Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PSA PSA; Probabilistic Safety Assessment

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PSA PSA; Probabilistic Safety Assessment"— Esityksen transkriptio:

1 PSA PSA; Probabilistic Safety Assessment
PRA; Probabilistic Risk Assessment alkujaan ydinvoimalaitosten turvallisuustarkasteluihin kehitetty menetelmä (WASH-1400, GRS, jne.) myöhemmin sovellettu myös muissa yhteyksissä 1 1 1 2

2 tarkoitettu hyvin laajojen teknisten järjestelmien riskien analyysiin
PSA tarkoitettu hyvin laajojen teknisten järjestelmien riskien analyysiin PSA hyödyntää luotettavuustekniikan menetelmiä (vikapuut, tilamallit, tilastolliset analyysit, tapahtumapuut) lisäksi tarvitaan myös fysikaalisia malleja esim. onnettomuuksien seurauksien arviointiin 1 1 2 2

3 tunnistaa onnettomuuksista johtuvat vahingolliset seuraukset
PSA PSA:n TAVOITTEET: tunnistaa erilaiset teknisen järjestelmän häiriöistä johtuvat onnettomuudet arvioida (kvantitatitiivisesti) em. onnettomuuksien esiintymistodennäköisyys tai -taajuus (vrt. riskin määritelmiä koskeva osuus kurssissa) tunnistaa onnettomuuksista johtuvat vahingolliset seuraukset arvioida seurauksien suuruutta (kvantitatiivisesti) 1 1 3 2

4 PSA MÄÄRITELMIÄ ONNETTOMUUS:
Alkuhäiriöstä (alkutapahtumasta) liikkeellelähtevä, turvallisuustoimintojen erilaisten vikayhdistelmien kautta epätoivottuun seuraukseen johtava tapahtumasarja ALKUTAPAHTUMA: prosessin häiriö tai vika, jonka hoitaminen vaatii turvallisuustoimenpiteitä (esim. prosessin pysäyttämisen), ja joka ilman onnistuneita turvallisuustoimenpiteitä johtaa epätoivottuihin seurauksiin 1 1 4 2

5 TURVALLISUUSTOIMINTO:
PSA MÄÄRITELMIÄ TURVALLISUUSTOIMINTO: alkutapahtuman edelleenkehittymisen estävä tai sitä lieventävä toiminto TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ: tekninen järjestelmä, joka toteuttaa turvallisuustoiminnon 1 1 5 2

6 PSA MÄÄRITELMIÄ ONNETTOMUUSKETJU:
onnettomuus, joka alkaa tietystä alkutapahtumasta ja josta tiettyjen turvallisuustoimintojen vikojen tai toimimattomuuden kautta päädytään tiettyyn epätoivottuun seuraukseen TASON 1 PSA: PSA, joka sisältää vain onnettomuusketjujen esiintymistaajuuden arvioinnin 1 1 6 2

7 PSA MÄÄRITELMIÄ TASON 2 PSA:
PSA, joka tason 1 lisäksi sisältää erilaisten seurausten suuruuden arvioinnin (esim. ympäristöön karkaavan myrkkymäärän arviointi) TASON 3 PSA: PSA, joka tasojen 1 ja 2 lisäksi sisältää fysikaalisten seurausten aiheuttamien terveys-, ympäristö- yms. haittojen kvantitatiivisen arvioinnin 1 1 7 2

8 ESIMERKKEJÄ: 1) tulipalo kemikaalivarastossa ONNETTOMUUS:
PSA ESIMERKKEJÄ: 1) tulipalo kemikaalivarastossa ONNETTOMUUS: kemikaalivarastossa syttyneen tulipalon aiheuttama vahingollinen tapahtuma ALKUTAPAHTUMA: varomattomasta tulenkäsittelystä johtuva palonalku staattisen sähkön aiheuttamasta kipinästä johtuva palonalku varastossa toimivan laitteen viasta aiheutuva palonalku jne. 1 1 8 2

9 ESIMERKKEJÄ: 1) tulipalo kemikaalivarastossa TURVALLISUUSTOIMINTO:
PSA ESIMERKKEJÄ: 1) tulipalo kemikaalivarastossa TURVALLISUUSTOIMINTO: palon automaattinen sammuttaminen sprinklerijärjestelmällä palon havaitseminen ajoissa ja ”manuaalinen” sammutus automaattinen palohälytys ja palokunnan toteuttama sammutus TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ: sprinklerijärjestelmä palohälytysjärjestelmä palokunta 1 1 9 2

10 ESIMERKKEJÄ: 1) tulipalo kemikaalivarastossa ONNETTOMUUSKETJU:
PSA ESIMERKKEJÄ: 1) tulipalo kemikaalivarastossa ONNETTOMUUSKETJU: staattisen sähkön kipinästä syttyvä palo, joka etenee sprinklerijärjestelmän toimimattomuuden takia, mutta jonka automaattisen palohälytyksen kutsuma palokunta saa sammutetuksi tietyn ajan kuluessa staattisen sähkön kipinästä syttyvä palo, joka etenee totaaliseksi tuhoksi, sprinklerijärjestelmän ja automaattisen palohälytyksen toimimattomuuden takia 1 1 10 2

11 ESIMERKKEJÄ: 1) tulipalo kemikaalivarastossa TASON 1 PSA:
analyysi, jossa lasketaan eri palo-onnettomuusketjujen esiintymistaajuudet TASON 2 PSA: analyysi, jossa edellisen lisäksi arvioidaan kunkin onnettomuusketjun seurausten suuruus automaattisen sammutusjärjestelmän sammuttamasta palosta (taajuus x/vuosi) syntyy pienet vesivahingot, eikä myrkkypäästöjä synny 1 1 11 2

12 ESIMERKKEJÄ: 1) tulipalo kemikaalivarastossa TASON 2 PSA:
tai kaikkien turvallisuustoimintojen epäonnistuttua varasto räjähtää, josta seuraa suuri paineaalto ja erittäin suuri myrkkypäästö TASON 3 PSA: edellisten lisäksi arvioidaan myrkkypäästöjen lyhyt- ja pitkäaikaisia ympäristön asukkaille aiheutuvia terveyshaittoja 1 1 12 2

13 ONNETTOMUUSKETJUN ESIINTYMISTAAJUUS:
PSA MÄÄRITELMIÄ ONNETTOMUUSKETJUN ESIINTYMISTAAJUUS: missä 1 1 13 2

14 ONNETTOMUUSKETJUN ESIINTYMISTODENNÄKÖISYYS:
PSA MÄÄRITELMIÄ ONNETTOMUUSKETJUN ESIINTYMISTODENNÄKÖISYYS: todennäköisyys, että tietty onnettomuusketju esiintyy tietyn ajanjakson kuluessa = tn. että ko. ajanjaksolla esiintyy alkutapahtuma ja tietyt turvallisuustoiminnot eivät toteudu alkutapahtuman esiintyessä 1 1 14 2

15 ONNETTOMUUKSIEN ESIINTYMISTAAJUUDEN LASKENTA
PSA ONNETTOMUUKSIEN ESIINTYMISTAAJUUDEN LASKENTA VAIHEET: 1. Alkutatapahtumien tunnistaminen ja järjestelmävasteen määritteleminen kvalitatiiviset tunnistusmenetelmät (HAZOP, VVA; esitellään myöhemmin) periaate: käydään tarkasteltavan prosessin tilat läpi järjestelmällisesti ja tunnistetaan eri häiriöiden syyt ja esiintymismahdollisuudet kussakin tilassa 1 1 15 2

16 ONNETTOMUUKSIEN ESIINTYMISTAAJUUDEN LASKENTA
PSA ONNETTOMUUKSIEN ESIINTYMISTAAJUUDEN LASKENTA VAIHEET: 1. Alkutapahtumien tunnistaminen ja järjestelmävasteen määritteleminen selvitetään, mitkä turvallisuustoiminnot tai onnettomuuksien etenemistä estävät keinot ovat käytettävissä ko. alkutapahtuman yhteydessä selvitetään turvallisuustoimintojen onnistumiskriteerit 1 1 16 2

17 ONNETTOMUUKSIEN ESIINTYMISTAAJUUDEN LASKENTA
PSA ONNETTOMUUKSIEN ESIINTYMISTAAJUUDEN LASKENTA VAIHEET: 2. Onnettomuuden etenemisen mallintaminen kuvataan sopivalla loogisella (tai rakenteellisella) mallilla onnettomuuden kulku malli sisältää aikajärjestyksessä turvallisuustoimintojen onnistumisten ja vikaantumisten aiheuttamat onnettomuuden kulun haarautumat tapahtumapuuanalyysi 1 1 17 2

18 ONNETTUMUUKSIEN ESIINTYMISTAAJUUDEN LASKENTA
PSA ONNETTUMUUKSIEN ESIINTYMISTAAJUUDEN LASKENTA VAIHEET: 3. Turvallisuustoimintojen luotettavuusanalyysi kuvataan sopivalla loogisella (tai rakenteellisella) mallilla turvallisuustoimintojen vikaantumiset niiden osien vikaantumisten avulla vikapuuanalyysi 1 1 18 2

19 ONNETTUMUUKSIEN ESIINTYMISTAAJUUDEN LASKENTA
PSA ONNETTUMUUKSIEN ESIINTYMISTAAJUUDEN LASKENTA VAIHEET: 4. Mallin kvantifiointi johdetaan mallin perustapahtumien esiintymistodennäköisyydet (tai -taajuudet) lähtien tilastotiedoista, komponenttimalleista ja asiantuntija-arvioista lasketaan onnettomuusketjujen todennäköisyydet ja - taajuudet noudattaen tapahtuma- ja vikapuumallien logiikkaa ja todennäköisyyslaskun sääntöjä 1 1 19 2

20 TAPAHTUMAPUUANALYYSI
PSA TAPAHTUMAPUUANALYYSI tapahtumapuu esittää annetusta alkutapahtumasta seuraavat onnettomuusketjut loogisen puun muodossa tapahtumapuu etenee alkutapahtumasta aikajärjestyksessä esiintyvien turvallisuustoimintojen tilojen kautta lopputiloihin yleensä tapahtumapuu on binäärinen eli turvallisuustoiminnoilla on kaksi tilaa, onnistunut ja epäonnistunut (S, F), mutta ei-binääristen tapahtumapuiden käyttö on myös mahdollista vaikka aikajärjestys onkin mukana tapahtumapuussa, malli on pohjimmiltaan staattinen 1 1 20 2

21 TAPAHTUMAPUUN KONSTRUOINTI
ALKUTAPAHTUMIEN MÄÄRITTELY TARVITTAVIEN TURVALLISUUS- TOIMINTOJEN MÄÄRITTELY TURVALLISUUS- TOIMINTOJEN TILOJEN MÄÄRITTELY ALUSTAVA TAPAHTUMAPUU RIIPPUVUUKSIEN JA AIKATEKIJÖIDEN HUOMIOONOTTO LOPULLINEN TAPAHTUMAPUU 1 1 2 21

22 TAPAHTUMAPUUN KONSTRUOINTI
1 1 2 22

23 TAPAHTUMAPUUN KONSTRUOINTI
riippuvuudet otettu huomioon; A:n epäonnistuessa toiminnot B ja C eivät enää vaikuta tilanteeseen, B:n epäonnistuessa C:llä ei ole merkitystä 1 1 23 2

24 TAPAHTUMAPUUANALYYSI
PSA TAPAHTUMAPUUANALYYSI tapahtumapuun haarojen todennäköisyydet lasketaan vikapuilla riippuvuuksien (esim. usealla tuvallisuustoiminnolla on yhteisiä osia) huomioonotto tärkeää: vikapuun laskenta yleensä ottaa riippuvuudet huomioon mahdollisuus jakaa turvallisuustoiminnot riippumattomiin osiin haarautumistodennäköisyydet ehdollisia (ehtona aiemmin onnistuneet tai epäonnistuneet toiminnot) kompromissi vikapuu/tapahtumapuumallien välillä 1 1 24 2


Lataa ppt "PSA PSA; Probabilistic Safety Assessment"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google