Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

InSGML project University of Jyväskylä Oppimateriaalien rakenteistaminen- kaksi tapaustutkimusta inSGML projekti Anne Karjalainen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "InSGML project University of Jyväskylä Oppimateriaalien rakenteistaminen- kaksi tapaustutkimusta inSGML projekti Anne Karjalainen."— Esityksen transkriptio:

1 inSGML project University of Jyväskylä Oppimateriaalien rakenteistaminen- kaksi tapaustutkimusta inSGML projekti Anne Karjalainen

2 1 (11) inSGML project University of Jyväskylä Johdanto • kaksi tapaustutkimusta koskien oppimateriaalien rakennetta: •etäoppimateriaali (Etäkamu-projekti) •tekninen koulutusmateriaali (inSGML-projekti) •kyse erilaisesta koulutuksesta, materiaalista ja erilaisesta tuotantoprosessista

3 2 (11) inSGML project University of Jyväskylä Mitä on oppiminen: kognitiivinen näkemys METACOGNITIIVINEN TIETO-> “mitä tiedetään jo” OPPIJA OPPIMATERIAALI TAI MUU TIETOVARASTO 1. 2. 3.

4 3 (11) inSGML project University of Jyväskylä Oppimis/opetustekniikoista ja niiden suhteesta materiaaliin • Opetustekniikoita: • massaopetus • personoitu opetus • ryhmätoiminnallinen o. • Oppimistekniikoita: • pintaoppiminen • syväoppiminen • Oppimistyylejä/materiaalin lähestymistyylejä: • Serialismi (bottom-up) • Holismi (top-down) • ->selailu, hakupolut ja näkymät materiaalissa

5 4 (11) inSGML project University of Jyväskylä Ihminen tiedon käsittelijänä: jäsentäminen, kategorisointi • Konkreettiset ja abstraktit käsitehierarkiat • Kategorisoinnin käyttö käsitteiden tunnistamisessa ja hakupolkuna • Tiedon jaottelu: useita vaihto- ehtoja, ei ole ainoaa oikeaa! XML/SGML Looginen merkkaus Ulkoasu DSSL CSS Linkitys Xlink HyTime

6 5 (11) inSGML project University of Jyväskylä Millaisia vaateita etäoppimateriaalille? • Materiaalin organisointi (modulit, hierarkkisuus, kategoriat, raekoko, abstraktit ja konkreettiset [käsite]hierarkiat) • Oppimistyylien tukeminen (top-down, bottom-up) • Luokittelu ja listaukset: vaihtoehtoisia reittejä materiaaliin (access points, esim. käsitteiden tarkastelu) • Etäoppimisen erikoispiirteet& Gagnén lista (simuloitu oppimisviestintä ja ohjaus, huomion herättäminen, motivointi, oppimistavoitteen selkeyttäminen, tyyli-ja kielikeinot, puhuttelu, tehtävätyypit, modulin laajuus vs. oppimistavoite, oletusjärjestys ja järjestyksen ilmaiseminen)

7 6 (11) inSGML project University of Jyväskylä Etäoppimateriaalin rakennemalli (osa 1)

8 7 (11) inSGML project University of Jyväskylä Etäoppimateriaalin rakennemalli (osa 2)

9 8 (11) inSGML project University of Jyväskylä Etäoppimateriaalin rakennemalli (osa 3)

10 9 (11) inSGML project University of Jyväskylä Rakenteisuuden etuja oppijalle • Oppimistyylien tuki • “Access structuret” • Mahdollisuus laatia näkymiä, esim. materiaalin vaativuuden perusteella, tai oppijan antamissa rajoissa • Voi yhdistellä myös muita oppimis/opetustekniikoita • Tehokkaat hakuvälineet sisältöön (rakenteenmukaiset haut, listaukset, yhdistelmähaut jne.)

11 10 (11) inSGML project University of Jyväskylä inSGML-projekti • http://www.cs.jyu.fi/~airi/docman.html#inSGML • 1.9.98-30.11.01 (TK I: 1.9.98-31.3.00) • “Menetelmiä SGML-standardointiin teollisuudessa” • Tutkimuksen kohteena muun muassa: • DTD:iden yhtenäistäminen, ylläpito ja käytettävyys • dokumenttityyppien välinen tiedon uudelleenkäyttö • teollisuudenalakohtaiset DTD-ratkaisut • XML/SGML-standardiperheiden kehitys • Yhteistyökumppaneita: Nokia NTC, Metso Oyj/Valmet Oy, iCALS-ohjelma *, Puolustusvoimat *ABB Control Oy, ABB Service Oy, Instrumentointi Oy, Kvaerner Pulping Oy, UPM Kymmene Oy Kaukas

12 11 (11) inSGML project University of Jyväskylä Tiedon uudelleenkäyttö ja koulutusmateriaalin tuottaminen: ongelmia ja tavoitteita • tiedon uudelleenkäyttö: k&h-ohje - koulutusmateriaali • ongelmallista: tiedon suuri määrä, tiedon käsittelijöiden suuri määrä, kouluttajien suuri määrä (n. 100/toimitus), koulutettavien suuri määrä (n. 100-200/toimitus), one-of-a-kind- tuote • perustekniikka: luennointi+visualisointi (mm)+ryhmätyöt • materiaalin rooli ei ole koulutuksessa niin merkittävä kuin etäopetuksessa, mutta: • koulutettava sisältö määriteltävä tarkoin • materiaalin rakenne ja järjestys/hallinta uudelleenkäyttöä varten • kaikki “liittyvät” tiedon tuottamisprosessit rooleineen kartoitettava->uuden dokumentaatioprosessin suunnittelu


Lataa ppt "InSGML project University of Jyväskylä Oppimateriaalien rakenteistaminen- kaksi tapaustutkimusta inSGML projekti Anne Karjalainen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google