Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kerinkallio, Mairenkatu luovutusmenettely

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kerinkallio, Mairenkatu luovutusmenettely"— Esityksen transkriptio:

1 Kerinkallio, Mairenkatu luovutusmenettely

2 Mairenkatu Asemakaava vahvistunut 31.3.2011
kaavassa 23 kpl erillispientalojen tonttia (AO-1) tonteista 12:sta pinta-ala 480 m2, 10:ssä 576 m2 ja yksi 717 m2. alueella suoritettiin kesällä 2012 kairaus, jossa todettiin roudan sulaneen alueelta kivituhka alueelta viety pois kunnallistekniikka rakennetaan valmiiksi syksy 2013

3 Tonttien luovutus kasivaiheisella neuvottelumenettelyllä
Tonttien rakentamisesta kiinnostuneiden tahojen tulee toimittaa kaupungille selvitys tonttien rakentamiseen liittyvistä yksityiskohdista kaupungin laatiman aineiston perusteella.

4 Kaupunki antaa lähtötietoina
Alueen asemakaava. Alueen kaupunkikuvalliset tavoitteet. Tonttien luovutustapa ja hinta: tontit luovutetaan maanvuokrasopimuksella elinkustannusindeksiin sidottu vuosivuokra on €/tontti tonteilla voi aloittaa rakentamisen edellyttäen, että teknisen lautakunnan tonttien luovuttamista koskeva päätös on lainvoimainen tonttien ostohinta on €/tontti saakka edellytyksellä, että tontin rakentamisvelvollisuus on hyväksytysti täytetty lähtien tonttien osto-oikeuteen sovelletaan kaupungin ao. päättävän viranomaisen ostohetkellä voimassa olevaa päätöstä tontin ostomahdollisuudesta, -ehdoista ja -hinnasta tonttien saaja sitoutuu allekirjoittamaan maanvuokrasopimuksen yhden (1) kuukauden sisällä teknisen lautakunnan tonttien luovuttamista koskevan päätöksen lainvoimaistumisesta mikäli maanvuokrasopimusta ei allekirjoiteta kyseisenä määräaikana luovuttaa kaupunki tontit kolmannelle osapuolelle maanvuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä saajan tulee jättää hankkeen toteuttamisen takeeksi euron suuruinen pankkitakaus.

5 Kaupunki edellyttää totuttajalta
Lämmitysmuoto kaukolämpö ellei alueelle rakenneta rakennusvalvonnan hyväksymää matalaenergia rakennusta, jolloin lämmitysmuoto on vapaa. Alueen rakentaminen tulee aloittaa viimeistään korttelin 1129 tontista 36 ja korttelin tontista 10 sekä edetä järjestyksessä itään päin. Sanktio rakentajan ilmoittamasta toteutusaikataulun viivästymisestä on kolminkertainen vuokra. Ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä tulee toteuttajan hyväksyttää alueen korttelisuunnitelma alueen asemakaava-arkkitehdillä Rakennusajan liikennöinti tulee tapahtua Mairenkadulla (ei läpiajoa)

6 Selvityksen tulee sisältää
Selvitys toteuttajan aiemmin suorittamista vastaavista ja muista hankkeista (referenssit). Selvitys toteuttajan taloudellisesta tilanteesta huomioiden hankkeen laajuus. Toteutusaikataulu kokonaisuudelle (kaikki valmiina pihoineen). Nimetty korttelisuunnitelman laatija ja laatijan referenssit. Rakentaja. Rakennusten energialuokka. Kirjallinen (sanallinen) kuvaus toteutuskonseptista talotyyppijakauma tuotantotapa toteutusmuoto

7 Tonttien luovutus kasivaiheisella neuvottelumenettelyllä
Selvitysten perusteella tekninen lautakunta päättää tonttien saajasta. Tontit luovutetaan maanvuokrasopimuksella. Alueen rakentaminen tulee aloittaa vuoden 2014 aikana. Maanvuokrasopimuksella toteuttaja sitoutuu rakentamaan alueen selvityksessä esittämällään tavalla esittämässään aikataulussa. Sitoutumisen takeeksi toteuttajan tulee antaa kaupungille maanvuokrasopimuksen pankkitakaus. Maanvuokrasopimus tulee allekirjoittaa yhden (1) kuukauden kuluessa lautakunnan päätöksen lainvoimaistumisesta.

8 Tonttien luovutus neuvottelumenettelyllä
Perusteet esitykselle: tontti koko poikkeuksellisen pieni m2 päättyvä katu (ei läpikulkua, kulkuneuvojen liikkuminen) tontin leveys metriä (kulku tontin takaosaan) + rakennustarvikkeiden varastointi teky:llä ei resursseja projektipäällikköön, joka vetäisi hankkeen Tavoite: toimivat kohtuuhintaiset asunnot hyvällä sijainnilla alueen mahdollisimman yhdenaikainen rakentuminen kaupunkikuvallisesti yhtenäisenä kokonaisuutena


Lataa ppt "Kerinkallio, Mairenkatu luovutusmenettely"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google