Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miksi järjestöjen työtoimintaa harjoitetaan?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miksi järjestöjen työtoimintaa harjoitetaan?"— Esityksen transkriptio:

1 Miksi järjestöjen työtoimintaa harjoitetaan?
Jyväskylän Katulähetys ry EkoCenter JykaTuote: Työtoiminnan valmennusperiaatteet Miksi järjestöjen työtoimintaa harjoitetaan? Saadaan järjestön toiminnan vaatimat työtehtävät tehtyä Autetaan työttömyydestä kärsiviä henkilöitä Työllistymään avoimille markkinoille Taloudellisesti, henkisesti, sosiaalisesti ja hengellisesti Autetaan yhteiskuntaa työllisyyden hoitamisessa

2 Jyväskylän Katulähetys ry EkoCenter JykaTuote: Työtoiminnan valmennusperiaatteet
Miten tämä henkilöiden auttamistyö tehdään? Valmennuksen kautta Mitä kokonaisvaltainen valmennus käsittää: Aitoa työntekoa tuotannollisessa toiminnassa Hyvän perehdytyksen Laadukkaan työvalmennuksen Elämänhallintaa vahvistavan yksilövalmennuksen Jatkomahdollisuuksia etsivän työhönvalmennuksen

3 Jyväskylän Katulähetys ry EkoCenter JykaTuote: Työtoiminnan valmennusperiaatteet
Perehdytys: Erillisen perehdytyssuunnitelman mukaan Perehdytysopas Jatkuvan perehdytyksen periaate

4 Jyväskylän Katulähetys ry EkoCenter JykaTuote: Työtoiminnan valmennusperiaatteet
Työvalmennus: Asenteen, motivaation, työn tekemisen, ammattitaidon, jaksamisen, itsetunnon ja ryhmässä toimimisen vahvistamista

5 Jyväskylän Katulähetys ry EkoCenter JykaTuote: Työtoiminnan valmennusperiaatteet
Yksilövalmennus Toimintakyvyn, jaksamisen, osaamisen ja elämänhallinnan vahvistamista Toivon ja rohkaisun näkökulma Työhönvalmennus Case Töihin-palvelu Sovatek-säätiö

6 Jyväskylän Katulähetys ry EkoCenter JykaTuote: Työtoiminnan valmennusperiaatteet
Toimintamallit ja –keinot: Dokumentoidut valmennuskeskustelut Ryhmätoiminta Koulutussuunnitelma ja –ohjelma Jatkopolkujen etsiminen Laadun arviointi

7 Jyväskylän Katulähetys ry EkoCenter JykaTuote: Työtoiminnan valmennusperiaatteet
Valmennuskeskustelut: Perustietolomake Nykytilanteen kartoitus Valmennussuunnitelma Tevi-arviointilomake Kehityskeskustelu OsaajaPlus-arviointi OsaajaPlus-todistus Loppukeskustelu

8 Jyväskylän Katulähetys ry EkoCenter JykaTuote: Työtoiminnan valmennusperiaatteet
OsaajaPlus-arviointi Viisi arviointinäkökulmaa ja niiden alakysymykset Asenne työhön Osaaminen ja ammattitaito Työyhteisössä toimiminen Työssä jaksaminen ja työkykyisyyden hoitaminen Tehtävistä suoriutuminen

9 Jyväskylän Katulähetys ry EkoCenter JykaTuote: Työtoiminnan valmennusperiaatteet
OsaajaPlus-todistus Myönteinen todistus henkilön osaamisesta ja työnteon asenteista Todistuksen saa, kun kaikki viisi näkökulmaa on positiivisella puolella Todistus parantaa työnhakua

10 Jyväskylän Katulähetys ry EkoCenter JykaTuote: Työtoiminnan valmennusperiaatteet
Ryhmätoiminta: Tyky Atk taitojen oppimista Yhteisöpalaverit ja yhteiset matkat Työnhakutaidot Itsetunnon vahvistaminen

11 Jyväskylän Katulähetys ry EkoCenter JykaTuote: Työtoiminnan valmennusperiaatteet
Koulutustoiminta Viiden osa-alueen non-stop koulutusprosessi Oppimisen ilo Löytöretki itseen Asiakaspalvelu Puhtia työnhakuun Hyvinvointi

12 Jyväskylän Katulähetys ry EkoCenter JykaTuote:
Työtoiminnan valmennusperiaatteet Ammatti-tutkinto Opiskelu Työpaikka avoimilla markki-noilla Työhönotto ja haastattelu Tevi-jakson alku Tevi-jakso 1-6kk Palkkatuki-jakso 6-12 kk Lisäjakso 12 kk Työn lopetus Perustieto lomake ja allekirjoitus suostumus-lomakkeeseen tietojen vaihtamista varten ( T&E, typpi) TV,YV Aloituskeskus-telu Perehdytyksen aloittaminen suunnitelman mukaisesti Vaitiololupaus A.A Nykytilanteen kartoituslomake Valmennus-suunnitelman tekeminen (1kk) Starttivalmen-nusryhmät T&E-toimiston arviointilomak-keen täyttäminen lopussa TV,YV Työsopimus (A.A) ja perehdytyksen jatkaminen suunnitelman mukaisesti .TV Kehityskeskus-telu n. 3kk Ryhmävalmen-nukset, koulutusprosessi TV,YV Osaajaplus-arvioinnit (TV,YV), Osaajaplus-todistus (YV) Jatkosuunnitel-mien tekeminen Loppuarviointi- lomake ja työpaikan arviointi TV,YV Ryhmävalmen-nukset Jatkopolkujen selvitys YV Työtodistus Kiitokset ja muistaminen TV,YV


Lataa ppt "Miksi järjestöjen työtoimintaa harjoitetaan?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google