Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rajapintapohjaiset palvelut- case mml

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rajapintapohjaiset palvelut- case mml"— Esityksen transkriptio:

1 Rajapintapohjaiset palvelut- case mml
Kuntien paikkatietoseminaari Antti Kosonen Maanmittauslaitos

2 MML:n rajapintapohjaiset palvelut
Katsaus MML:n rajapintoihin Rajapintoja hyödyntävät palvelut Rajapintojen käytön hallinta Maksullinen ja avoin data, maksulliset palvelut vai avoimet rajapinnat Hyödyntämisen edellytykset

3 MML:n rasteriaineistojen palvelurajapinta (WMS)
MML:n rasteriaineistojen palvelurajapinta (WMS) Rasteriaineistojen palvelurajapinta (WMS) Rakennukset Maastokartta 1:100K Kuntajako 1:10k –1:4,5 milj. VRK:n VTJ:n   rakennusten osoitenumerot Kuntajako 1:10k –1:4,5 milj. Kuntajako 1:10k –1:4,5 milj. Kuntajako 1:10k –1:4,5 milj. Kuntarajat 1:10k –1:4,5 milj. Maastokartta 1:250K Liikenneverkko Tiennimet Maastokartta 1:500K Vesistöt Yleiskartta 1 milj. Pohjakuviot Nimet Kiinteistöjaotus Yleiskartta 1:2 milj. Korkeuskäyrät Suot Taustakarttarasteri 1:8 milj. Taustakarttarasteri 1:4 milj. Maastokartta 1:50K Taustakarttarasteri 1:2 milj. Ortokuva (väri/mustavalko) Kiinteistöjen karttatunnukset Yleiskartta 1:4,5 milj. Taustakarttarasteri 1:800K Taustakarttarasteri 1:320K Taustakarttarasteri 1:160K Pellot Avoin metsämaa Taustakarttarasteri 1:80K Yleiskartta 1:8 milj. Peruskarttarasteri (painoväri) Taustakarttarasteri 1:40K Ortokuva (vääräväri) Taustakarttarasteri 1:10K Kiinteistö- tunnukset Taustakarttarasteri 1:20K Taustakarttarasteri 1:5K – 1:8 milj. Hallintorajat Kalliot ja hietikot Yleiskartta 1:12 milj. Peruskarttarasteri (taustaväri) 4 krt./v. Väh. 1 krt/vuosi Ei määrit. Jatkuva Kerran 1 krt/v Kerran kk Viikottain Ei määrit. Maasto- ja yleiskartta- rasterit Peruskartta- rasteri- aineistot Taustakartta- rasteri- aineistot Muut rasteri- aineistot Ortokuva- aineistot Kuntarajat- rasteri- aineistot Kiinteistö- rekisteri- karttarasteri- aineistot Bentley GeoWebPubliser Automaattinen tai manuaalinen rasteriaineistojen tuottamis- ja ajantasaistamisprosessi Tietovarastot VESPA Palvelupyynnöt Käytönseuranta Laskutus (Oracle) Digitaalisten ilmakuvien varasto KTJkii (SW) PIEKKA (ArcGIS) Maastotietokanta MTK (SW) RAHU (Oracle)

4 MML:n kyselypalvelut (WFS ja REST)
MML:n kyselypalvelut (WFS ja REST) ja niiden tuotteet Kirjaamistietojen kyselypalvelu (REST) Henkilön/yrityksen omistustiedot Laitoksen vuokraoikeustiedot Laitoksen rasitustiedot Määräalan rasitustiedot Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS) Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS) Rekisteriyksikön rasitustiedot Lähimmän osoitteen rajapintapalvelu (REST) Käyttöoikeusyksiköiden tuotteet Määräalan lainhuutotiedot Nimistön kyselypalvelu (WFS) Rakennuksen osoitetiedot Kuntajaon kyselypalvelu (WFS) Palstan tietoja Rekisteriyksikön lainhuutotiedot Maastotietokannan osoitteiden kyselypalvelu (WFS) Karttanimet Rakennuksen omistajat Kunta-alueet Rekisteriyksikön tietoja Laitoksen perustiedot Paikannimet Rakennuksen tunnistetiedot Lähimmän osoitteen rajapintapalvelu (REST) Kuntarajat Palstojen tunnus- pisteiden sijaintitiedot Määräalan perustiedot Paikat Rakennuksen ominaisuustiedot Maastotietokannan osoitepisteet Kunnan perustiedot Kiinteistörajojen sijaintitiedot Rekisteriyksikön perustiedot XML/GML XML/GML XML/GML XML/GML XML/GML XML RANI (Nimistö) (Oracle) RANI (RAHU-tiedot) (Oracle) RANI (MTK:n osoitteet) (Oracle) KTJkii tietopalvelutietokanta (SW) Tietopalvelu- tietovarastot Kerran vuodessa Viikottain Viikottain Kerran vuodessa Kerran 1 vrk Nimistörekisteri (Oracle) VTJ Rakennus- ja huoneistorekisteri Maastotietokanta MTK (SW) JAKOtausta (SW) KTJkii (SW) KTJkir (Oracle) Kerran vuodessa Kerran 1 vrk Primääri- tietovarastot

5 Kiinteistötietojen tulostepalvelu (SLL/https/pdf)
Kiinteistötietojen tulostepalvelu (SLL/https/pdf) Muut rajapintapalvelut Kiinteistö- rekisterin karttatuloste Kiinteistö- rekisterin karttaote ja -tuloste Vuokralaisten yhteystietoja Omistajien yhteystietoja Vuokraoikeus- todistus Kiinteistö- rekisterin tietoja Määräalan kiinteistörekisteri- tuloste Rasitus- todistus Rekisteriyksikön muodostumistietoja Lainhuuto- todistus Kiinteistö- rekisteriote Poimintapalvelut VESPA Palvelupyynnöt Käytönseuranta Laskutus (Oracle) KTJkii tietopalvelutietokanta (SW) Tietopalvelun tietovarastot Kerran 1 vrk KTJkii (SW) KTJkir (Oracle) Kerran 1 vrk Primääri- tietovarastot

6 MML:n rajapintoja hyödyntäviä palveluja…
MML:n omat tuotantosovellukset JAKO KII JAKO MTJ Useat kuntajärjestelmät Karttapaikka KTJ selaintietopalvelu ePortti Suomi.fi Karttaselain Paikkatietoikkuna Tiedämme aineistojen käytöstä vain sen hakumäärät meiltä (ei muualta haettuja) Emme käytöstä juuri mitään!

7

8 Paikkatietoinfrastruktuurin toteutus
INSPIRE-direktiivin toimeenpano Hakupalvelu (CSW-rajapinta) on läpäissyt validoinnin Metatietoja n.200 aineistosta ja 20 rajapintapalvelusta 13 valtionhallinnon organisaatioista n.30 kunnasta Katselu-/karttakuvapalveluissa n.190 karttatasoa 11 valtionhallinnon organisaatiota toteuttanut yli 30 aineistoon < 10 kuntaa: opas- ja kantakarttoja, asemakaavoja, ym. Lataus-/kohdetietopalvelujen toteuttaminen alkuvaiheessa < 10 rajapintapalvelua tarjolla, mm.: kiinteistöt, rakennukset, … Sovellukset ja paikkatietoportaalit Palveluväylä Oikeuksien hallinnan kerros Palvelu- kerros Luettelo- palvelu Haku- palvelu Katselu- palvelut Lataus- palvelut Muunnos- palvelu Käynnistys- palvelu Tieto- aineistot Kohde- ym. luettelot Palvelujen metatiedot Paikkatieto- aineistojen metatiedot GL GTK Livi Mavi SYKE VRK V-S liitto Espoo Tampere J-kylä Turku MML Helsinki Vihti Oulu Museov Tukes Valtiok. Metla Paikkatieto- aineistot

9 Karttaikkuna

10 Karttajulkaisupalvelu

11

12 Karttajulkaisusta paikkatiedon palvelualustaksi…
Karttaliittymän voi määritellä ja julkaista verkkosivuille ohjelmoimatta Yksinkertaisen karttaliittymän määrittely käy muutamassa minuutissa; monipuolisen käyttöliittymän suunnitteluun voi mennä useita kymmeniä minuutteja

13 Monipuolinen karttaliittymä
Komponentit Kehyksen Julkaistava kehys koko tyyli Julkaisukieli: suomi Julkaisukieli: suomi Zoomsäädin Siirtymänuolet Mittakaavajana Indeksikartta Hakukenttä Karttatyökalut Sisältöhaku Tasojen valinta Tasojen hallinta Karttavalikko Karttalegenda Otsikkorivi Tilarivi Kohdeikkuna Kohdetaulukko Ikkunointimallit

14 Rajapintojen hallinta
Tällä hetkellä MML:n rajapintojen suora käyttö edellyttää sopimusta ja käyttäjätunnusta Käyttö rekisteröidään ja maksullisten palvelujen osalta laskutetaan laskutustietokannan perusteella Paikkatietoikkunan karttaikkunan ja Karttapaikan katselupalvelu on vapaata ja rajoituksetonta Hyvät kokemukset osallistumisesta. MML sai paljon tietoa missä ja miten sen tietoja käytetään. Kontakti uusiin aiemmin tavoittamattomiin kehittäjiin.

15 Rajapintojen hallinta
Paikkatietoikkunan karttajulkaisun käyttö edellyttää kirjautumista Karttajulkaisun tekeminen ja julkaisu omalla verkkosivustolla on maksutonta, mutta käyttömäärältään rajoitettu karttahakuun viikossa (rajoitus ei koske tiedon tuottajia)

16 Rajapintapalvelujen haasteet
Maksulliset rajapintapalvelut ovat avoimia palveluja monimutkaisempia toteuttaa ja vaativat enemmän hallinnointia, mutta palvelujen käyttömäärän kehitys on ennustettavaa ja kapasiteetin lisäys voi olla kustannettavissa käyttömäärän kasvulla Viranomaisten välisten tietoluovutusten maksuttomuus ja avoimet aineistot muuttavat rajapintaratkaisuja Avoimet rajapinnat ovat toteutettavissa edullisesti avoimilla komponenteilla, mutta asettavat uusia haasteita käytön valvonnalle Käyttäjiä ei tunnisteta eikä käyttötarkoituksia rajoiteta Käytettävyyden varmistaminen, skaalautuvuus jne. vaativat uusia tekniikoita (esim. WMTS) Käyttöä voidaan silti hallita esim. rajoittamalla samasta IP osoitteesta sallittujen kyselyjen määrää Hyvien kokemusten innoittamana haluttaisiin avaamista jatkaa.

17 Rajapintojen laajan hyödyntämisen edellytykset
Aineistot saatava rajapinnoille hyvin dokumentoidussa yhtenäisessä muodossa Rajapinta on oltava käytettävissä mahdollisimman helposti Vapaasti ilman kirjautumista Käyttölupaa vaativien aineistojen rajapinnan käyttöön sähköisiä lupakäsittelyjä ja/tai roolipohjaisia luottamusverkostoja Rajapintojen palvelutaso on määriteltävä ja julkaistava Rajapintojen kautta saataville aineistoille oltava mahdollisimman selkeät ja yhtenäiset käyttöehdot


Lataa ppt "Rajapintapohjaiset palvelut- case mml"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google