Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

O PETUUTORITAPAAMINEN I Syyslukukausi 2013 Mika Siljander Geoinformatiikan yliopistonlehtori.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "O PETUUTORITAPAAMINEN I Syyslukukausi 2013 Mika Siljander Geoinformatiikan yliopistonlehtori."— Esityksen transkriptio:

1 O PETUUTORITAPAAMINEN I Syyslukukausi 2013 Mika Siljander Geoinformatiikan yliopistonlehtori

2 ”O HJELMA ” Esittäytyminen HOPS ja WebOodi Opiskelusta maantieteen laitoksella Kysymyksiä opiskelusta Seuraavasta tapaamisesta sopiminen

3 OPINTOJEN RAKENNE Löytyy kätevästi joko WebOodista tai paperisesta opinto-oppasta  paperisessa versiossa ei ole opetustietoja Kts. Opiskeluvuosi 2013–2014 http://blogs.helsinki.fi/geotiede /opiskeluvuosi/

4 T UTKINTORAKENNE L U K MAANTIEDE / ALUETIEDE OPINTOPISTEITÄ TUTKINNOSSA VÄHINTÄÄN 180 OP Maantieteen alan perusopinnot 25 op Maantieteen tai aluetieteen aineopinnot 37 op *) Valinnaisia aineopintoja 2 op ( sisältyy pakollisiin aineopintoihin* ) & muut opinnot > 30 op + kielet ym. Opiskeluvuosi IOpiskeluvuosi IIOpiskeluvuosi III Pääaineen erikoistumisalan aineopinnot > 23 op -Luonnonmaantiede -Kulttuurimaantiede -Geoinformatiikka Pääaineen erikoistumisalan aineopinnot > 23 op - Kehitysmaantiede - Matkailumaantiede - Kaupunkimaantiede - Suunnittelumaantiede Sivuaine- kokonaisuu ksia (1-3) > 50 op Sivuaine- kokonaisuu ksia (1-3) > 50 op Sivuaine- kokonaisuuksia (1-3) > 50 op Kaikille Aluetiede Maantiede

5 HOPS ( HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA ) Käytössä HOPS WebOodissa Aikataulu  Syksy: HOPS (opintojen aikataulutus)  Kevät: laajennettu HOPS Sisältö  HOPS: opintojen rakenne (mitä kursseja suoritat ja milloin)  Laajennettu HOPS: arvio HOPSin toteutumisesta, pohdintaa opinnoista ja elämästä, uusi suunnitelma tulevaisuudelle  Ohjeet: http://blogs.helsinki.fi/geotiede/kandiksi-opiskelu/hops/http://blogs.helsinki.fi/geotiede/kandiksi-opiskelu/hops/ Laajuus 1 op  HOPS on eritoten työkalu opiskelijalle itselleen – ei siis opintosuoritus perinteisessä mielessä  Suoritusmerkintä vasta kandivaiheen lopussa (3. vuoden luk- seminaarin yhteydessä)

6 HOPS HOPSin sisältö: Henkilötiedot HOPS:issa näkyy automaattisesti! Nimi Opiskelijanumero Yhteystiedot Lähtökohtani Aiemmat opinnot Työkokemus Harrastukset oma erityisosaaminen tai muut omat erityistaidot Miksi hakeuduin yliopistoon/ matemaattis- luonnontieteelliseen/tähän oppiaineeseen opiskelemaan •Opintojen suorittaminen: •kurssi ja aikataulusuunnitelma WebOodin opinto-oppaan, opiskelija- ja/tai opettajatuutorin neuvojen mukaan. suunnitelma ensimmäisen syksyn kurssien suorittamisesta •ensimmäisen syksyn (ja mahdollisesti koko vuoden) opintopistetavoitteeni

7 VERKKOKURSSIT Verkkokurssit tulee suorittaa heti syksyllä Vaaditaan kevään metodikursseille! Maailman paikannimet Laskennalliset menetelmät

8 OPINTOPISTEET Työmäärä / opintopiste  25,5 h / 1 op  Valitettavasti vaihtelee aloittain paljonkin Opintopistetavoite ensimmäisen vuoden aikana 55-60 op (noin 1600 tuntia eli noin 40 kokopäiväistä opiskeluviikkoa). Huomioi, että opetusperiodit ovat vain 4 x 7 viikkoa = 28 viikkoa! Tenttikirjat ovat paksuja (6 op vastaa 150 h = 3-4 viikkoa); varaa siis lukemiseen aikaa!

9 K IRJATENTIT JA TENTTIKÄYTÄNNÖT Perusopintojen kirjatentit Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus (Rowntree et al.) Yleismaantieteen kirjallisuus (Haggett) Loput kirjatentit pääaineesta / erikoistumisalasta riippuen Kannattaa suorittaa ajoissa Yleiset tenttipäivät löydät tästä linkistä: http://blogs.helsinki.fi/geotiede/opiskeluvuosi/tenttipai vat-ja-tentaattorit http://blogs.helsinki.fi/geotiede/opiskeluvuosi/tenttipai vat-ja-tentaattorit

10 http://blogs.helsinki.fi/maantieteenopiskelijat- ry/maon-sahkopostilistat/ mao-lista@helsinki.fi fuksilista: mao-13@helsinki.fimao-13@helsinki.fi SÄHKÖPOSTILISTAT @

11

12 M A O: N JA LAITOKSEN KAIKILLE AVOIMET LIIKUNTAVUOROT Lentopalloa Kumpulan liikuntakeskuksessa torstaisin klo 12-13 Maanantaisin futsalia klo 15-16 (+ Jalkapalloa Käpylässä, pesistä Väiskin kentällä) Kysy päivitetyt tiedot MaOn liikuntavastaavilta (2013): Mikko Raninen mikko.raninen@helsinki.fimikko.raninen@helsinki.fi Joona Repo joona.repo@helsinki.fijoona.repo@helsinki.fi

13 O PINTOPSYKOLOGIT Opintopsykologit auttavat opiskeluun liittyvissä hankaluuksissa  Yksilöohjausta, pienryhmäohjausta, kursseja ja työpajoja Kumpulassa  Yhteydenottolomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/5532/lomake.html tai opintopsykologi@helsinki.fi https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/5532/lomake.htmlopintopsykologi@helsinki.fi  Opiskelutaitojen opas: http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/antoisampaan _opiskeluun_2012.pdf http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/antoisampaan _opiskeluun_2012.pdf Muista myös YTHS, http://www.yths.fi/http://www.yths.fi/

14 MISTÄ TIETOA ? 1. Tutustu tutkintovaatimuksiin ja opinto-oppaaseen (WebOodiin) 2. Käy maantieteen osaston ”opiskelu”- nettisivulla http://www.helsinki.fi/geo/opiskelu http://www.helsinki.fi/geo/opiskelu 3. Kysy opiskelija- ja opettaja tutoreilta 4. Liity sähköpostilistalle (opiskelijajärjestö MaO:n lista) 5. Kysy opintoneuvoja Katariina Kososelta

15 Aikataulu  Tammi-helmikuun vaihteessa kaikkien tutor- ryhmien yhteinen tapaaminen + ryhmätapaamiset Aiheet  Pääaineen valinta  Sivuainevalinnat + hakuajat & JOO-opinnot  HOPS  Vaihto-opiskelu  Muuta?  laittakaa ajatuksia sähköpostitse T ULEVAT TAPAAMISET

16 www.helsinki.fi/yliopisto Muuta?


Lataa ppt "O PETUUTORITAPAAMINEN I Syyslukukausi 2013 Mika Siljander Geoinformatiikan yliopistonlehtori."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google