Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

19.11.2008 Kristiina Mattila Heinolan Kylät ry Lähidemokratiamalli yhdistyksen ollessa toimijana.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "19.11.2008 Kristiina Mattila Heinolan Kylät ry Lähidemokratiamalli yhdistyksen ollessa toimijana."— Esityksen transkriptio:

1 19.11.2008 Kristiina Mattila Heinolan Kylät ry Lähidemokratiamalli yhdistyksen ollessa toimijana

2 19.11.2008 Kristiina Mattila Heinolan Kylät ry  Yhdistykseen kuuluvat vanhan Heinolan maalaiskunnan kylien kyläyhdistykset (8); Hujansalo- Hirvisalo, Imjärvi, Kirkonkylä, Lauhjoki-Pääsinniemi, Lusi, Marjoniemi, Paistjärvi, Vierumäki.  Jokaisesta kylästä kuuluu yksi kyläyhdistyksen valitsema henkilö hallitukseen, lisäksi jokaisella kylällä on yksi varajäsen jolla on puhe- ja läsnäolo oikeus kokouksissa.  Puheenjohtaja valitaan vuosittain, sama pj voi olla 2 vuotta. Puheenjohtajuus kiertää kylältä toiselle.

3 19.11.2008 Kristiina Mattila Toimintamalli 1/2  Tukee kyläyhdistysten yhteistyötä järjestäen esim. kaikkia kyliä koskevia tilaisuuksia mm. jätehuolto, kaavoitus, luonnonmonimuotoisuus ja sen hoidon tarjoamat rahoitusvaihtoehdot.  Välittämällä hyviä toimintamalleja kylästä toiseen  Antaen lausuntoja pyydettäessä (Ympäristömääräykset)

4 19.11.2008 Kristiina Mattila Toimintamalli 2/2  Hallinnoi Kyläsihteeri Heinolaan -hanketta jossa mm. päivitettiin Heinolan kyläohjelma taulukkomuotoon, joka hyväksyttiin ohjeellisena 31.3.2008 kaupunginvaltuustossa.  Toteuttaa yhteisiä kilpailutuksia mm. romunkeräyksestä.  Vuokraa kaislanleikkuria  Ylläpitää Heinolan Kylät nettisivustoa, www.phnet.fi/kylat/heinolankylat/ www.phnet.fi/kylat/heinolankylat/  Ylläpitää kylien palveluhakemistoa

5 19.11.2008 Kristiina Mattila Osallistujat ja edustuksellisuus  Jokainen kylä valitsee itse edustajansa hallitukseen.  Usein kokouksissa läsnä maaseutultk:n pj tai kyläyhteyshenkilö. Heillä ei ole virallista asemaa.  Ei makseta kokouspalkkioita tai edes km-korvauksia.

6 19.11.2008 Kristiina Mattila Vetovastuu  Toiminta lähtee täysin kyliltä.  Aiemmin toimi kyläneuvottelukunta, jonka toiminta on jäissä, koska Heinolan Kylät perustettiin ja rekisteröitiin keväällä 2006.  Asioiden valmistelu pj. ja sihteeri

7 19.11.2008 Kristiina Mattila Päätöksenteko  Suoraa valtaa kaupunginhallintoa koskeviin päätöksiin ei ole, mutta kaupunginvaltuusto on sitoutunut noudattamaan kyläohjelmaa ohjeellisena.  Päätösvalta on yhdistystä koskevissa asioissa

8 19.11.2008 Kristiina Mattila Rahoitus ja kustannukset  Yhdistys tekee oman budjetin vuosittain.  Kaupunki maksaa yhdistykselle vuosittaisen toiminta-avustuksen, jonka lisäksi tuloja tulee mm. romunkeräyksestä ja kaislanleikkurin vuokrasta.  Yhdistys ei tue kyläyhdistyksiä rahallisesti.

9 19.11.2008 Kristiina Mattila Hyvät puolet  Laillinen toimija, pystyy hanketyöhön  Kevyt hallinto, vähän byrokratiaa  Aidosti kylien valitsemat ihmiset päätöksenteossa.  Toimija joka toteuttaa itse päätöksensä, ei pelkkä ehdottaja.

10 19.11.2008 Kristiina Mattila Haasteet ja kehityskohteet  Korvauksetonta talkootyötä, mistä motivoituneet tekijät?  Osaaminen  Toimiva vuorovaikutus kaupungin kanssa.  Yhteiset näkemykset  Jatkuvuus etenkin hanketoiminnassa.  Pieni toimijajoukko, pitäisikö ottaa asukasyhdistykset mukaan?

11 19.11.2008 Kristiina Mattila Tavoitteet ja tehtävät 1/2  Tehtävänä on edistää, ylläpitää ja kehittää Heinolan kylien elinvoimaisuutta, elinkeinotoiminnan ja työllisyyden yleisiä edellytyksiä ja yleistä viihtyvyyttä sekä toimia kylätoimikuntien edunvalvojana ja yhteistyöelimenä Heinolan kaupungissa  edistää Heinolan kylien asuttuna säilymistä ja uusien asukkaiden saamista  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys  toimii yhteistyössä kylätoimikuntien ja -yhdistysten, Heinolan kaupungin, alueen muiden yhdistysten ja viranomaisten kanssa kylien elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi

12 19.11.2008 Kristiina Mattila Tavoitteet ja tehtävät 2/2  järjestää kokouksia, retkiä, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia sekä tekee aloitteita ja esityksiä  edistää tarkoituksen toteuttamiseen liittyvien kylien yhteisiin hanketoimintoihin liittyvää suunnittelua ja toteuttamista  Tavoitteet ymmärretään välillä liian suppeasti, yhden kylän etu saattaa mennä yhteisen edun edelle.

13 19.11.2008 Kristiina Mattila Käsiteltävät asiat 1/2  Kaupungilta tulee joitakin lausuntopyyntöjä jotka käsitellään kokouksissa.  Asiat tulevat eri kylistä  Hankkeen aikana yhdistys käsitteli siihen kuuluvat rutiinit

14 19.11.2008 Kristiina Mattila Käsiteltävät asiat 2/2  Yhdistys tuo kyliä ja niiden tarpeita esille kuntapäättäjille ja mediaan.  Seuraa kyläohjelman toteutumista ja vaikuttaa sitä kautta päätöksentekoon.  Heinolan kyläohjelma tehtiin vuorovaikutteisesti eri kylien, niiden eri yhdistysten ja yksittäisten henkilöiden kanssa, jotta siinä näkyisi suppeasta esitysmuodosta huolimatta laajasti kyläläisten mielipiteet ja tarpeet.

15 19.11.2008 Kristiina Mattila Dokumentointi ja kokoukset  Esityslistat toimitetaan sähköpostitse kokouskutsun yhteydessä.  Koko hallitus saa pöytäkirjat luettavakseen.  Kokoontumismäärät vaihtelevat tarpeen mukaan.  Kokoukset kutsutaan viikkoa ennen kasaan sähköpostitse.  Kokouksien välillä yhteydenpito tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla.  Tiedotus sähköpostitse ja internetissä.


Lataa ppt "19.11.2008 Kristiina Mattila Heinolan Kylät ry Lähidemokratiamalli yhdistyksen ollessa toimijana."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google