Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maahanmuuttajaopetukseen liittyvien hankkeiden näköalat

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maahanmuuttajaopetukseen liittyvien hankkeiden näköalat"— Esityksen transkriptio:

1 Maahanmuuttajaopetukseen liittyvien hankkeiden näköalat
Hankeseminaari Kai Koivumäki Opetushallitus

2 Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 1 475 Perusopetuksessa Lukiokoulutuksessa (1.5 %) Kansanopistojen maahanmuuttajakoulutus Valmistavassa koulutuksessa (amm.) Ammatillisessa peruskoulutuksessa (3 %) Kotoutumiskoulutuksessa Rinnasteisessa koulutuksessa Aikuisten amm. lisäkoulutuksessa Yliopistoissa Ammattikorkeakouluissa Aikuislukioissa ja kansalaisopistoissa opiskelee myös paljon ulkomaan kansalaisia ja määrä on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Tiedot koottu eri lähteistä

3 Maahanmuuttajan kotoutumisprosessi
Maahanmuuttajan tausta maahanmuuton syyt perus- ja ammatillinen koulutus -työkokemus -terveys etc. Työ- peräinen maahan- muutto Kotoutumissuunnittelu- ja ohjaus Luku- ja kirjoitus- taidon koulutus Kotoutumiskoulutus Työelämän ulko- puolella olevat Yleis- sivistävän koulutuk- sen täyd. Akatee- misten pätevöi- tyminen Kuntoutus- polut Työ- harjoittelu Kieli- koulutus Ammatilli- set näytöt ja täydennys- koulutus Uusi ammatilli- nen tai yo- koulutus Työelämä

4 Kotoutumiskoulutus Luku- ja kirjoitustaidottomien opetus
uusi ops valmis > miten taata pitkäjänteinen opetus ja tuki? kansalaistaidot – informaatio- ja teknologiayhteiskunnan vaatimat taidot aikuisten oikeus perusopetukseen ? Muu kotoutumiskoulutus ops valmisteilla > ohjauksen ja opetuksen integrointi kielenopetuksen kanssa kielen opetuksen yhdenmukaistamien eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti koulutuksen joustavuus – miten huomioida erilainen lähtötaso ja erilaiset oppijat ? Rinnasteinen koulutus kaikki vapaan sivistystyön ja aikuislukioiden tarjonta muu koulutus HUOM: rinnastamispäätös ennen koulutuksen alkua!!!

5 Yleissivistävän koulutuksen täydentäminen
Aikuisten lukiokoulutuksen kehittäminen > kehittämisohjelma 2006 – 2012 (9/2006) > oma hanke maahanmuuttajaopetukseen ? Polut peruskoulusta ammatilliseen > koulutukseen ja työelämään > selvitys ns. myöhään tulleiden lasten ja nuorten tilanteesta Luku- ja kirjoitustaidottomien opetuksen kehittäminen suhteessa näihin?

6 Visio moninaisuus nähdään rikkautena
palvelu- ja koulutusjärjestelmä tukee maahanmuuttajien kulttuurisen ja ammatillisen identiteetin kehittymistä kokonaisvaltaisesti alueellinen yhteisöllisyys: kaikilla hallinnonaloilla yhteiset tavoitteet > terve itsetunto > vastaanottokyky! demokratia ja keskusteluyhteys etnisten ja muiden ryhmien, julkishallinnon ja viranomaisten välillä > molemminpuolinen kunnioitus poliitikot ja keskusvirastot tukevat alueiden toimintaa > kunta-valtio ristiriita poistunut

7 Haasteita koulutus- ja palvelujärjestelmälle
alueellinen ja paikallinen koordinaatio tiedonkulku ja yhteistyö suunnittelu ja ennakointi resurssien jako: tv-poliittinen koulutus, suora valtion rahoitus ja suuntaviivaohjaus, erityisavustukset (mamukoulutus, vapaa sivistystyö, yhdistysten tuki), pakolaisrahasto, ESR ym. opiskelijan johdonmukainen polku ja tuki ohjauksen, koulutuksen ja muiden palvelujen yhteiset tavoitteet ja joustava yhteistyö ammattilaisten osaamisen kehittäminen ja kulttuuritietouden käyttöönotto yhdistysten ja kolmannen sektorin rooli ammatillisen ja kulttuuri-identiteetin rakentaminen ja tuki !

8 Vapaan sivistystyön avustukset
- kieli- ja kulttuurikoulutuksen kehittäminen > mikä on alueen tarjonta? > puuttuuko jonkun erityisryhmän tarjonta? > uudet pedagogiset ja ohjaukselliset menetelmät? - kansalaiskasvatus > tieto- ja digiyhteiskunnan taidot > demokratian edistäminen - toiminnallinen integraation tukeminen > kulttuurin tuottaminen > harrastustoiminta > yms. - alueellisen yhteistyön ja yhteisöllisyyden kehittäminen > yhteistyö etnisten yhteisöjen kanssa > suvaitsevaisuuskasvatus - hyvien käytäntöjen ja innovaatioiden levittäminen

9 Maahanmuuttajien aikuiskoulutuksen
kehittämisavustukset Hakuaika helmikuussa 2007 Sanna Penttinen Erityisryhmien koulutuksen kehittäminen esim. oppimisen esteet, yhteisöllisyys Alueelliset yhteistyöverkostot kouluttajat ja maahanmuuttajien omat yhteisöt


Lataa ppt "Maahanmuuttajaopetukseen liittyvien hankkeiden näköalat"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google