Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Taloudellinen integraatio ja EU-oikeuden kehitys Niilo Jääskinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Taloudellinen integraatio ja EU-oikeuden kehitys Niilo Jääskinen."— Esityksen transkriptio:

1 Taloudellinen integraatio ja EU-oikeuden kehitys Niilo Jääskinen

2 Taloudellisen integraation etapit 1. •Hiili- ja teräsyhteisö 1951(1952) •Rooman sopimukset 1957 (1958) •-> tavoitteena talousliitto = yhteis- markkinat + talouspolitiikan koordinaatio •Tulliliitto voimaan 1968 •Cassis de Dijon-tuomio 1979 •Sisämarkkinaohjelma

3 Taloudellisen integraation etapit 2. •Euroopan yhtenäisasiakirja 1985 (87) •Maastrichtin sopimus 1992 (93) •-> talous- ja rahaliiton 3. vaihe 1999 •Lissabonin strategia 2000 -> •Maailman kilpailukykyisin talous 2010 •Euro käyttöön: 1999/2002 •Uudistussopimus 2007 -> •”vääristymätön kilpailu sisämarkkinoilla” piilotetaan pöytäkirjaan

4 Unionin taloudellisen konstituution juuret •Saksan yhdistymisen taloudelliset esivaiheet (Zollverein, Binnenmarkt) •II maailmansodan aikainen ”integraa- tioajattelu” (Europäisches Wirtschaftsraum) •Dirigismi (Ranskan ”planification”) •Ordoliberalismi (Saksan sosiaalinen markkinatalous) •Amerikkalainen kauppa-ja kilpailupolitiikka

5 Sisämarkkinat oikeudellisena käsitteenä 1. •EU-oikeuden autonomian perustana sisämarkkinat, jossa talous toimii kuin yhdessä valtiossa •-> neljä vapautta •-> kilpailusäännöt •-> reguloiduilla sektoreilla yhteinen politiikka •-> kilpailun vääristymisen estäminen

6 Sisämarkkinat oikeudellisena käsitteenä 2. •Sisämarkkinat eivät toimi ilman •-> etusijaperiaatetta •-> välitöntä vaikutusta •-> yhteistä tulkintaa •-> yhteistä tulkitsijaa = EYTI •-> poikkeuksien väliaikaisuutta

7 Taloudellisen integraation läikkyminen 1. •”A:sta seuraa B” •Tavaroiden vapaa liikkuvuus -> välillisen verotuksen ja tuotemääräysten harmonisointi •Työvoiman vapaa liikkuvuus -> sosiaaliturvan koordinaatio •Pääomien liikkuvuus -> yhtiöoikeuden, rahoituslaitosten ja arvopaperimarkkinoiden harmonisointi ym.

8 Taloudellisen integraation läikkyminen 2. •”yhtäläiset kilpailun edellytykset” •-> tasoittaminen -> minimisuojelu •”seurauksien lieventäminen” •-> aluepolitiikka •-> ”sosiaalinen Eurooppa”

9 Taloudellinen integraatio ja EU:n ongelmat •Sisämarkkinalogiikan suboptimaalisuus -> esim. terveys- ja sosiaalipalvelu- järjestelmät (allokointivääristymät) •-> ylisääntely ja lainsäädännön huono laatu •-> sääntelyvaltion demokratiavaje -> arvokonfliktit piilotetaan

10 Taloudellinen integraatio ja EU:n tulevaisuus •Perustuslakiprosessi osoitti EU:n ta- loudelliseen konstituutioon sisältyvät legitimiteettiongelmat •Laajentuneessa EU:ssa protektionismi houkuttelee •Yhteisen tavoitteen puute •Kuitenkin edelleen EU:n ydintoimiala


Lataa ppt "Taloudellinen integraatio ja EU-oikeuden kehitys Niilo Jääskinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google