Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YLEISPREESENS Käyttö: jokin tapahtuu yleensä, toistuvasti, usein

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YLEISPREESENS Käyttö: jokin tapahtuu yleensä, toistuvasti, usein"— Esityksen transkriptio:

1 YLEISPREESENS Käyttö: jokin tapahtuu yleensä, toistuvasti, usein
I often go to movies. jokin asia on fakta, yleisesti tunnettu, yleispätevä totuus The sun rises from the east suunniteltu toimintasarja tai aikataulu The train leaves at six. selostuksissa, vaikka olisi tapahtunut menneisyydessä

2 aina seuraavien verbien kanssa:
love, like, hate, feel, want, wish (tahto tai tunne) believe,forget, know,remember, suppose, understand, think (tietäminen, arvelu tms) feel, hear, see, smell, taste (aistiverbit) have, own, belong, need, seem Usein joku seuraavista ajanilmauksista: always, often, sometimes,never, normally, every day

3 Yleispreesensin muodostus:
Myönteinen lause: =perusmuoto, paitsi yks.3.pers + s I play, you sing, he reads Huom: Konsonantin jälkeinen y muuttuu ie:ksi s-päätteen edellä, I try, he tries vokaalin jälkeinen ei muutu I play, he plays

4 KESTOPREESENS Käyttö: puhehetkellä tapahtuvaa tai jatkuvaa toimintaa
What are you doing? lähitulevaisuuteen sovittu tekeminen I’m going to movies tonight jonkun henkilön häiritsevä (puhujaa ärsyttävä) tavanomainen toiminta He is always teasing me.

5 Huom: verbit jotka normaalisti saavat vain yleismuodon voivat saada kestomuodon seuraavissa merkityksissä: think = miettiä,pohtia see= tavata hear = kuulla olemattomia Usein jokin seuraavista ajanilmauksista: now, at the moment, for time being

6 Kestopreesensin muodostus
myönteinen lause: olla-verbi + -ing-muoto I am writing a letter now. Huom: mykkä-e katoaa ennen –ing-päätettä write-writing lyhyen vokaalin jälkeen konsonantti kahdentuu stop-stopping loppu-y ei muutu play-playing, try-trying

7 Kielteinen lause: Olla-verbi + not + -ing-muoto He is not doing anything at the moment. Kysymyslause: Olla-verbi + subjekti + -ing-muoto Are you sleeping?

8 YLEISIMPERFEKTI Käyttö: kun jotakin tapahtui kerran tai toistuvasti
täysin menneisyydessä tapahtunut toiminta, ei yhteyttä nykyhetkeen kun lauseessa tarkka ajankohta (suomessa usein perfekti): yesterday, in 1945, last year, two years ago We moved here last year. We went there every day.

9 Muodostus Myönteinen lause: säännöllisillä verbeillä –ed
epäsäännöllisillä 2. muoto (opeteltava ulkoa) I played tennis when I was young. He wrote 2 letters yesterday

10 Kielteinen lause: didn’t + perusmuoto I didn’t do it. Kysymyslause: Did/didn’t + subj + pääverbin perusmuoto Did you like it? Didn’t he tell you

11 KESTOIMPERFEKTI Käyttö: jatkuvaa toimintaa menneisyydessä
taustakuvauksena jollekin muulle yleisimperfektillä ilmaistulle toiminnalle I was reading a book when you phoned.

12 Muodostus Myönteinen lause: Was/were + -ing He was doing something.
We were playing football. Kielteinen lause: Wasn’t/weren’t + -ing He wasn’t doing anything when I phoned. Kysymyslause: Was/wasn’t/were/weren’t + subjekti +-ing-muoto Were you sleeping?

13 YLEISPERFEKTI Käyttö:
ilmaisee mennyttä tapahtumaa, joka on nykyhetken kannalta jotenkin merkityksellinen What have you done to your hair? usein ajanilmaisu lately, recently I’ve been very busy recently

14 Yleisperfektin muodostus
Myönteinen lause: Have/has + -ed/3.muoto He has been busy lately Kielteinen lause: Haven’t/hasn’t +-ed/3.muoto I haven’t done anything wrong.

15 KESTOPERFEKTI Käyttö:
jatkuvaa, menneisyydessä alkanutta toimintaa, joka kenties jatkuu edelleen I have been travelling a lot lately usein ilmaus kuinka kauan tai mistä lähtien

16 Kestoperfektin muodostus
myönteinen lause have/has + been + -ing I have been living in Ruukki since 1995 kielteinen lause: Haven’t/hasn’t +been + -ing I haven’t been reading a lot lately Kysymyslause: Have/haven’t/has/hasn’t +been + -ing Have you been travelling on your holiday?

17 YLEISPLUSKVAMPERFEKTI
Käyttö: Tekeminen oli tapahtunut ennen jotakin tiettyä ajankohtaa menneisyydessä I had done my homework before going to bed

18 Yleispluskvamperfektin muodostus
Myönteinen lause: Had + -ed/3. muoto I had just finished dinner when he called Kielteinen lause: Had + not + -ed/3.muoto I hadn’t played football before I started school. Kysymyslause: Had + subj + -ed/3.muoto Had they done everything?

19 KESTOPLUSKVAMPERFEKTI
Käyttö: Jotakin oli tapahtunut menneisyydessä jatkuvana toimintana I had been watching TV before my friend arrived

20 Kestopluskvamperfektin muodostus
Myönteinen lause: Had + been + -ing-muoto Kielteinen lause Hadn’t + been +-ing-muoto


Lataa ppt "YLEISPREESENS Käyttö: jokin tapahtuu yleensä, toistuvasti, usein"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google