Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Elämänkatsomustiedon valinnaiskurssi Ad) 7.3.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Elämänkatsomustiedon valinnaiskurssi Ad) 7.3."— Esityksen transkriptio:

1 Elämänkatsomustiedon valinnaiskurssi Ad) 7.3.
Yliopistonlehtori Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos, käyttäytymistieteellinen tiedekunta

2 Kurssin tavoitteet (tutkintovaatimukset)
Opiskelija ymmärtää: elämänkatsomustiedon aseman ja luonteen taustaltaan monitieteisenä koulun oppiaineena kotien ja oppilaiden katsomuksellisista lähtökohdista lähtevän uskonnottoman moraali- ja katsomusopetuksen didaktiset erityisvaatimukset pääpiirteet elämänkatsomustiedon eri sisältöalueista

3 Kurssin tavoitteet (jatkoa)
Opiskelijalla on valmiuksia: monipuolisesti ja johdonmukaisesti suunnitella ja toteuttaa elämänkatsomustiedon opetusta ottaa vastuuta elämänkatsomustiedon koulukohtaisen opetussuunnitelman laadinnasta löytää käytännön ratkaisuja koulun toiminnassa esiin tuleviin uskonnonvapautta ja katsomusopetusta koskeviin ongelmiin ja kysymyksiin löytää didaktisia ratkaisuja elämänkatsomustiedon käytännön opetuksessa esiin tuleviin ongelmiin, kuten yhdysryhmäopetukseen ja monikulttuuristen ryhmien opetukseen kehittää ja syventää omaa asiantuntijuuttaan suvaitsevaisuuteen ja ihmisoikeuksiin sitoutuvana opettajana

4 ET didaktiikan kurssit
ET didaktiikan kurssien luonne on hieman erilainen kuin muissa monialaisissa aineissa. Tähän on kaksi syytä, jotka liittyvät yhteen: Opiskelijoista vähemmän kuin 1/10 on osallistunut ET-opetukseen koulussa, joten perusosa joutuu toimimaan oppiaineen yleisesittelynä. HY:ssä kaikki ET-arvosanakurssit ovat kursseja, jotka laitokset muutenkin järjestäisivät. Oppiaineen kokonaisluonteen hahmottamiseksi tarvitaan kurssi ja OKL:n panos on, että LO ET perusosa on tällainen. → keskittyminen varsinaiseen LO-didaktiikkaan (1.–6. opetukseen) on siksi perusosassa muita perusosia vähäisempää.

5 Tavoitteet käytännössä
Vasta valinnaisosassa päästään edes tutustumaan käytännön opetukseen. Koko kurssi (kirjallisuutta lukuunottamatta) keskittyy melko käytännöllisiin opetuksen kysymyksiin (seurataan tunteja, tehdään tuntisuunnitelmia, puhutaan yhdysryhmäopetuksesta ja arvioinnista). (Didaktinen näkökulma) Kirjallisuudessa (ja 1. kerralla) kerrataan teoreettisempia asioita perusosasta.

6 Kurssin sisältö ja toteutus (tutkintovaatimukset)
Opintojaksossa syvennetään elämänkatsomustiedon didaktiikan perusosassa käsiteltyjä aihepiirejä käytännön opetuksen näkökulmasta. Lisäksi käsitellään elämänkatsomustiedon käytännön opetuksen kannalta olennaisia kysymyksiä, kuten yhdysryhmäopetuksen suunnittelua ja oppilasarviointia. Painopiste on opiskelijoiden ohjaamisessa soveltamaan oppimaansa käytäntöön.

7 Käytännön toteutus Kurssi koostuu ryhmäopetuksesta, kouluvierailuista (tuntiseurannasta), verkkomateriaaliin tutustumisesta ja kirjallisista tehtävistä. Kirjallisuuteen liittyy laajempi essee-tehtävä ja ryhmäopetukseen kolme pienempää.

8 Suoritus Aktiivinen läsnäolo (>85 %) (korvausmahdollisuuksia) ja seurattujen tuntien ja tuntisuunnitelman suullinen esittely Kouluvierailut/opetuksen seuraaminen (lähtökohtaisesti 2*45 min, 1*75 min riittää) Webbiraportti (voi korvata ylimääräisellä seurannalla?) Kirjalliset suoritukset

9 Oppituntien seuraaminen
Kouluvierailuihin kuuluu oppitunnin seuraamisen lisäksi tunnin esittely ryhmässä ja pienen (alle 100 sanaa) raportin kirjoittaminen oppitunnista. Raportissa tulisi olla joitain yleisiä huomioita (esim. oppilasryhmästä ja -aineksesta), kommentti tunnin tavoitteista ja sen kytkeytymisestä OPS perusteisiin, ET:lle ominaisista opetussisällöistä ja –menetelmistä, joita tunnilla käytettiin.

10 Verkkomateriaalin perehtyminen
Esim. Ylen opettaja-TV:ssä on paljon et-materiaalia. Perehdy johonkin kokonaisuuteen ja tee siitä, n. 100 sanan raportti ja esitä se suullisesti ryhmälle.

11 Poissaolojen korvaaminen
Jos on ollut pois enemmän kuin kaksi tuntia, poissaolo pitää korvata ylimääräisellä tuntien seuraamisella, verkkoaineistoraportilla tai tuntisuunnitelmalla. Tuntiseurantojen ja verkkoraporttien korvaamisesta sovitaan erikseen.

12 Suorituksen kirjallinen osa koostuu neljästä osasta (tenttiä ei ole)
Kirjallisuuden pohjalta laadittu essee Palautus mennessä (ks. tarkemmin alla) Yhden tunnin huolellinen tuntisuunnitelma (sisältäen jotenkin yhdysryhmäelementin), esitellään ryhmässä loppupään (21.2.->) tapaamiskerroilla ja palaute-taan kirjallisena (mieluiten samalla, viim ). Raportti seuratusta tunnista, josta raportti (yläkoulun tunneissa pitää sanoa, miten muunneltavissa luokille 1.–6.) Huom: päivätkää, milloin tunti on seurattu. Esitellään aluksi heti tuntia seuraavalla ryhmäkerralla (lyhyesti, kirjallinen osa mieluiten saman tien). Kurssin lopulla käsitellään (ehkä) ryhmissä -> yksittäisiä raportteja ei käsitellä. Raportti Internetistä löytyvästä aineistosta ja ehdotus sen pohjalta pidettäväksi tunniksi suullinen esitys ja kirjallinen osa (mieluiten samalla, viim mennessä).

13 Kirjallisuusessee Teos: Elo, P., Hulkki, E. & Kaila, E. (toim.) Kaikki virtaa: Elämänkatsomustiedon perusta ja tulevaisuus. Helsinki: Opetushallituksen katsomusaineiden kehittämishanke, FETO ry, Suomen Humanistiliitto. Suoritus = suppeahko essee (2–4 s.): Otsikko: ET:n tietotausta teoksen Kaikki virtaa valossa ja sen merkitys käytännön opetukselle luokka-asteilla 1–6. Huom: sekä useampien artikkeleiden hyödyntäminen että käytännön näkökulma. Esseessä on hyväksi kirjan artikkeleiden lisäksi hyödyntää muuta ET:n didaktiikan perus- ja valinnaisosassa opittua.

14 Kouluvierailumahdollisuudet
Viikin normaalikoulu (Kevätkatu 2, Viikki) Latokartanon peruskoulu (Agronominkatu 22/Leskirouva Freytaginkuja 9, Viikki) Yhtenäiskoulu, Louhentie 3 Käpylän peruskoulu, Mäkelänkatu 93 Helsingin normaalilyseo (Ratakatu 6) Itse hankitut paikat mahdollisia (ja suositeltavia)! Huom: tunneilla pitää olla ajoissa! tunteja pitävälle opettajalle täytyy ilmoittaa tuleeko -> ilmoittautuminen sitova (tai peruttava ajoissa) Huom. Vko 8 talviloma

15 Viikin normaalikoulu (Kevätkatu 2, Viikki):
Pekka Ranta ALAKOULU (45 min, 5.–6. 2* 45 min) Ti , 1. lk, Pekka Ranta, h (alakoulun pääty, 3 krs) Ke 8.00–8.45, 3.. lk, Pekka Ranta, h. 3044 Ke 13.15–14.00, 4. lk, Pekka Ranta, h. 3044 To 8.00–9.50, 5–6 lk, Pekka Ranta, h. 3044 Pe 9.00–9.45, 2. lk, Pekka Ranta, h (max 6, mutta siitä tulee jo aika ahdasta, huom. voi olla muita kuuntelijoita, harjoittelu?)

16 Latokartanon peruskoulu Agronominkatu 22/ Leskirouva Freytaginkuja 9, Viikki
LK: 1-9 tiistaisin klo ja 5 ja 6lk jatkaa (Max ) Yhteyshenkilöt: 1. – 3. lk: Margit Tikkanen-Haario tiistaisin (28.1. alkaen) klo 4. – 5. lk: tiistaisin klo 9.lk: tiistaisin klo

17 Yhtenäiskoulu, Louhentie 3
Pia Sirkiä ET tunnit tässä jaksossa (6.2.saakka) ti (1.-2.-lk tunnit, ryhmässä 13 oppilasta) ti (3.-4.-lk tunnit, ryhmässä 5 oppilasta) to (5.-6.-luokan tunnit, ryhmässä 10 oppilasta) Jakso vaihtuu pe 7.2. ja siitä eteenpäin tunnit ovat seuraavasti: ma ( luokan tunnit) ti (3.-4.-luokan tunnit) to ( lk tunnit)

18 Käpylän peruskoulu, Mäkelänkatu 93
Jari Tirkkonen Näyttävät 2-tunneilta (90 min + 5 min pikkuvälitunti?) maanantaisin klo (6-luokan et) keskiviikkoisin klo (9-luokan elämänkatsomustieto) perjantaisin (7-luokan elämänkatsomustieto)

19 Viikin normaalikoulu (Kevätkatu 2, Viikki):
Vesa Åhs 9. lk ET tunnit ma lähtien (4. jakso). Oppitunteja (75 min) on: ma ja pe klo ke klo


Lataa ppt "Elämänkatsomustiedon valinnaiskurssi Ad) 7.3."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google