Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUSPROJEKTI - sivistystoimen teemaryhmä 13.3.2007 PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEEN SIVISTYSTOIMISSA.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUSPROJEKTI - sivistystoimen teemaryhmä 13.3.2007 PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEEN SIVISTYSTOIMISSA."— Esityksen transkriptio:

1 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUSPROJEKTI - sivistystoimen teemaryhmä 13.3.2007 PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEEN SIVISTYSTOIMISSA

2 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUSPROJEKTI - sivistystoimen teemaryhmä Karttapohja©Genimap Oy Lähde: Tilastokeskus 13.11.2006/RK 7 vuotiaiden määrä 2015 - 25 (125) 26 -75 (153) 76 - (153)

3 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUSPROJEKTI - sivistystoimen teemaryhmä Karttapohja©Genimap Oy Lähde: Tilastokeskus 6.3.2006/RK 20-24 vuotiaita sataa 60-64 vuotiasta kohden 2010 (ennuste) Matalimmat: 174 167 128 126 124 122 121 114 113 109 108 105 103 100 24 25 26 27 29 Korkeimmat: Koko maa 80 Kunnat 2006 Oulu Jyväskylä Joensuu Tampere Turku Vaasa Geta Luoto Kuopio Helsinki Espoo Rovaniemi Oulunsalo Sievi Ylivieska Lappeenranta Seinäjoki Hailuoto Luhanka Houtskari Kökar Leivonmäki Hirvensalmi Dragsfjärd Puumala 150 -174 (2) 125 -149 (3) 100 -124 (12) 75 -99 (48) 50 -74 (182) 24 -49 (184)

4 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUSPROJEKTI - sivistystoimen teemaryhmä Yhteistyö strategisena valintana Tehokkuus, tuottavuus ja talous Kehittäminen, laatu ja henkilöstö Tulevaisuus- orientaatio, rakennemuutos, muutoshallinta, Yhteisellä resurssoinnilla parempaa laatua kehittämispuitteiden kasvua Tehokkaampi resurssien käyttö, palvelujen kehittäminen Yhteistyön perustat ja lähestymiskulmat

5 Sivistystoimen teemaryhmän organisointi Paras-hanke Sivistystoimen ohjausryhmä (24) Pj Maritta Vuorinen Lukio ja II-aste (8) Pj Juhani Tommola Perusopetus, varhaiskasvatus ja nuoriso- palvelut (10) Pj Pirjo Hepo-oja Kulttuuri- palvelut (7) Pj Mari Ylä- Sankola-Peltola Liikunta- palvelut (9) Pj Tommi Lanki Kirjasto ja yleissivistävä aikuiskoulutus (9) Pj Jari Paavonheimo Hallinto- ja tukipalvelut työryhmä (6) Puheenjohtajisto M. Vuorinen, P. Luokkanen, J. Leppialho Kunnat ja kuntayhtymät, sivistys-, kulttuuri- ja liikunta lautakunnat 3. sektorin toimijat, elinkeinoelämä • mukana n. 72 henkeä 12 kunnasta, koulutuskonsernilta ja muilta yhteistyötahoilta • ohjausryhmässä mukana kaikkien kuntien edustus, PHKK, Seutuhallinto, P-H:n liitto ja henkilöstön edustaja • sivistystoimen seutukehittäjä koordinoi työskentelyä

6 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUSPROJEKTI - sivistystoimen teemaryhmä Sivistystoimen palvelurakenteen vaiheistus Nykyinen palvelu- ja kuntarakenne 12 kuntaa 13 kunnallista palvelun- järjestäjää 26 toimielintä •19 ltk •1 yht. johtokunta (Wellamo) •6 ky:n toimielintä Visio 2015 Ensisijaiset selvityskohteet: •lukiot / maakunnallinen järjestäminen / tuottaminen •varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimin- nallisen jatkumon ja alueellisen toimintamallin luonti •kirjastojen tietojärj. yhteistyö ⇒ yhteinen tuottamismalli •nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuun maakunnallinen toimintamalli •kulttuurin ja liikunnan koordinointi ja yhteinen kehittäminen 1-2 … n kuntaa 1-2 … n kunnallista palvelunjärjestäjää 1-2 … n toimielintä palvelu- yhteistyötä sopimus- toimintaa yhteisiä toimielimiä osakeyhtiö / liikelaitos tilaaja / tuottajamalli

7 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUSPROJEKTI - sivistystoimen teemaryhmä Keskeisiä linjauksia sivistystoimen yhteisen vision rakentamisessa •Sivistystoimen palveluja on kehitettävä yhtenäisenä kokonaisuutena yhteisen strategian mukaisesti •palveluyhteistyössä edetään kohti yhteistä visiota sopimus- periaatteella ja isäntäkuntamallin mukaisesti •tilaaja-tuottajamallia sovelletaan tapauskohtaisesti, ei koko sivistystoimen kehittämiseen •kasvatus- ja opetustoimen luonne, ei markkinaehtoista toimintaa •niukasti hallinto- ja kehittämishenkilökuntaa, jotka tulisi mallissa jakaa sekä tilaaja- että tuottajaorganisaatioihin •palvelut luokitellaan lähi- / alue- / ja maakuntatason palveluihin •kohti yhteistä visiota edetään muodostamalla ja kehittämällä alue- ja maakuntatason palveluita vaiheittain valitun kokonaisuuden mukaisesti

8 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUSPROJEKTI - sivistystoimen teemaryhmä Sivistystoimen työryhmien keskeisiä linjauksia ja muutoksia lähitulevaisuudessa •Perusopetus, varhaiskasvatus ja nuorisopalvelut: •perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen alueellisen toimintamallin rakentaminen ja linjaukset ylikunnalliseen yhteistyöhön •nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuun maakunnallinen toteuttaminen •yhteistyön tiivistäminen hallinto- ja kehittämistoimissa •II aste: •lukio- ja ammatillista koulutusta kehitetään eri koulutusmuotoina, mutta opetuksellisesta yhteistyöstä huolehtien •maakunnan lukio-opetuksen järjestämisen toimintamalli (sopimuspohjainen, syventävä selvitys käynnistettävä välittömästi) 1.vaihe lukioiden kehittäminen ja yhteiset palvelut (opetuksen kehittämistyö (ops/arviointi), verkko-opetus, kirjasto- ja tietopalvelut) 2.vaihe yhteinen palveluiden järjestäjä •opetuksellisen yhteistyön tiivistäminen ammatillisen toisen asteen ja muiden koulutustoimijoiden kanssa

9 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUSPROJEKTI - sivistystoimen teemaryhmä •Kirjasto ja aikuiskoulutus: •maakunnallisen kirjasto- ja tietopalvelustrategian laatiminen ja yhteisen tietojärjestelmän toteuttaminen •luettelointikeskus •yhteiset käyttösäännöt ja maksupolitiikka •koulukirjastopalveluiden hoitaminen yleisten kirjastojen toimesta •yhteinen maakunnallinen toimintamalli •aikuiskoulutustoimijoiden yhteistyön koordinointi (Masu-hanke) •Kulttuuri: •maakunnallisen toimielimen perustaminen, kulttuuriportaalin ylläpito ja yhteinen markkinointi •taiteen perusopetuksen ja taide- ja kulttuurikasvatuksen selvittäminen •maakuntamuseotoiminnan keskittäminen; keskusvarasto •kulttuuritoimen alueellisen toimintamallin rakentaminen •Liikunta: •maakunnallisen toimielimen perustaminen (varautuminen tuleviin hallintomalleihin) •tilaaja-tuottajamallin soveltaminen maakunnan liikuntapalveluissa •avustusjärjestelmien yhtenäistäminen, sektorikohtaisen ammattitaidon vahvistaminen

10 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUSPROJEKTI - sivistystoimen teemaryhmä Sivistyspalveluiden alueellinen toimintamalli Palveluiden alueellinen koordinaatio / viranhaltijat •alueelliset palvelut / aluetiimit (yht. 9) toimivat moniammatillisessa yhteistyössä tiimeinä Palveluiden alueellinen koordinaatio / demokratia •kuntalaisten tarpeet / asiakkuus ja yhteisöllisyys huolehditaan alueellisten yhteisten toimielinten kautta •toimielin esim. asiakasraadit, asukasyhteistyöelimet, neuvottelukunnat, vanhempainneuvostot jne. Nastola Orimattila Artjärvi 30 000 as Hollola Kärkölä Hämeenkoski 30 000 as Asikkala Padasjoki 12 000 as Heinola Sysmä Hartola 30 000 as Lahti 97 000 as 20 000

11 PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUSPROJEKTI - sivistystoimen teemaryhmä KV KH SIVISTYSTOIMIALA tilaaja – oma tuotanto Lautakunta / lautakunnat Palveluyksiköt Aluejaostot Alueelliset toimipisteet/ tiimit ULKOISTETTU TUOTANTO Kunnan omistamat yksiköt Yksityiset yritykset 3. sektori Palveluiden tuotanto ja toimitus Tarpeet ja päätökset Maakunnan kokoinen tai kaksi seutukunnan kokoista kuntaa


Lataa ppt "PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUSPROJEKTI - sivistystoimen teemaryhmä 13.3.2007 PALVELURAKENNEUUDISTUS PÄIJÄT- HÄMEEN SIVISTYSTOIMISSA."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google