusta vastaava ajoitus Epävirallinen tyyli Avoin kommunikaatio Molemminpuolinen luottamus Sitoutuneet tiimijäsenet Mielipiteiden kunnioitus Tarpeet otetaan huomioon Tiimi kutsutaan koolle vain tarpeeseen Tulokset toimeenpannaan Pöytäkirjat tukevat toimeenpanoa

17 Yleiset olosuhteet Välttämättömät voimavarat ovat käytettävissä
Aikataulu on realistinen Tilat tukevat keskittynyttä työympäristöä Kunnioitetaan keskeytyksistä vapaita työtiloja ja aikoja


Lataa ppt "Menettelytavat ja ennakkoehdot"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google