Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Arja Vuorinen Lannoitevalmistejaosto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Arja Vuorinen Lannoitevalmistejaosto"— Esityksen transkriptio:

1 Arja Vuorinen Lannoitevalmistejaosto
Tietoa orgaanisista lannoitteista Koulutus lannoitevalmisteiden markkinoille saattajille Evira, Helsinki Arja Vuorinen Lannoitevalmistejaosto

2 Mistä tarkoitus puhua? Orgaanisista lannoitteista
”kasvien kasvua edistävä vaikutus perustuu kasviravinteisiin tai muihin kasveille, ihmisille tai eläimille hyödyllisiin aineisiin” Mitkä säädökset koskevat? Mitä vaatimuksia tuotteille? Millä ehdoin tuotteet markkinoille? Mitä tuoteselosteissa ja pakkausmerkinnöissä erityisesti huomioitava? Arja Vuorinen

3 Orgaanisia lannoitteita koskevat säädökset
Lannoitevalmistelaki 539/2006 MMMa 12/07 lannoitevalmisteista Muutettu mm. asetuksin, MMMa 09/09 ja 19/09 Uudistettu asetusluonnos käännettävänä MMMa 13/07 lannoitevalmistealan toiminnasta ja valvonnasta Muutettu asetuksella 20/09 ns. sivutuoteasetus (EY) N:o 1774/2002 mm. komission asetus (EY) 181/2006 Uusittu sivutuoteasetus (EY) N:o 1069/2009 Voimassa; aletaan soveltaa alkaen Lisäksi toimeenpanoasetus hyväksytty, käännettävänä (SANCO/7066/2010) Arja Vuorinen

4 Yleiset laatuvaatimukset (LL 539/2006 5§, MMMa 12/07 liite IV)
Lannoitevalmisteiden on oltava tasalaatuisia, turvallisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia, eikä käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä saa aiheutua vaaraa ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle eikä ympäristölle Mikrobiologiset Escherichia colien pitoisuus oltava alle 1000 pmy/g Tuotteessa ei saa olla todettavissa salmonellaa Ei todettavissa mm. peruna-ankeroista, rengasmätää, perunasyöpää Standardi ”Guidelines for the management of plant health risks of biowaste of plant origin”, EPPO Bulletin 38:4-9 (2008) Tarvittaessa on huomioitava käyttöohjeessa käyttörajoituksena! esim. ei suositella käytettäväksi perunalle tai taimituotantoon Haitallisien metallien raja-arvot mg/kg ka: As 25 ; Hg 1,0; Cd 1,5; Cr 300; Cu 600; Ni 100, Pb 100, Zn 1 500 Muut epäpuhtaudet: Ei eläviä rikkakasvin siemeniä lannoitteissa Arja Vuorinen

5 Vaatimukset orgaanisille lannoitteille
Raaka-aineina kasvimateriaalit, eläinperäiset materiaalit ja mikrobiperäiset materiaalit (poikkeama 1 % sallittu) Voi olla lisättynä mikrobivalmistetta (tyyppinimiryhmän Mikrobivalmisteet mukaista) ”luonnosta eristettyjä, puhtaita ja elinkykyisiä bakteeri- ja sienikantoja” varastoitava siten, ettei tuotteen koostumus säilytyksen aikana muutu ja että niiden koostumus vastaa tuoteselosteessa annettuja tietoja; haitallinen kostuminen ja mikrobiologinen kontaminaatio on estettävä. varastoitava erillään rehuista ja niiden raaka-aineet erillään muista lannoitevalmisteista ja niiden raaka-aineista Arja Vuorinen

6 Markkinoille saattaminen
Markkinoille saa saattaa ainoastaan orgaanisia lannoitevalmisteita, jotka kuuluvat lannoitelaissa määriteltyihin lannoitevalmistetyyppeihin, lannoitevalmisteasetuksessa (12/07) kuvattuihin tyyppinimiryhmiin ja joille löytyy kansallisesta tyyppinimiluettelosta tyyppinimi Markkinoille saatettavaa orgaanista lannoitevalmistetta valmistavan laitoksen on oltava hyväksytty joko lannoitevalmistelain tai sivutuoteasetuksen mukaisesti Sisämarkkinatuonnissa huomioitava, että toisesta jäsenvaltiosta tuotavan orgaanisen lannoitteen eläinperäiset raaka-aineet käsitelleeltä laitokselta vaaditaan sivutuoteasetuksen mukainen hyväksyntä. Vain käsiteltyä luokkaa 3 ja lantaa sisältävää ainesta saa tuoda Tuotteen mukana maasta toiseen tulee kulkea ns. kaupalliset asiakirjat. Markkinoille saatettaessa on tuotteen pakkauksessa oltava säädösten mukainen tuoteseloste ja pakkauksessa erätunniste. Arja Vuorinen

7 Tuoteselosteessa ilmoitettavat tiedot
Tuotteen kauppanimi ja tyyppinimi ”Kauppalannoite”, tyyppinimi: orgaaninen lannoite NPK 1-2-3, sisältää Mg ja hivenravinteita Raaka-aineet (mm. lantalaji) Eläinperäisten kohdalla käsittelylaitoksen hyväksyntänumero Ravinteiden pitoisuudet painoprosentteina kuiva-aineesta, nestemäisten paino% kokonaispainosta. Kokonais-N ja -P ja vesiliukoinen N ja P ilmoitettava. Alkuaineina Urea mainittava Kosteuspitoisuus tai kuiva-ainepitoisuus (%) Lisätystä mikrobivalmisteesta ilmoitettava elinkykyisen mikrobin tieteellinen nimi sekä määrä pmy/g Valmistajan tiedot, tarvittaessa pakkaajan, valmistuttajan/markkinoijan ja maahantuojan tiedot Käyttöohje, mukaan lukien mahdolliset käytön rajoitteet (21 vrk varoaika luokan 3 käsitellylle ainekselle; kasvitautiriskistä johtuva) Arja Vuorinen

8 Orgaanisia lannoitteita
Orgaaniset eläinperäiset lannoitteet (B1) Orgaaniset lannoitteet (B2) Orgaaniset lannoitteet, joiden teho ei perustu ravinnevaikutuksiin Orgaanisina lannoitteina sellaisenaan käytettävät sivutuotteet (B4) Esimerkkejä tyyppinimistä Orgaanisina tai orgaanisina eläinperäisinä lannoitteina NPK minimi vaatimus: 5% (N+P+K); 1% kutakin 4% (N+P, N+K, P+K); 1% kutakin 3 % (N, P tai K) vesiliukoista typpeä yli 1% Orgaaninen kivennäislannoite NPK minimi vaatimus 7% (N+P+K); 1% kutakin 5% (N+P, N+K, P+K); 1% kutakin Humusvalmiste Hehkutushäviö vähintään 90 % Lihaluujauho 5 % N ja 5 % P Arja Vuorinen

9 Vastuu tuotteen turvallisuudesta ja oikeasta käytöstä valmistajalla!
Käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä ei saa aiheutua vaaraa ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle eikä ympäristölle Tuoteselosteessa ilmoitetut tiedot eivät saa johtaa käyttäjää harhaan Valmistajalla omavalvontavelvoite (LL 539/ §) tuote vaatimusten mukainen Jäljitettävyys varmistettu LL 539/ § Lannoitevalmisteen valmistajan tai valmistuttajan korvattava vahinko, joka lannoitevalmisteista ammattikäytössä aiheutuu ostajalle siitä, ettei tuote täytä säädöksissä asetettuja vaatimuksia tai tuote poikkeaa tuoteselosteessa annetuista enemmän kuin säädökset sallivat. Myös tahattomasti aiheutetusta. Arja Vuorinen


Lataa ppt "Arja Vuorinen Lannoitevalmistejaosto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google