Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ENSIHARVENNUS Pertti Mäkinen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ENSIHARVENNUS Pertti Mäkinen"— Esityksen transkriptio:

1 ENSIHARVENNUS 8.5.2011 Pertti Mäkinen
Kaikki lähtee taimikonhoidosta  kannattava ensiharvennus - kuitupuuta! Aloitus: Kirjoita paperille…

2 Ensiharvennus on sijoitus tulevaisuuteen
Harvennettu metsä voidaan uudistaa vuotta aiemmin kuin harventamaton. Hoidetun metsän tuotto on puolitoistakertainen hoitamattomaan metsään verrattuna, koska siellä kasvaa järeämpiä puita. Soveltuu hyvin metsänomistajan omaksi työksi.

3 Hoidetun metsän kierto

4 Ensiharvennuksen tavoite
Ensiharvennuksen tarkoituksena on luoda riittävästi kasvutilaa kasvatettavaksi valituille puille. Puiden latvukset säilyttävät elinvoimansa ja puiden kehittyminen tukkipuiksi nopeutuu.

5 Kilpailu resursseista
Puiden kasvaessa metsään syntyy kilpailua: - Valosta - Ravinteista - Kasvutilasta - Juuriston kasvutilasta Kilpailussa: - Alaoksat kuolevat - Latvukset supistuvat - Kasvussa jääneet puut kuolevat - Parhaimmin kasvaneetkin puut kärsivät

6 Poistettavat puut Ensiharvennuksessa poistetaan:
Vähäarvoisia ja huonolaatuisia Kuolleita ja sairaita Selvästi muiden alle jääneitä ja liian lähekkäisiä puita. Näin valitaan kasvamaan parhaat puut ja metsän tuottokyky käytetään tehokkaasti hyväksi.

7 Elävän, vihreän latvuksen pituus kertoo harvennustarpeen.
ENSIHARVENNUS Elävän, vihreän latvuksen pituus kertoo harvennustarpeen.

8 Ajankohta Ensiharvennus kannattaa tehdä ennen kuin latvus alkaa supistua ja sitä kautta kasvu hidastua. Vihreän latvuksen osuus puun pituudesta: Mänty % Koivu % Kuusi 60 %

9 Latvuksen hoito Puun kasvu riippuu elävän latvuksen määrästä
Latvus säilytetään elinvoimaisena = puun kasvu hyvänä: riittävän aikaisella taimikonhoidolla riittävän aikaisella ensiharvennuksella Valolatvus - Varjolatvus

10 Ajankohta Puuston ikä 15 - 35 v Puuston valtapituus 12 -16 m
Puuston rinnankorkeus lpm 14 – 16 cm

11 Männikön ensiharvennus
13-15 metrin valtapituudessa. Ikä noin 30 vuotta. Kasvatettavaksi jätetään parasta mäntyä. Harvennuksessa poistetaan suunnilleen puolet puista.

12 Koivikon ensiharvennus
Rauduskoivikot harvennetaan metrin valtapituudessa. Ikä v. Hehtaarille jätetään runkoa. Harvennuksessa poistetaan hieman yli puolet puista.

13 Kuusikon ensiharvennus
Puuston valtapituus m. Puuston ikä 20 – 30 v. Kasvatettavaksi jätetään runkoa hehtaarille. Harvennuksessa poistetaan hieman alle puolet puista.

14

15 Monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuudelle arvokkaat elinympäristöt säästetään myös ensiharvennuksessa. Katajat ja pihlajat sekä isot haavat raidat ja lepät ovat luonnolle arvokkaita. Lehtipuita havumetsiköissä noin 20 %.

16 Hoitamattomat metsät Taimikkona hoitamatta jääneet puustot joudutaan harventamaan jo metrin pituisina. Hakkuukertymä jää pieneksi Korjuukustannukset nousevat suuriksi ja käteen jäävä myyntitulo pieneksi.

17 NMH tukiehdot/ensiharvennus
läpimitta alle 16 cm, pituus max. 14/15 m. tiheys työn jälkeen metsänhoitosuositusten mukainen -puulajista riippuen poistuma vähintään 1000 runkoa/ha Tuki vyöhykkeittäin E-S 135 €/ha metsänomistajan omana työnä tehtynä. Ulkopuolisella työvoimalla teetettynä 210 € /ha.

18 Energiapuun korjuu Nuoren metsän hoidon yhteydessä kaadettavan ja energiakäyttöön luovutettavan puun kasausta ja metsäkuljetusta Ennakkoraivauksessa poistetaan hakkuuta haittaava alikasvos, se voidaan tehdä jo muutama vuosi ennen ensiharvennusta. Ennakkoraivauksessa ja hakkuussa poistettava puusto voidaan kerätä osittain tai kokonaisuudessaan energiapuuksi.

19 Energiapuun korjuu ja haketus – Kemera-tuki
Energiapuumäärä,m3 (väh 20 m3) Kasaus,m (3.50 €/ m3) Metsäkuljetus,m3 (3.50 €/ m3) Haketus (1.70 €/ m3) Määritellyt hinnat Energiapuu ei metsänomistajan omaan käyttöön Ei tarvitse suunnitelmaa

20 Pystykarsinta männiköissä
Karsintakorkeus: 4m 5m Ei tarvita ennakkosuunnitelmaa Tuki 50% Työllisyysehtoisissa todellisten kustannusten mukaan Tuki haetaan toteutusilmoituksella

21 http://www. metsatv. fi/index


Lataa ppt "ENSIHARVENNUS Pertti Mäkinen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google