Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Koulutus, kulttuuri, taide ja valtion kotouttamisohjelma Marjo Mäenpää Opetus- ja kulttuuriministeriö FARO ry. seminaari 25.10.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Koulutus, kulttuuri, taide ja valtion kotouttamisohjelma Marjo Mäenpää Opetus- ja kulttuuriministeriö FARO ry. seminaari 25.10.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Koulutus, kulttuuri, taide ja valtion kotouttamisohjelma Marjo Mäenpää Opetus- ja kulttuuriministeriö FARO ry. seminaari 25.10.2013

2 Kulttuuri sekä kulttuuriperintö ja -ympäristö ovat kansallisomaisuuttamme. Vahva identiteetti ja oman kulttuurin ja kulttuuriperinnön tuntemus auttavat ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kulttuureita Monikulttuurisuus vahvistaa suomalaisen kulttuurin elinvoimaisuutta

3 Kotoutuminen on jatkuva, kahdensuuntainen prosessi Edellyttää sitoutumista sekä maahanmuuttajilta että vastaanottavalta yhteiskunnalta. ”Osallistavat toimet”, ”inkluusio-periaate” Kotouttamisen ja kotiutumisen onnistumisen edellytyksenä on että maahanmuuttajat kokevat olevansa  pysyvä,  yhdenvertainen  tervetullut  osa suomalaista yhteiskuntaa.

4 Koulutus, taide, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö Niiden avulla voidaan luoda  yhteistoimintaa maahanmuuttajien ja pääväestön välille  lisätä maahanmuuttajien osallistumista  helpottaa maahanmuuttajien oman identiteetin, kielen ja kulttuurin säilyttämisessä  kehittää aktiivista kansalaisuutta

5

6 Taiteen edistämiskeskus tukee maahanmuuttajataiteilijoiden kotoutumista Suomen taide-elämään sekä suvaitsevaisuutta lisääviä taidehankkeita http://www.taike.fi http://www.taike.fi/fi/web/taike/taiteilijatuki-ja-monikulttuurisuus http://www.taike.fi/fi/web/monikulttuurisuus/apurahat-ja-avustukset/- /stipend/viewStipend/11031

7 Kirjastot Tuetaan monikulttuurisia palveluja kehittäviä hankkeita. Muun muassa Kuopion seudun kirjastot ja Kajaani ovat kehittäneet laajempia hankkeita, joiden avulla kirjastopalvelut tehdään maahanmuuttajille tutuiksi. Espoon kirjastoissa on panostettu monikulttuuriseen henkilökuntaan ja monipuolisiin, myös maahanmuuttajataustaisia nuoria kiinnostaviin palveluihin. Cello-kirjasto, Elina http://www.helmet.fi/fi- FI/Kirjastot_ja_palvelut/Sellon_kirjasto/Tapahtumat/_____(22019)

8 Museot Museoiden vastattava uusien asiakasryhmien odotuksiin ja ottaa huomioon yhteiskunnan muuttuminen toiminnassaan sekä kokoelmiensa kartuttamisessa ja tutkimuksessa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Museoviraston kautta myönnettävillä avustuksilla hankkeita, joiden tavoitteena on monikulttuurisuuden edistäminen www.helinamuseo.fi http://www.nba.fi/fi/kansallismuseo/nayttely t/vaihtuvat#miranda

9 Liikuntaan osallistuminen on maahanmuuttajien suosituin vapaa- ajanharrastus Liikunta

10 Nuoriso Suomen ulkomaalaisväestö on nuorta. Varsinkin suurimmat kaupungit ovat kehittäneet viime vuosina erityisiä työmenetelmiä maahanmuuttajien parissa tehtävään nuorisotyöhön. Myös osa nuorisojärjestöistä on laatinut ohjelmia maahanmuuttajanuorten osallistumisen parantamiseksi järjestötoimintaan.

11 Koulutus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetukseen valmistava opetus Tulossa: Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävä lukiokoulutukseen valmistava koulutus SPECIMA- hanke: Maahanmuuttajataustaisten opettajien kelpoisuusvaatimuksiin ja pätevöitymiseen Suomessa

12 Kiitos Marjo Mäenpää Kulttuuriasianneuvos Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto Taideyksikkö МАРЬЕ ̈ МЯЕНПЯА Советник по вопросам культуры Министерство образования и культуры Отдел искусства Ministry of Education and Culture Counsellor for Cultural Affairs Department of Culture, Sport and Youth Policy Division of Art Policy marjo.maenpaa@minedu.fi


Lataa ppt "Koulutus, kulttuuri, taide ja valtion kotouttamisohjelma Marjo Mäenpää Opetus- ja kulttuuriministeriö FARO ry. seminaari 25.10.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google