Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hulevesien käyttö kaupunkisuunnittelussa ja maisema-arkkitehtuurissa Jukka Jormola SYKE Järvipooliseminaari: Hulevedet 23.-24.8.2005 Kuopio Kestävä kaupunkisuunnittelu:

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hulevesien käyttö kaupunkisuunnittelussa ja maisema-arkkitehtuurissa Jukka Jormola SYKE Järvipooliseminaari: Hulevedet 23.-24.8.2005 Kuopio Kestävä kaupunkisuunnittelu:"— Esityksen transkriptio:

1 Hulevesien käyttö kaupunkisuunnittelussa ja maisema-arkkitehtuurissa Jukka Jormola SYKE Järvipooliseminaari: Hulevedet Kuopio Kestävä kaupunkisuunnittelu: Tiivistämisen ekologisuudessa huomioitava myös kaupunkihydrologia Tiivistäminen lisää huippuvirtaamia, vaikutukset kompensoitava Esim: Helsingin yleiskaava 2002: Purovirtaaman kasvu 5% (Mellunkylänpuro, Itä-Helsinki)

2 Hydrologisten muutosten kompensointi
Imeytys: vedenjakajaselänteet, pääteiden varret Viivytys: viheralueet, asuinalueet Hallitut tulva-alueet: kaupunkipurot, kosteikot ennen rannikkovesiin pääsyä Niemelä, Helle, Jormola 2004: Purovesistöjen merkitys kaupunkiluonnon monimuotoisuu- delle, Suomen ympäristö 724

3 Imeytys pihoilla Moreenialueet, harjut Kerrostaloalueilla tilaa
Kattovedet: ongelmana rännivesien vienti putkissa Pientaloalueilla painanteet Väliaikaisen kosteikon ilme: nurmi ym./kosteikko Vesilaitosten määräyksiä tarkistettava, kannustus imeytykseen vrt.Tukholma Kosteana jäätyneen maan rajoitteet Suojaetäisyydet rakennuksiin Helsinki, Viikki

4 Imeytys katu- ja tiealueilla
Likaisimpia: suolan liuottamat metallit Liikenteen myrkyt Katuaines, hiekka Tienvarsiluiskat, painanteet Suojavihreät imeytysalueiksi Kuivatus tehostaa toimintaa talvella Ensihuuhtouma ja sulamisen alkuvaihe Dundee, Skotlanti Oulu, asuntomessut Helsinki Itäväylä

5 Viivytys pihoilla – hyötykäyttö ja pysyvät vesiaiheet
Kattovedet lähes puhtaita – peltimetalli, laskeuma Eläinten jätökset pihoilla Lisäveden tarve kuivaan aikaan Talvella jäätikkö käyttökelpoinen Putkien jäätymistä ja sulamisajan toimivuutta tutkittava Oulu, Viikki, Eckernförde (Saksa)

6 Piha-alueiden toimivuus sateella ja talvella
Katto- ja pihavesien hallittu ohjaus, pedagogis-taiteellinen suunnittelutehtävä Virtausreitit auki myös talvella – lumi, hiekoitushiekka Viikki

7 Viivytys viheralueilla
Kuivat hule- ja tulvavesien varastoalueet, nurmi, niitty Taajamakosteikot, pysyvää vettä, vaihteleva veden pinta Tievesien imeytys, Tukholma Tulvanpidätysalueita, Tokio, Vitoria (Baskimaa, Espanja)

8 Sadevesiaiheet keskusta-alueilla
Urbaania ekologiaa pelkkien keinoaltaiden sijaan Veden elämyksellisyys taiteen avulla Veden symboliikkaa, näkyy myös kuivana Berliini Oulu

9 Purot kuvastavat kaupunkihydrologian toimivuutta
Suurentuneet ylivirtaamat Eroosiosuojauksen tarve Kanavointi, putkitus Alivirtaamilla veden laatu voi olla hyvä Puhtaita lähde- ja kuivatusvesiä virtaa tasaisesti talvella, jos imeytyminen riittävää

10 Tavoitteita kaupunkipuroille
Tulvatasanteita lisääntyneille virtaamille, tasaus Kiintoainesta laskeutuu Monimuotoinen alivirtaamauoma, habitaatteja arvokaloille Viikinoja

11 Purojen suistoalueet ja rantakosteikot
Kosteikkojen palauttaminen täyttörannoille Rantavyöhyke viimeinen mahdollisuus hulevesien puhdistukseen Padotut laguunit, jos ei tilaa maalla Tokionlahti, kosteikon palautus

12 Hulevesi- ja purokunnostusohjelmien tarve
Yhteiset tavoitteet kunnan toimialoille: kadut, kuivatus, vesihuolto, ymp.suojelu, kaupunkisuunnittelu, rak.valvonta, viheralueet, pelastustoimi Pintareitit sadevedelle, avoimet kuivatusjärjestelmät, hajautettu lumen käsittely Tukholman hulevesistrategia


Lataa ppt "Hulevesien käyttö kaupunkisuunnittelussa ja maisema-arkkitehtuurissa Jukka Jormola SYKE Järvipooliseminaari: Hulevedet 23.-24.8.2005 Kuopio Kestävä kaupunkisuunnittelu:"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google