Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

RYHMÄ.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "RYHMÄ."— Esityksen transkriptio:

1 RYHMÄ

2 RYHMÄN TOIMINNAN KEHITYSVAIHEET
1. Ryhmän muotoutumisen vaihe 2. Kuohuntavaihe 3. Yhteistoiminnan syntymisen vaihe 4. Kypsän toiminnan vaihe 5. Ryhmän hajoaminen

3 1. Ryhmän muotoutumisen vaihe
Ryhmän jäsenet ovat varovaisia, epävarmoja, etäisiä ja toisiaan tarkkailevia. Kommunikaatio on pinnallista. Roolit selkiytymättömät, kukin etsii paikkaansa. Ryhmä ei ole selvillä tavoitteistaan. Luodaan pelisäännöt.

4 2. Kuohuntavaihe Oman näkökannan korostaminen, yksilökeskeisyys.
Jäsenten ja ryhmän vetäjän arvostelua ja testaamista, tehtävien vastustamista. Erimielisyyksiä, kuppikuntia - rakentavan työskentelyn puute. Kilpailu johtajuudesta.

5 3. Yhteistoiminnan syntymisen vaihe
Yhteenkuuluvuus kehittyy, me-henki.  Ryhmän roolit ja pelisäännöt selkiytyvät. Vuorovaikutus on toimivaa. Ryhmän jäsenet alkavat sitoutua toimintaan. Ryhmä toimii tehtävänsä mukaisesti. Ristiriitoja vältetään ja yhteistoimintaa kaunistellaan.

6 4. Kypsän toiminnan vaihe
Ryhmän jäsenten asema vakiintunut ja he tuntevat kuuluvansa ryhmään. Hyvä, avoin yhteistyöilmapiiri. Vuorovaikutus toimii, ryhmän jäsenet luottavat itseensä ja ryhmään. Ryhmällä kyky ratkaista kriisejä. Päätökset yhteisiä, työnjako tarkoituksenmukainen ja toimiva. Toiminta joustavaa.

7 5. Ryhmän hajoaminen Ryhmä on päässyt tavoitteeseensa ja siitä on tullut tarpeeton. Haikeus tai helpotus.

8 ROOLIT RYHMÄSSÄ TEHTÄVÄROOLIT: ASENNEROOLIT:
esim. puheenjohtaja, sihteeri ASENNEROOLIT: esim. alistuja, auttaja, vetäytyjä, hauskuttaja RYHMÄÄ YLLÄPITÄVÄT ROOLIT: esim. rohkaisija, välittäjä, sovittelija, kommentoija RYHMÄN TOIMINTAA HÄIRITSEVÄT ROOLIT: esim. huomion tavoittelija, kilpailija, pelleilijä, jarruttaja, hyökkääjä VALTAROOLIT: esim. johtaja, apulainen, toimeenpanija, myötäilijä

9 ROOLIT RYHMÄSSÄ TYÖELÄMÄROOLIT: PERHEROOLIT: YKSILÖLLISET ROOLIT:
jatkoa TYÖELÄMÄROOLIT: esim. työnjohtaja, työtoveri PERHEROOLIT: esim. äiti, isä YKSILÖLLISET ROOLIT: esim. ryhmän muusikko, ryhmän älykkö

10 Toimivan ryhmän tunnusmerkit
Vuorovaikutus on avointa, monipuolista ja rakentavaa. Ryhmän jäsenet sitoutuvat ryhmän yhteisesti päättämiin tavoitteisiin. Ryhmä toimii yhteisten pelisääntöjen mukaan. Kaikkia ryhmän jäseniä kuunnellaan, otetaan huomioon ja rohkaistaan osallistumaan. Päätöksissä pyritään yksimielisyyteen. Ryhmä kykenee kehittämään toimintatapojaan ja sopeutuu uusiin tilanteisiin.

11 Toimivan ryhmän tunnusmerkit
jatkoa Työnjako ja ryhmän roolit muodostuvat jäsenten kykyjen ja kiinnostuksen perusteella. Ryhmä osaa käsitellä palautetta ja oppii siitä. Ryhmän jäsenet ottavat vastuuta ja ovat motivoituneita toimintaan. Ryhmä on riittävän kiinteä suoriutumaan tehtävistä. Ryhmän sisäiset ongelmat eivät näyttele merkittävää roolia.

12 Lähde: Kauppila, R. 2005. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot
Lähde: Kauppila, R Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Vuorovaikutusopas opettajille ja opiskelijoille.


Lataa ppt "RYHMÄ."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google