Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Toimivaltainen viranomainen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Toimivaltainen viranomainen"— Esityksen transkriptio:

1 Joukkoliikenteen järjestäminen Tampereen kaupunkiseudulla Matti Rainio selvitysmies

2 Toimivaltainen viranomainen
Sisältö Selvitystyöstä Taustoja Organisointi Toimivaltainen viranomainen Tehtävät Kaupunkiseudun näkökulma Joukkoliikenteen järjestämistavoista Nykytilanteesta Markkinaehtoisesti / PSA:n mukaan Päätelmiä

3 Selvitystyöstä

4 Selvityksen taustalla: liikennepolitiikkaa
Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko (maaliskuu 2008) Seudullisen joukkoliikenteen kehittämistarve suurilla kaupunkiseuduilla Lainsäädäntö => joukkoliikenteen palvelujen suunnittelu seudullisina kokonaisuuksina Seutulinjojen palvelutason parantaminen Tampereen seudun liikennepoliittiset tavoitteet (TASE 2025) Seudullisen joukkoliikenteen vaihtoehtoiset toteuttamismahdollisuudet selvitetään Seutuhallinnon yhteyteen perustetaan tilaajamallin mukainen liikenneorganisaatio

5 Selvityksen taustalla: aiempia suunnitelmia
Tampereen seudun joukkoliikenteen suunnittelu yhtenä kokonaisuutena (Lauri Helke, dipl.työ, ) Suurempina kokonaisuuksina suunnittelu kannattavaa Joukkoliikenteen seudullinen järjestäminen liikennejärjestelmän näkökulmasta (TASE 2025, pientyöryhmän muistio, ) Seudullinen tilaaja-tuottajamalli Seudullinen joukkoliikenneorganisaatio Tampereen ja Turun seuduilla (Turku, Varsinais-Suomen liitto, Tampere, valmistuu ) Seudullinen viranomainen, PSA:n mukaiset ratkaisut

6 Selvityksen taustalla: henkilöliikennelain uudistus
Lain tavoitteena joukkoliikenteen kehittäminen niin, että koko maassa on välttämättömiä liikkumistarpeita vastaavat joukkoliikennepalvelut ja runsasväkisillä kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä palvelutaso niin korkea, että joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa EU:n palvelusopimusasetus (PSA) säätää joukkoliikenteestä, jossa yhteiskunnan rooli on suuri, kansallinen joukkoliikennelaki (JLL) täydentää PSA:ta ja säätää markkinaehtoisesta liikenteestä PSA ja JLL tulevat voimaan

7 Työn organisointi Selvitysmies 2.1.-30.9.2009
Tukiryhmä: kuntien ja Pirkanmaan liiton nimeämät yhteyshenkilöt Selvitystyö palvelee meneillään olevaa kaupunkiseudun rakennemallityötä Kolme osatehtävää - Lausunto joukkoliikennelaista - Joukkoliikenteen järjestelytapojen kuvaaminen ja vertailu - Esitys joukkoliikenneorganisaatioksi Tampereen kaupunkiseudulle Etenemisraportointi kuntajohtajakokoukselle ja seutuhallitukselle Kuntakierros elokuussa Kunnissa päätöksentekovalmius

8 Tukiryhmän jäsenet Reijo Riekkola, apulaiskunnanjohtaja, Kangasalan kunta Timo Nevala, projektijohtaja, Lempäälän kunta Johanna Plihtari-Siltanen, suunnitteluinsinööri, Nokian kaupunki Timo Toivonen, hallintojohtaja, Oriveden kaupunki Sanna Siukola, toimistoinsinööri, Pirkkalan kunta Mika Periviita, joukkoliikennepäällikkö, Tampereen kaupunki Minna Hutko-Peltoniemi, hallintojohtaja, Vesilahden kunta Timo Saari, hallintojohtaja, Ylöjärven kaupunki Pentti Hämäläinen, edunvalvontajohtaja, Pirkanmaan liitto

9 Toimivaltainen viranomainen

10 Toimivaltaisen viranomaisen tärkeimmät tehtävät
Päättää joukkoliikenteen järjestämistavasta alueellaan Määrittelee joukkoliikenteen palvelutason Ostaa joukkoliikennepalveluja Toimii lupaviranomaisena

11 Mahdolliset toimivaltaiset viranomaiset Tampereen kaupunkiseudulla
Länsi-Suomen lääninhallitus / ELY ja omalla alueellaan Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin viranomainen ja seudullinen joukkoliikennelautakunta (vastuukuntamalli Lahden ja Hämeenlinnan tapaan) Osana Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymää Uusi liikennekuntayhtymä (malli pääkaupunkiseutu)

12 Länsi-Suomen lääninhallitus / ELY ja Tampereen kaupunki
Lääninhallituksen/ELYn toimivalta-alueena kehyskunnat, Tampereen kaupungilla toimivalta omassa liikenteessään Lähellä nykyistä käytäntöä Ei tue liikenteen suunnittelua seudullisena kokonaisuutena Kuntien vaikutusvalta alueensa joukkoliikenteeseen vähäinen Nopea toteuttaa (käytännössä syntyy, jos ei valita muita vaihtoehtoja)

13 Tampereen kaupunki vastuukuntana
Tampereen kaupungin viranomaisen toimivalta-alueena kaupunkiseutu Kuntien edustus turvataan perustettavassa joukkoliikennelautakunnassa Suunnittelu/tilaajaorganisaatio muodostetaan vahvistamalla Tampereen kaupungin joukkoliikenneyksikköä (2 - 3 henkilöä) Mahdollistaa joukkoliikenteen suunnittelun kaupunkiseudun kattavana kokonaisuutena Hyvä yhteys Tampereen liikenteen ja maankäytön suunnitteluun Kohtalaisen nopeasti toteutettavissa

14 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
Toimivaltainen viranomainen nykyisen kuntayhtymän yhteyteen Kuntayhtymän nykyinen hallinto + mahdollisesti seudullinen joukkoliikennelautakunta Tampereen joukkoliikenneyksikkö + 2 – 3 henkilöä kehyskunnista siirtyy kuntayhtymän palvelukseen Mahdollistaa joukkoliikenteen suunnittelun kaupunkiseudun kattavana kokonaisuutena Hyvä yhteys Tampereen kaupunkiseudun maankäytön kehittämiseen (rakennemallityö) Kohtalaisen nopeasti toteutettavissa

15 Tampereen seudun liikennekuntayhtymä
Perustetaan uusi liikennekuntayhtymä Perustamissopimuksen mukainen hallinto Tampereen joukkoliikenneyksikkö + 2 – 3 henkilöä kehyskunnista siirtyy perustettavan kuntayhtymän palvelukseen Mahdollistaa joukkoliikenteen suunnittelun kaupunkiseudun kattavana kokonaisuutena Toteuttaminen vie aikaa (edelliset vaihtoehdot voivat olla välivaiheena)

16 Joukkoliikenteen järjestämistavoista

17 Mallilinja 80, Hämeenkyrö – Ylöjärvi – Tampere
Liikenteenhoitotapa: Yritysaloitteinen Liikennelupa/viranomainen: Joukkoliikennelupa/L-S LH + linjaliikennelupa/L-S LH Lippujärjestelmä: Matkahuollon kilometripohjainen, Tampereen alueella myös Tampereen kaupungin tasataksa (yhteistariffisopimus) Seutuliput: Hämeenkyrö – Ylöjärvi: Tampereen läntinen seutulippu Hämeenkyrö – Tampere: Tampereen läntinen seutulippu + Tamperelaajennus (tarpeen mukaan lisälaajennus Tampereen sisäisiin matkoihin) Ylöjärvi – Tampere: Tampereen kaupunkiseudun seutulippu (sisältää Tampereen sisäiset matkat)

18 Mallilinja 30, Etelä-Hervanta - Keskustori
Liikenteenhoitotapa: Ostoliikenne (tilaaja-tuottajamalli) Liikennelupa/viranomainen: Joukkoliikennelupa/L-S LH Lippujärjestelmä: Tampereen kaupungin tasataksa Seutuliput: Tampereen kaupunkiseudun seutulippu ja seuraavat seutuliput, joihin on hankittu Tampereen sisäiseen liikenteeseen oikeuttava laajennus: Tampereen läntinen seutulippu, Tampereen itäinen seutulippu ja Etelä-Pirkanmaan seutulippu

19 Joukkoliikennematkat Tampereen seudulla
Muut matkat % Seutuliikenne Tampereelle matkaa/vrk (< 20 %) Tampereen sisäinen liikenne matkaa/vrk (75 %) Seutuliikenne Tampereelle muodostaa noin 35 % koko seudun linjakilometreistä ja 30 % koko seudun linjatunneista Lähde: TASE Joukkoliikenteen seudullinen järjestäminen – liikennejärjestelmänäkökulma Strafica / Trafix 19

20 Henkilöliikennekustannuksia kunnittain 2008 (€, netto)

21

22

23 Joukkoliikenteen järjestäminen siirtymäaikana (Tampere)
Linjaliikenneluvan voimassaoloajaksi siirtymäajan liikennöintisopimus (enintään kuitenkin saakka) Liikennöitsijä voi jatkaa voimassaoloaikaa saakka, jos liikennelupa päättyy sitä ennen (Tampereen seudulla useat luvat päättyvät ) Jos liikennelupa voimassa pitkään, toimivaltainen viranomainen voi irtisanoa sopimuksen päättymään tai myöhemmin (irtisanomisaika 18 kk)

24 Joukkoliikenteen järjestämistapa
Toimivaltainen viranomainen päättää alueellaan joukkoliikenteen järjestämisestä joko - markkinaehtoisesti - palvelusopimusasetuksen mukaisesti - näitä yhdistellen Palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisesti liikenne järjestetään, kun halutaan varmistaa markkina-ehtoisesti syntyviä paremmat joukkoliikennepalvelut (määrä, laatu, varmuus, luotettavuus, matkustaja-hinnat)

25 Markkinaehtoinen liikenne
Reittiliikennettä, jonka harjoittamiseen tarvitaan joukkoliikenneluvan lisäksi reittiliikennelupa Luvan mukaiseen liikenteeseen sitouduttava vähintään kahdeksi vuodeksi Lipunhintoja voi alentaa soveltamalla yleistä sääntöä tai erityislainsäädännöllä Perustuu vapaaseen kilpailuun. Toimivaltaisella viranomaisella melko rajoitetut mahdollisuudet vaikuttaa liikenteen syntyyn (minimisääntely ja jossain määrin tarjonnan vertaaminen suunniteltuun palvelutasoon) :

26 Palvelusopimusasetuksen (PSA) mukainen liikenne
Tilaaja-tuottajamalli kilpailutus, taloudellinen riski ja suunnitteluvastuu pitkälti tilaajalla Käyttöoikeussopimus kilpailutuksen perusteella yksinoikeus taloudellista riskiä ja suunnitteluvastuuta lisätty liikennöitsijälle Oma tuotanto

27 Päätelmiä Jos halutaan suunnitella joukkoliikenne suurempana (seudullisena) kokonaisuutena, valinta on seudullinen toimivaltainen viranomainen Vaikka siirtymäajan liikennöintisopimukset ulottuvat ainakin saakka, päätös olisi hyvä tehdä tämän syksyn aikana jää riittävä aika tarvittaviin järjestelyihin seudullinen toimivaltainen viranomainen ehtii joukkoliikennelain seuraavaan versioon Malli, jossa on sekä PSA:n mukaista että markkinaehtoista liikennettä on todennäköinen Tampereen oman tuotannon asema vaatii lisäselvityksiä yhtiöittäminen omistuspohjan laajentaminen seudulliseksi

28 THANK YOU! KIITOS! puh


Lataa ppt "Toimivaltainen viranomainen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google