Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tieteiden talo Timo Kolu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tieteiden talo Timo Kolu"— Esityksen transkriptio:

1 Tieteiden talo 23.3.2010 Timo Kolu
Arvioinnin aineistot Tieteiden talo Timo Kolu

2 Mitä aineistojen avulla pitäisi voida arvioida
Arvioinnin peruskysymykset: Arvioidaan tutkimuksen laatua, tutkijakoulutusta, tutkimusympäristöä, tutkimusjärjestelmää: Kuinka laadukasta tutkimus ja tutkijankoulutus on kansainvälisesti suhteutettuna panostuksiin Millainen fokus tutkimuksella on ja voidaanko sitä kehittää Millaiset yhteistyön ja työnjaon rakenteet suomalaisessa kasvitutkimuksessa toimivat ja miten niitä voidaan kehittää Arvioinnin menetelmät: Kirjoituspöytätyö (data-aineistot) Yksikköjen kanssa käytävät keskustelut

3 Aineiston rakenne Tutkimus- ja tutkijankoulutustoimintaa kuvaavat datat Yksiköiden itsearviointi Data-aineistot Henkilökuntatiedot Rahoitus Julkaisutoiminta ja muut tulokset Tohtorikoulutus Vierailutoiminta Muut aktiviteetit ja arvostukset

4 Aineiston rakenne Itsearviointi Tutkimusstrategia
Organisaatiomuutokset SWOT Infrastruktuurit Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Tohtoritarve

5 1. Henkilökuntatiedot Henkilökunta
Henkilökunnan lukumäärät henkilökuntakategorioittain Professorit, muut seniorit, post docit, tutkijakoulutettavat, vierailevat tutkijat ja tutkijakoulutettavat, muut tutkimushenkilökunta, tekninen henkilökunta, hallintohenkilökunta Tutkimushenkilökunta listaus henkilöittäin ja tehtävittäin (nimi, sukupuoli, tehtävänimike, tehtäväluokka, tutkinto, henkilötyöpanos)

6 2. Rahoitus Rahoitus Omarahoitus (valtionavustus, organisaation omat varat) Ulkopuolinen rahoitus Akatemia Tekes Mmm Ym Muu julkinen rahoitus Teollisuus Yksityiset säätiöt EU Muu ulkomainen rahoitus

7 3. Tutkimuksen profiili ja julkaisutoiminta
Kasvibiologian erityisalojen osuus tutkimuksesta Fotosynteesi Ekofysiologia Hormonit Stressi ja adaptaatio Kasvi-interaktiot Kehitysbiologia Biotekniikka Muu Tutkimuksen profiili Tutkimuksen suuntautuminen, strategia ja keskeiset tulokset, max. 3 sivua

8 Julkaisut ja muut tuotokset
Yksilöity lista tuotoksista tuotoksittain Yhteenvetotaulukko tuotoksista Artikkelit referoiduissa kv-lehdissä Artikkelit referoiduissa kv-kokoomateoksissa ja konferenssijulkaisuissa Artikkelit referoiduissa suomalaisissa lehdissä Artikkelit referoiduissa suomalaisissa kokoomateoksissa ja konferenssijulkaisuissa Ulkomailla julkaistut monografiat Kotimaassa julkaistut monografiat Muut tieteelliset julkaisut Patentit Tietokoneohjelmat ja algoritmit Kv-kutsuesitelmät/luennot Radio- ja tv-ohjelmat, tiedettä popularisoivat julkaisut Kv-julkaisuihin mukaan myös sitaatiot

9 Julkaisut jatkoa Lista senioritutkijoiden julkaisuista
Viisi parasta julkaisua kultakin Kopiot yksikön keskeisistä julkaisuista Myös v julkaistut tai painossa olevat (in press) Kuvataan yksikön käytännöt ns. open access-julkaisujen suhteen samoin kuin käytännöt hankkeissa syntyneiden tietoaineistojen uudelleenkäytön suhteen

10 4. Tohtorikoulutus Tohtorikoulutettavien ohjaus:
Koulutettavan nimi, syntymävuosi, sukupuoli, väitöskirjan aihe, ohjaaja Suoritetut tohtorin tutkinnot: Henkilön nimi, syntymävuosi, sukupuoli, tutkinnon suoritusvuosi, organisaatio Tohtorikoulutuksen organisointi Kuvataan koulutuksen päämäärät, käytännöt ja järjestelyt sekä suhde tutkijakouluihin, max. 2 sivua Tohtoreiden nykyinen työllisyys Nimi, väittelyvuosi, nykyinen työpaikka (kuvataan työtehtävä ja organisaatio)

11 5. Yksikön yhteistyösuhteet
Vierailut vähintään 2 viikkoa Vierailut yksiköstä ulkomaille Vierailija, kohdeorganisaatio, maa, vierailun aihe, kesto Vierailut yksikköön Vierailija, vierailijan lähtöorganisaatio, maa, vierailun aihe, kesto Erityisen tärkeät vierailut Nimi, organisaatio, maa, vierailun aihe Tärkeimmät yhteistyötahot Nimi, organisaatio, maa Kollaboraattori määritellään yhteistyön tulosten perusteella

12 6. Muut tieteelliset ja yhteiskunnalliset aktiviteetit
Kutsutut esitelmät kansainvälisissä konferensseissa Nimi, esitelmän aihe, konferenssin nimi ja ajankohta Tieteellisten lehtien toimituskuntien jäsenyydet Nimi, lehti, tehtävä, ajanjakso Palkinnot, huomionosoitukset ja tieteelliset luottamustehtävät Nimi, palkinto tai tehtävä Muut merkittävät luottamustehtävät, jotka eivät ole luonteeltaan akateemisia Nimi, tehtävä, ajanjakso

13 7. Yksikön itsearviointi
Yksikön tutkimusstrategia Tutkimuksen painoalat, kehityksen mittarit jne. 1 sivu Organisaatiomuutosten merkitys vuonna 2010, 1 sivu SWOT, tutkimuksen vahvuudet, heikkoudet ja tulevaisuuden näkymät, 2sivua Infrastruktuurit, 2 sivua Yksikön omat infrastruktuurit Yksikön käyttämät muut tärkeät infrastruktuurit Yksikön toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus Voidaan esim. kuvata jokin hyvä tapaus miten yksikkö on onnistunut edistämään yhteiskunnallista vaikuttavuutta Tärkeimpien yhteistyötahojen yhteystiedot Tohtorikoulutuksen akateeminen ja yhteiskunnallinen tarve yksikön edustamilla kasvitutkimuksen aloilla ja yksikön rooli tohtorikoulutuksessa Rahoittajien merkitys tutkimukselle

14 Aineistojen toimittaminen Akatemiaan
Arviointiaineistoista toimitetaan Akatemiaan 4 paperikopiota 1 pdf-tiedosto (sisältää koko aineiston) Liitetiedostoina olevat excel-tiedostot Aineistopyynnöt tulevat Akatemian www-sivuille kohtaan huhtikuun puoliväliin mennessä: Tiede yhteiskunnassa\tutkimuksen arviointi\tieteen ja tutkimusalojen arviointi\kasvibiologian tutkimusala-arviointi Aineistot tulee toimittaa Akatemiaan viimeistään

15 Arvioitavat yksiköt Helsingin yliopisto: Bio ja ympäristötieteiden laitos Maataloustieteiden laitos Metsätieteiden laitos Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto Joensuu, biotieteiden tdk Joensuu, metsätieteiden tdk Kuopio, biotieteiden laitos Kuopio, ympäristötieteen laitos Oulun yliopisto Biologian laitos Turun yliopisto Biokemian ja elintarvikekemian laitos (biologian laitos)

16 Arvioitavat yksiköt Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos, MTT Metsäntutkimuslaitos, Metla VTT


Lataa ppt "Tieteiden talo Timo Kolu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google