Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laajennettu työssäoppiminen:

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laajennettu työssäoppiminen:"— Esityksen transkriptio:

1 Laajennettu työssäoppiminen:
Nopeutettu polku Voit käyttää tätä tiedostoa kuva-albumin aloitustiedostona. edu.fi/ammattipeda toplaaja.purot.net toplaaja.wikispaces.com 1

2 Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
KENELLE? motivoitunut opiskelija nopea oppimaan ylioppilaat ammatillinen perustutkinto toisen asteen opintoja suorittanut työkokemusta omaava opintoihin uudelleen palaaja

3 Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
MITÄ LAAJENTAMINEN VOI MERKITÄ? opintoviikko ei ole 40h nopealla opiskelijalla työssäoppimista tavallista enemmän opiskelija voi oppia kahta tai useampaa eri tutkinnon osaa samanaikaisesti työtehtävistä riippuen työssäoppimisen laajentaminen keskiössä työn tekeminen korostuu opiskelijalla voi olla jo ennalta työpaikka laajennettu työssäoppiminen tukee työllistymistä atot työssäoppien atto-aineet suoritettu atto-testit, osoittaa osaamisensa, ei tarvitse osallistua opetukseen

4 Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
MITÄ LAAJENTAMINEN VOI MERKITÄ? käy työssä opiskelun ohessa alan harrastustoiminta kansainvälinen vaihto loma- ja vapaa-aikojen hyödyntäminen huomioi nuoren työntekijän suojelu koulutus pysyy ajan tasalla osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korostuvat

5 Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
HOPS tutkinnon perusteiden tunteminen (Opettajat ja opiskelijat) vapaa valinnaisuus eri tutkinnon osien opiskelu eri tutkintoaloilta tutkinnon perusteiden läpinäkyvyys työssäoppimisen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen tulee olla tavoitteellista työllistymisen näkökulma tutkinnon perusteiden näkökulma opiskelijan tulevaisuus oppimisympäristön laajempi käsittäminen ja hyödyntäminen oppimista voi tapahtua työpaikalla sähköinen dokumentointi eri opettajat näkevät suunnitelman ja kirjaukset suunnitelmaa voidaan tarkastella ohjauskäynneillä työelämässä opiskelija näkee suunnitelman ja tavoitteet tutkinnon osien modulointi näytön suunnitelma TOPS mukainen opiskelu

6 Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
OHJAUS Ohjaus resurssien näkökulmasta on yhtä arvokasta kuin opetustunnin pitäminen Työpaikkaohjaajan ohjausta hyödyntäen Sosiaalista mediaa hyödynnetään dokumentoinnissa ja ohjauksessa blogit, päiväkirjat, videokeskustelut/puhelut, kuvaukset, facebook ryhmät VÄLINEET/ MENETELMÄT verkko-opiskelun hyödyntäminen työvalmentaja/projekti-vastaava/ opettaja yhteydenpito työpaikkaan opo mukana suunnittelussa

7 Pedagoginen johtaminen
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku Resurssit Rakenteet Pedagoginen johtaminen OPISKELIJA OPETTAJA TP-OHJAAJA TYÖNANTAJA ALKUVAIHE - tiedottaminen - tilanteen kartoitus työpaikalla - puitesopimus ja työssäoppimissopimus - tops - perehdyttäminen ohjaus- ja yhteydenpitovälineisiin

8 Pedagoginen johtaminen
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku Resurssit Rakenteet Pedagoginen johtaminen OPISKELIJA OPETTAJA TP-OHJAAJA TOTEUTUSVAIHE perehdytys ohjaus, yhteydenpito, valmentaminen näyttöön oppimispäiväkirja kannustaminen ja tuki arviointi, itsearviointi ( oppimisen) palautteet

9 Pedagoginen johtaminen
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku Resurssit Rakenteet Pedagoginen johtaminen OPISKELIJA OPETTAJA TP-OHJAAJA LOPPUVAIHE näyttö ja sen arviointi arvioinnit rekisteriin palautteiden koonti ja jatkokäsittelyt uraohjaus

10 OPISKELIJAN TYÖLLISTYMINEN
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku OPISKELIJAN TYÖLLISTYMINEN JATKO-OPISKELU OPISKELIJA OPETTAJA TP-OHJAAJA TYÖNANTAJA

11 PALAUTTEEN KERUUJÄRJESTELMÄ TYÖSSÄOPPIMISEN JATKOKEHITTELY
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku PALAUTTEEN KERUUJÄRJESTELMÄ TYÖSSÄOPPIMISEN JATKOKEHITTELY KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ

12 toimiva yksilöllinen lukujärjestys opiskelijalla hyvä motivaatio
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku VAHVUUDET toimiva yksilöllinen lukujärjestys opiskelijalla hyvä motivaatio nopeampi valmistuminen työelämään tai/ja jatko-opintoihin täsmäosaaja työelämään aikaisempien opintojen tunnistaminen osaamisen tunnustaminen

13 pitkä to-jakso vahvuus työnanantajalle (tuntee opiskelijan vahvuudet)
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku VAHVUUDET toimiva HOPS työssäoppimissopimus tuplana (ohjaajan-ohjaajan tuki ja yhteistyö) to- jaksossa tehdään kahteen paikkaan talon tavat tunteva työssäoppija (pitkä to-jakso)->työntekijä yritykseen pitkä to-jakso vahvuus työnanantajalle (tuntee opiskelijan vahvuudet)

14 tutkintojen perusteiden moduloiminen ja rakenteistaminen
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku Rakenteet tutkintojen perusteiden moduloiminen ja rakenteistaminen opettajan työnkuvan muuttuminen valmentajaksi ja tuki-ihmiseksi työssäoppimisen paikkojen soveltuvuuden ja laaduntarkistaminen modulointi tehty siten, että hopsaaminen onnistuu nopeutetusti (opintopolut)

15 Rakenteita voisi kehittää
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku Rakenteita voisi kehittää A) Isompi ryhmä tekee laajennettua työssäoppimista, jolloin opettajalle voidaan resurssoida ohjaukseen aikaa (opetus tapahtuu esim. 5 ov tasolla työpaikoilla ja resurssoidaan samassa suhteessa kuin opetus luokassa resurssoitaisiin)

16 Rakenteita voisi kehittää
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku Rakenteita voisi kehittää B) Yhdelle opettajalle voidaan resurssoida lukuvuodeksi kerrallaan työssäoppimisen suunnittelu ja ohjaus opettaja ei ole kiinni oppitunneissa, vaan aikatauluttaa suunnittelun ja ohjauksen tarveperustaisesti ohjausta voidaan jakaa opiskelijan tarpeiden mukaan opettaja tuntee tutkinnon perusteet ja mahdollisuudet työelämäyhteistyötaidot ovat hyvät ja kehittyvät arviointi on tasapuolista Työnkierrolla varmistetaan, että koko opettajakunnan työelämäosaaminen vahvistuu

17 Rakenteita voisi kehittää
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku Rakenteita voisi kehittää C) Lähiopetuksen tuntimäärän tarvepohjainen käyttö esimerkiksi 1pv/vk opettajalle kohdennetaan aikaa laajennetun työssäoppimisen suunnitteluun ja ohjaukseen opiskelijoille kohdennetaan aikaa työssäoppimiseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen näyttösuunnitelman tekemiseen oppimistulosten kirjaamiseen oppimispäiväkirjan tekemiseen mahdolliset tehtävät ja testit (esim. atto testit, puuttuvat opinnot) puuttuvien opintojen opiskelu, valinnaisten opintojen opiskelu ja tukiopetus

18 laitteiden ja järjestelmien tulee olla ajantasaista
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku Resurssit ohjaus ja henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien suunnittelu on resurssien näkökulmasta on yhtä arvokasta kuin opetustunnin pitäminen laitteiden ja järjestelmien tulee olla ajantasaista opettajien ja opiskelijoiden tulee osata käyttää laitteita ja välineitä oppilaitosten välinen yhteistyö somen käyttö pitää mahdollistaa ja resurssoida opiskelijoiden omien laitteiden käytön mahdollistaminen TPO- koulutuksen rekisterin päivittäminen tulee olla suunnitelmallista käytössä tulee olla sähköinen HOPS

19 Läpäisyn tehostuminen Tilastointipäivät eivät yksin ratkaise!
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku Läpäisyn tehostuminen parantaa: - tuloksellisuutta - työllistymistä Tilastointipäivät eivät yksin ratkaise!

20 Pedagoginen johtaminen
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku Pedagoginen johtaminen rakenteiden ja resurssien uudelleen organisointi ja johtaminen yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamiseksi henkilöstön osaaminen opettajat tulee perehdyttää toimintamallin käyttöön sekä siihen liittyvään ohjaukseen opettajien tulee tuntea tutkinnon perusteet opettajien tulee osata suunnitella henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia henkilöstön tulevaisuuden osaamisen avaaminen organisaation strategiassa on määritelty prosessien omistajat

21 Pedagoginen johtaminen tieto- ja viestintätekniikan strategia
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku Pedagoginen johtaminen tieto- ja viestintätekniikan strategia  somen osuus opintokokonaisuuksista klusteriajatuksen miettiminen yhteistyössä eri alojen kanssa ja yhteistyö eri koulutusalojen kanssa projektioppimisen mahdollistaminen

22 Nopeiden polkujen prosessikuvauksen löydät:
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku Nopeiden polkujen prosessikuvauksen löydät: Edu.fi/ammattipeda


Lataa ppt "Laajennettu työssäoppiminen:"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google