Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sami Savolainen & Juho-Matti Rautiainen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sami Savolainen & Juho-Matti Rautiainen"— Esityksen transkriptio:

1 Sami Savolainen & Juho-Matti Rautiainen

2 Yritys Liikeidea Liikevaihto Henkilöstö
Tarjota pk-yrityksille tietokoneiden ja atk-laitteiden huoltoa ja kunnossapitoa ja yksityisille henkilöille sekä it-konsultointia ja –koulutusta. Liikevaihto Liikevaihto on riippuvainen tehdyistä työsuoritteista. Henkilöstö Yksi tai useampi työntekijä. Markkinointisuunnitelman lähtökohta on oman yrityksen toimintojen kartoitus. Kaiken perustana on liikeidea. Yrityksen täytyy määrittää ketä se palvelee ja miten. Tämän avulla voidaan alustavasti jo tutkia, miten Internet toimisi tuotteiden markkinointi- tai jakelukanavana. Muita tärkeitä kriteerejä ovat liikevaihto, henkilöstö ja henkilöstön jakaantuminen esim. markkinointiin ja tietotekniikkaan.

3 Tuote / Palvelu Tuotteen kuvaus Vahvuudet Heikkoudet
Tietokoneiden ja atk-laitteiden huoltoa ja korjausta. Työ suoritetaan asiakkaan luona tai tarvittaessa haetaan asiakkaan laite yritykseen jossa laite korjataan. Konsultointia ja koulutusta pääasiallisesti tietojärjestelmistä sekä tietoturvasta. Asiakkaan toiveiden mukaan myös muista aiheista. Vahvuudet Työntekijöiden ammattitaito ja osaaminen sekä palveluhenkisyys ja asiakaslähtöisyys. Laitteiden hakeminen asiakkaan luota, ettei asiakkaan tarvitse tuoda laitetta huoltoon, jolloin asiakas säästää aikaa ja vaivaa. Heikkoudet Sdf Seuraavaksi kartoitetaan itse tuotteen ominaisuudet ja se, miten tuote palvelee asiakasta. Tuotteen mahdolliset vahvuudet ja heikkoudet Internet- markkinoinnissa on kartoitettava ja verrattava niihin kanaviin, jotka ovat nyt käytössä. On selvitettävä, mitä mahdollista lisäarvoa Internet toisi tuotteen markkinointiin.

4 Markkinatiedonlähteet
Internet-pohjaiset Fsdf Muut Fsdfs Ongelmat tiedonhankinnassa fsdf Markkinointilähteillä tarkoitetaan, mistä ja miten tietoa markkinoista, asiakkaiden tarpeista, tuotteiden hinnoista jne. saadaan tai voidaan hankkia (esim. markkinatutkimusten avulla). Internet-pohjaisilla markkinointilähteillä tarkoitetaan Internetin kautta ja Internetistä löytyvien työkalujen avulla tehtäviä markkinatutkimuksia (kyselykaavakkeet jne, hakurobotit tai tietopankit). Ongelmat tiedonhankinnassa liittyvät siihen, mitkä asiat vaikeuttavat tiedon löytämistä ja vaikuttavat tiedon luotettavuuteen.

5 Kilpailijat Kilpailijat Kilpailijan kohderyhmät
Paikalliset it-alan yritykset Fintek Mavacom MPY MarskiData Kotikorjaus Savodata Pienet paikalliset yrittäjät Mikrotianen Tmi S. Savolainen Kilpailijan kohderyhmät Sdfs Nykyisten Internet-palvelujen kartoitus Fsd Yksi tärkeimpiä markkinointisuunnitelman osa-alueita on kilpailija-analyysi. Kartoittamalla kilpailijoiden Internet-palvelut saadaan tärkeää tietoa siitä, mihin suuntaan omia palveluja tulisi kehittää. Kartoituksen avulla voidaan myös löytää uusia ja parempia palvelumuotoja, joiden avulla yritys voi hankkia kilpailuetua muihin nähden.

6 Kohderyhmät Segmentoinnin perusteet Kohderyhmän valinta
Dfdg Kohderyhmän valinta Dfg Kohderyhmäkohtainen analysointi sdfs Oleellista Internet-markkinoinnin suunnittelussa on kohderyhmien määrittäminen. Jotta markkinointi Internetissä onnistuisi, on kohderyhmien koettava Internet mielekkäänä mediana tuotetiedon jakamiseen. Ensin on määriteltävä segmentoinnin perusteet ja ne segmentit, joille markkinointitoimenpiteet kohdistetaan. Lisäksi on käsiteltävä kutakin segmenttiä (kohderyhmää) omana kokonaisuutenaan. Kohderyhmä tulee kuvata mahdollisimman tarkasti ja sen tavoitettavuus Internetillä on määriteltävä. Tämän analysoinnin avulla voidaan nähdä, missä määrin yrityksen tulisi panostaa Internet-markkinointiin.

7 Markkinointiprojektin tavoitteet
Tavoitteiden asettaminen Dgfdg Osatavoitteet Sdfsf Kun yritys on analysoinut omat tuotteet, kilpailijat ja kohderyhmät sekä todennut Internet-markkinoinnin tarpeelliseksi, on yrityksen asetettava tavoitteet markkinointiprojektilleen. Tavoitteet voi jakaa osatavoitteisiin.

8 Markkinointimix Kokonaistuote Jakelukanavat Hinnoittelu Myyntityö
Sdfsdf Jakelukanavat Sdfsf Hinnoittelu Sdfs Myyntityö Sfsdf Mainonta Muu myynninedistäminen sdfsf Seuraavaksi määritellään markkinointimix. Markkinointimixiin kuuluvat itse tuote, jakelukanava, hinnoittelu ja myynninedistäminen. Koska tuotetta todennäköisesti markkinoidaan ja myydään muidenkin kanavien kautta, on määriteltävä Internetin osuus verrattuna muihin kanaviin. Internetin merkitys saattaa vaihdella riippuen markkinointimixin eri komponenteista - Internet saattaa olla merkittävä media myynninedistämiseen, mutta ei välttämättä sovi jakelukanavaksi tuotteelle.

9 Toteutettavat palvelut
Palvelujen määritys Sdfsf Palvelujen vaiheistus Sdfsdf Kun Internet-markkinointia lähdetään toteuttamaan, on ensin mietittävä, mitkä ovat mukaan liitettävät palvelut ja missä vaiheessa ne liitetään mukaan. Vaihtoehtoja ovat esim. tuote-esittelyt, esitteet, FAQ, tilauskaavakkeet, ostokorit jne.

10 Mittarit Mittarien valinta gdfdf
Jotta Internet-palvelun onnistumista ja tavoitteiden toteutumista voidaan seurata, on asetettava tiettyjä mittareita. Mittarina voi olla esim. kävijöitten lukumäärä, ladattujen demojen määrä, myynnin kasvu, markkinointikustannusten kehittyminen jne.

11 Projektien vaiheistus
sdfsd Projekti vaatii onnistuakseen aikataulun ja vaiheistuksen. On määriteltävä, mitä tehdään missäkin vaiheessa. Tietyt palvelut vaativat enemmän resursseja ja osaamista. Ensimmäisessä vaiheessa voidaan julkaista peruspalveluja asiakkaille ja vähitellen yrityksen kokemusten ja tiedon karttuessa liittää mukaan muita palveluja.

12 Resurssit Henkilöstö Budjetti Ulkoistettavat palvelut Fsdfs Sdfs
sdfsdf Kun yritys on määritellyt, millaisia palveluja sen tulisi asiakkailleen luoda Internetiin ja missä vaiheessa, siirrytään toteutusvaiheeseen. Riippuen yrityksessä olevasta osaamisesta voidaan tietyt osa-alueet tai koko projekti toteuttaa yrityksen ulkopuolella. Resursseihin vaikuttavat niin rahoitukselliset tekijät kuin henkilöstöresurssitkin.

13 Projektin toteutuminen
Projektin varsinaisesti toteuduttua alkaa seurantavaihe mittareita apuna käyttäen. Saadut tulokset vaikuttavat Internet-markkinoinnin jatkopanostuksiin ja uusien palvelujen kehittämiseen ja muotoutumiseen.


Lataa ppt "Sami Savolainen & Juho-Matti Rautiainen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google