Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Etäopetuksen tutkimushanke - ensituloksia Oppimistutkimuksen keskus Erikoistutkija, KT Minna Nummenmaa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Etäopetuksen tutkimushanke - ensituloksia Oppimistutkimuksen keskus Erikoistutkija, KT Minna Nummenmaa."— Esityksen transkriptio:

1 Etäopetuksen tutkimushanke - ensituloksia Oppimistutkimuksen keskus Erikoistutkija, KT Minna Nummenmaa

2 Yleistä tutkimuksesta Tavoite: valtakunnallinen selvitystyö Suomen yleissivistävän koulutuksen etäopetuksen tilasta. •Hyviä käytänteitä •Toimintamalleja Toteutus: tutkimus on osa OPH:n rahoittamaa etäopetuksen koordinointihanketta ja sen toteuttaa Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskus Kohderyhmä: Tutkimukseen on valittu mukaan olemassa olevia tai jo päättyneitä etäopetushankkeita yleissivistävän koulutuksen piiristä ympäri Suomea. Tehty: kyselytutkimus etäopetushankkeille keväällä 2011 Tulossa: HAASTATTELUT SYYSTALVEN 2011 AIKANA

3 Taustatietoja Kysely lähetettiin 36:lle etäopetushankekoordinaattorille, jotka välittivät kyselyn eteenpäin hankkeessa toimiville/toimineille opettajille Vastaajia Koordinaattorikysely: 28 hankekoordinaattoria Opettajien kysely: 142 vastaajaa aineenopettajat 78% luokanopettajat 6% rehtorit 6% eritysopettajat1% muut 10%

4 Länsi-Suomen lääni49% Oulun lääni21% Itä-Suomen lääni11% Etelä-Suomen lääni10% Lapin lääni4% Tyhjiä5% Vastaajat lääneittäin

5 ISOverstas eLukio Etälossi Länsi-Suomen läänin aikuislukioiden verkosto Opinlakeus Peruskoulun venäjän uudet oppimisympäristöt (VUO) Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri (PAOK) Suomalainen nettipulpetti (KAUKO) Turun etäopetusrengas Ulkomaankoulut Kaukorinkiin Virta - Turku ja Tampere ISOverstas Kokemuksellisen oppimisen uudet tavat Kulkuri Saimaan oppimisverkosto (SOPPI) Lapin toisen asteen verkkokoulu Saamelaisalueen verkkokoulu Saaren koulu arjen tietoyhteiskunnassa Etäopetushankkeita

6 Taustatietoja Mitä luokka-asteita etäopetuksessa on ollut mukana? 71% lukio 20% moniaste (mukana useita kouluasteita) 7% perusopetus Sukupuoli 70% naisia 30% miehiä

7 Taustatietoja Etäopettajista valtaosa kokeneita opettajia

8 Opettajien TVT taidot Pedagogiset taidot koetaan teknisiä taitoja heikommiksi [t(95) = 4. 054, p <.001] Toisaalta tekniset ja pedagogiset taidot kulkevat käsi kädessä

9 Etäopetuksen erilaiset sovellukset ja ohjelmistot SähköpostiPerinteinen videoneuvottelu Verkkokokousjärjestelmät Oppimisalustat Neuvottelupuhelin Yhteisöpalvelut Blogi-palvelut Koti-koulu -ohjelmat Media-palvelut Wiki-palvelut Virtuaalimaailmat Chat-palvelut Google-sovellukset

10 Sovellusten käyttö etäopetuksessa

11

12 x-akseli % käyttäjistä, y-akseli sovellusten määrä

13 Sovellusten käyttö etäopetuksessa Mikä yleisimmin käytetty sovellus? Verkkokokousjärjestelmät Adobe Connect Pro iLink, Virtuaaliluokka Oppimisalustat Moodle OPIT, Oppimappi, Pedanet Chat-sovellukset Moodle-chat Messenger, Skype, ACP-chat Koti-koulu -sovellukset Wilma Helmi

14 Blogi-palvelut Blogger Omia blogeja Wiki-palvelut Wikispaces Mediapalvelut Youtube Flickr, YLE areena Yhteisöpalvelut Facebook Ning, Twitter Moodle-wiki Sovellusten käyttö etäopetuksessa Mikä yleisimmin käytetty sovellus?

15 Google-sovellukset Google docs Google maps, kääntäjä Virtuaalimaailmat Secondlife Virtuaaliope Sovellusten käyttö etäopetuksessa Mikä yleisimmin käytetty sovellus?

16 Mihin tarkoituksiin erilaisia etäopetuksen sovelluksia käytetään? •tiedottamiseen oppilaille •tiedottamiseen vanhemmille •oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen •opettajien väliseen vuorovaikutukseen •opettajan ja yksittäisen oppilaan väliseen vuorovaikutukseen •opettajan ja oppilasryhmän väliseen vuorovaikutukseen •opettajan ja vanhempien väliseen vuorovaikutukseen •opetusmateriaalin välittämiseen •opettajajohtoisen opetuksen välittämiseen Tiedottaminen Vuorovaikutus Opetuksen välittäminen Materiaalin välittäminen

17 Mihin etäopetuksen sovelluksia käytetään eniten? Taulukko 1. Kuinka moni vastaajista ilmoitti käyttävänsä eri etäopetuksen sovelluksia mihinkin toimintaan. Taulukko 2. Miten "tiheästi" eli millä frekvenssillä sovelluksia käytetään mihinkin toimintaan.

18 Mitä etäopetuksen sovelluksia käytetään em. tarkoituksiin (tiedottamiseen, vuorovaikutukseen, materiaalin välittämiseen ja opetuksen välittämiseen)?

19 Mitä sovelluksia käytetään… (1) …tiedottamiseen oppilaille?

20 Mitä sovelluksia käytetään… (2) …tiedottamiseen vanhemmille?

21 Mitä sovelluksia käytetään… (3) …opettajan ja yksittäisen oppilaan väliseen vuorovaikutukseen?

22 Mitä sovelluksia käytetään… (4) …opettajan ja oppilasryhmän väliseen vuorovaikutukseen?

23 Mitä sovelluksia käytetään… (5) …oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen?

24 Mitä sovelluksia käytetään… (6) …opettajien väliseen vuorovaikutukseen?

25 Mitä sovelluksia käytetään… (7) …opettajan ja vanhempien väliseen vuorovaikutukseen?

26 Mitä sovelluksia käytetään… (8) …opetusmateriaalin välittämiseen?

27 Mitä sovelluksia käytetään… (9) …opettajajohtoisen opetuksen välittämiseen?

28 Mihin tarkoituksiin eri etäopetuksen sovelluksia (esim. videoneuvottelu, sähköposti, oppimisalustat jne.) käytetään eniten?

29 OPE Oppilas Oppilas- ryhmä Vanhemmat Muut opettajat Oppimateriaali Opettajajohtoinen opetus Tiedottaminen Vuorovaikutus Opetuksen/materiaalin välittäminen

30 OPE Oppilas Oppilas- ryhmä Vanhemmat Muut opettajat Oppimateriaali Opettajajohtoinen opetus Samanaikaiset: Videoneuvottelu (38%)

31 OPE Oppilas Oppilas- ryhmä Vanhemmat Muut opettajat Oppimateriaali Opettajajohtoinen opetus Samanaikaiset: Verkkokokous- järjestelmät (52%)

32 OPE Oppilas Oppilas- ryhmä Vanhemmat Muut opettajat Oppimateriaali Opettajajohtoinen opetus Samanaikaiset: Neuvottelupuhelin (36%)

33 OPE Oppilas Oppilas- ryhmä Vanhemmat Muut opettajat Oppimateriaali Opettajajohtoinen opetus Samanaikaiset: Chat (24%)

34 OPE Oppilas Oppilas- ryhmä Vanhemmat Muut opettajat Oppimateriaali Opettajajohtoinen opetus Eriaikaiset: Sähköposti (92%)

35 OPE Oppilas Oppilas- ryhmä Vanhemmat Muut opettajat Oppimateriaali Opettajajohtoinen opetus Eriaikaiset: Oppimisalustat (82%)

36 OPE Oppilas- ryhmä Vanhemmat Muut opettajat Oppimateriaali Opettajajohtoinen opetus Sosiaalinen media: Blogit (22%) Wikit (21%) Yhteisöpalvelut (17%) Google-sovellukset (21%) Oppilas

37 OPE Oppilas Oppilas- ryhmä Vanhemmat Muut opettajat Oppimateriaali Opettajajohtoinen opetus Muut: Mediapalvelut (50%)

38 OPE Oppilas Oppilas- ryhmä Vanhemmat Muut opettajat Oppimateriaali Opettajajohtoinen opetus Muut: Virtuaalimaailmat (8%)

39 OPE Oppilas Oppilas- ryhmä Vanhemmat Muut opettajat Oppimateriaali Opettajajohtoinen opetus Muut: Koti-koulu –ohjelmat (59%)

40 Oppimateriaalit etäopetuksessa

41

42

43 Kokemuksia etäopetuksen ongelmista ja hyödyistä

44 Teknisiä ongelmia Useimmiten mainitut 1.Ongelmat verkkoyhteyksissä (41) •Esim. yhteydet eivät toimi, verkko pätkii, langattomat yhteydet epävarmoja, maaseudulla ei ole laajakaistoja 2.Ongelmat laitteistossa (35) •Esim. laitteisto vanhaa, laitteisto riittämätöntä, kameroita puuttuu, huonoja mikrofoneja 3.Ongelmat kuvan ja äänen laadussa (31) •Esim. ääniyhteydet eivät toimi, ääni pätkii ja kaikuu, kuva pysähtelee, kuva huonolaatuinen 4.Ongelmat ohjelmistoissa (21) •Esim. uusia ohjelmistoja ja päivityksiä tulee koko ajan, ohjelmistot vanhentuneita, ohjelmistot yhteen sopimattomia

45 Teknisiä ongelmia Kaikenlaista pientä - vaiko sittenkin suurta? •Matemaattiset kaaviot hankalia •Oppilaitosten välinen tiedonsiirto esim. käyttäjätunnukset •Oppimisalustan vaihtaminen hankalaa (vanhan tiedon siirto toiselle) •Saamen fontit •Moodle-materiaalin muokkaus hankalaa •Liitutaulua ei voi käyttää etänä •Kaupungin tietohallinnon byrokratia •Moodlen rajatut toiminnot •Tallenteiden siirto-ongelmia •Oppilaitosten palomuurit ja muut suojaukset estävät yhteydenottoja ja ohjelmien asennuksia •Tekninen tuki huonoa •Opettaja ei voi itse tehdä mitään koneelle (esim. asentaa ohjelmia) •Oppilailla ei riittäviä teknisiä taitoja

46 1.Ongelmat vuorovaikutuksessa (37) •esim. vuorovaikutuksen hitaus, oheisviestintää ei näe, opiskelija ei vastaa viesteihin, opettajaa ei koeta läheiseksi 2.Ongelmat arvioinnissa (20) •esim. vaikea tulkita onko opiskelija omaksunut opetetut asiat, palautteen antaminen työlästä, työn seuraaminen vaikeaa, ohjaaminen hankalaa, ei voi tietää kuka on tehtävät oikeasti tehnyt 3.Ongelmat oppilaiden motivoinnissa (16) •esim. oppilaiden motivointi yhdessä työskentelyyn, itsenäisen opiskelun ongelmat 4.Ongelmat kokemattomuudessa (11) •esim. opettajat/oppilaat kokemattomia etäopetustilanteissa, ei tiedetä miten käyttäydytään, puhutaan päällekkäin, pelätään hiljaisuutta, ei uskalleta puhua 5.Ongelmat aktiivisuudessa (11) •esim. opiskelijat eivät osallistu tarpeeksi aktiivisesti, ei realistista käsitystä työmäärästä Pedagogisia ongelmia Useimmiten mainitut

47 •pedagogisen koulutuksen / tuen puute •lähitapaaminen ei onnistu / liian vähän •neuvominen ”olan takaa” / auttaminen hankalaa •havainnollistaminen vaikeaa •tallenteita/verkkomateriaalia ei viitsitä katsoa •opiskelijat tykkäävät enemmän perinteisesti opetuksesta •opettajan hankala irtautua perinteisestä 'puhuva pää' -tavasta opettaa •oppilaslähtöisten työtapojen kehittäminen verkkoon vaatii luovia ratkaisuja •verkkokurssin suunnitteluun panostettava paljon •koteja vaikea saada ymmärtämään, että verkko on opiskeluväline •tekijänoikeusongelmat •oppilaat ”puutuvat” koneisiin, kun käyttävät paljon vapaa-aikana •opettajan riittämättömyyden tunne •opettajajohtoista opettamista (erityisesti, jos tunnit nauhoitetaan, istutaan vain koneen edessä) Pedagogisia ongelmia Kaikenlaista pientä - vaiko sittenkin suurta?

48 1.Ongelmat aikataulussa (17) •esim. eri koulujen oppitunnit alkavat eri aikaan, lomat eri aikaan, jaksot eri aikaan 2.Ongelmat käytännön organisoinnissa (14) •esim. miten materiaalit jaetaan toisessa päässä, miten tentit järjestetään, uusintojen järjestäminen vaikeaa 3.Ongelmat teknisessä infrastruktuurissa (8) •esim. tekniikkaa muutetaan, eikä muisteta kertoa eri tahoille, ei rauhallisia tiloja etäopetukseen 4.Ongelmat hallinnossa (7) •esim. byrokratia takkuaa, kaupungin hallinto ei suosi uusia projekteja, kuntakohtainen suhtautuminen etäopetukseen vaihtelee, tuen puute kunnalta 5.Ongelmat palkkauksessa (6) •esim. palkkaratkaisut eivät ole selkeitä, uuden kokeilusta ei palkita Organisatorisia ongelmia Useimmiten mainitut

49 •opettajat joutuvat käyttämään omia laitteita •monimutkainen arvosanojen antamisprosessi •tiedottaminen e-opiskelun mahdollisuudesta koulun sisällä •lisätyötä opettajalle •kustantajien materiaalia pitäisi voida hyödyntää paremmin •opiskelijoista vaikea pysyä selvillä •yhteistyön lisääminen lukioiden kesken •ilmoittautuminen kursseille hankalaa Organisatorisia ongelmia Kaikenlaista pientä - vaiko sittenkin suurta?

50 1.Monipuolisempi opetustarjonta (57) •esim. laajempi opetustarjonta, saadaan opetusta sinnekin, missä sitä ei muuten olisi, opetusta voidaan tarjota pienellekin ryhmälle 2.Oma kehittyminen (55) •esim. omat tekniset valmiudet ovat kohentuneet, pysyy mukana kehityksessä, joutuu kehittämään omaa opettajuuttaan, etäopetus on antanut uuden näkökulman opetukseen 3.Vapaampi oppimisympäristö (40) •esim. oppimisympäristö laajentunut, myös opettajilla vapaus jaksottaa omaa työtään, tarjoaa joustavia opiskelumahdollisuuksia, ei sido aikaan eikä paikkaan Paljon ongelmia, mutta myös paljon hyvääkin Useimmiten mainitut

51 4.Yhteistyö ja verkostoituminen (19) •esim. etäopettajayhteistyö, kollegoihin tutustuminen, yhteistyö eri oppilaitosten kesken 5.Taloudelliset hyödyt (12) •esim. kustannussäästöt, taloudellinen vaikutus koululle positiivinen, hankerahoitukset 6.Vaihtelua työhön (7) •esim. opettajalle mukavaa vaihtelua, virtuaalimaailmassa työskennellessä luovuus on suuri osa työpäivää, se tuo vaihtelua ja mielikuvitusta opettajan työhön ja kokemuksellisuutta opiskelijan oppimisprosessiin Paljon ongelmia, mutta myös paljon hyvääkin Useimmiten mainitut

52 • sosiaalisuuden lisääntyminen (opiskelijat voivat tavata toisensa, opettajat opiskelijansa) • etäopetuskulttuurin vakiintuminen omaan oppilaitokseen • oppilaiden itseohjautuvuuden kehittyminen • oppilaiden omatoimisuus lisääntynyt • paperimonisteiden väheneminen • oppimiskäsityksen muuttuminen • oppimateriaalin monipuolistuminen myös luokkaopetuksessa • oppilaat ovat opetelleet uudella tavalla ottamaan vastuuta oppimisestaan • työtapojen moninaisuus • mielenkiinto oppimiseen lisääntyy • oppimateriaalin kertaus jälkeenpäin helpompaa • uusien koekäytänteiden kehittäminen • opiskelijoiden oppimismahdollisuuksien kohentuminen Paljon ongelmia, mutta myös paljon hyvääkin Ja kaikenlaista muuta esimerkiksi…


Lataa ppt "Etäopetuksen tutkimushanke - ensituloksia Oppimistutkimuksen keskus Erikoistutkija, KT Minna Nummenmaa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google