Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hotelli- ja ravintola-ala

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hotelli- ja ravintola-ala"— Esityksen transkriptio:

1 Hotelli- ja ravintola-ala
Lajittelupeli Hotelli- ja ravintola-ala

2 Sisältö Alustus Jäteasioiden tärkeysjärjestys
Miksi ja miten ehkäistä jätteen syntyä? Keinoja catering-toiminnassa Hotelli- ja ravintola-alan jätteet jätteet Pelin ohjeistus Pelin purku

3 Jätehuollon tärkeysjärjestys
Ensin pyritään ehkäisemään jätteen synty. Jos se ei onnistu, niin huolehditaan jätteen asianmukaisesta kierrätyksestä ennen laitosmaista polttoa tai kaatopaikalle sijoittamista. Jätteen synnyn ehkäisy JSE jätelaki 1072/1993 1 § Lain tavoite :Tämän lain tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle. 4 § Yleiset huolehtimisvelvollisuudet: Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. JSE, kierrätys, poltto vai kaatopaikka? esimerkkijätteenä nestepakkauskartonki Miten ehkäistään: mietitään miten voidaan vähentää nestepakkauskartonkijätteen määrää (esim. käyttämällä Novobox-pakkauksia pienpakkausten sijaan) hyöty ei kuluteta luonnonvaroja jätettä ei synny toiminnan kustannukset pienenevät Jos poltetaan lämpöenergia loppusijoitettavan jätteen (kaatopaikalle menevän jätteen) määrä vähenee haitta päästöt kustannusten lisääntyminen… Kaatopaikka  hyöty / haitta turvallinen loppusijoitus luonnonvarojen haaskaus

4 Miksi ehkäistä jätteen syntyä?
Kasvavat jätemäärät kertovat meille siitä, että yhteiskunnassa luonnonvaroja käytetään entistä enemmän ja ne päätyvät nopeammin jätteeksi. Mitä vähemmän luonnonvaroja käytetään, sitä vähemmän syntyy jätettä ja päästöjä ympäristöön. Ts. jäte on tuhlattua raaka-ainetta. MIPS (Material Input Per Service Unit) ekotehokkuuden mittaamiseen soveltuu hyvin MIPS. Se kertoo kulutuksen eli tuotteen tai palvelun aiheuttaman materiaalivirran käyttökertaa kohti. MIPS saadaan jakamalla luonnonvarojen kokonaiskulutus (MI) käyttökertojen määrällä (S). MIPS-laskenta ottaa huomioon kaikki materiaalivirrat tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajalta. Siten se ottaa huomioon myös ne ainemäärät, jotka on otettu luonnosta tuotteen valmistukseen, mutta jotka eivät sisälly itse tuotteeseen. Kun kaikki tuotteen valmistuksen takia alkuperäiseltä paikaltaan luonnon ekosysteemeistä siirretyt luonnonvarat otetaan huomioon, saadaan lopputulokseksi ns. ekologinen selkäreppu. Se sisältää myös tuotannon piilovirrat, kuten kaivosjätteet, kuljetuksissa kuluvan polttoaineen, valmistuksessa käytetyn veden ja energian sekä tuotteen pakkaukset. esimerkiksi yhden kultakilon tuottaminen on vaatinut kg kiinteitä materiaaleja kännykän (paino 150 – 200 g) ekologinen selkäreppu on n. 116 kg näin ollen, jos kännykkää ei ”uusi” joka vuosi, ehkäistään 150 grammaa painavan jätteen synty, niin säästetään grammaa luonnonvaroja!

5 Miten ehkäistä jätteen syntyä?
Jätteen synnyn ehkäisemisessä tärkeää on esim. materiaalien ja niiden elinkaaren tunteminen materiaalien käytön suunnittelu ja oikeaoppinen käyttö materiaalihukan välttäminen raaka-aineiden järkevä hankinta koneiden ja laitteiden energiataloudellinen käyttö sekä huolto ja kunnossapito

6 Jätteen synnyn ehkäisyn keinoja hotelli- ja ravintola-alalla
jätteiden synnyn ehkäisyn huomioon ottaminen toiminnan suunnittelussa käytöstä poistettujen kalusteiden ja laitteiden kierrätys sähköisen median käyttö markkinoinnissa järkevä liinavaatteiden ja pyyhkeiden pesu järkevät pakkaukset siivousaineiden, -välineiden ja menetelmien järkevä valinta huolellinen ruokasuunnittelu koneiden ja laitteiden oikea huolto ja kunnossapito Hotelli- ja ravintola-alalla jätteiden määrää voidaan vähentää muun muassa seuraavin keinoin: Hotellitoiminta    edistämällä ekologisten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa ja valintoja mm. suosimalla mahdollisuuksien mukaan kiertopakkauksia, lähipalveluita ja –tavarantoimittajia suunnittelemalla toimintatavat jätteen synnyn ehkäisemiseksi ja esittelemällä niitä ja hotellin lajittelukäytäntöjä aktiivisesti asiakkaille myynti- ja asiakaspalvelutilanteissa käyttämällä mainonnassa ja markkinoinnissa mahdollisimman paljon sähköistä mediaa teettämällä ja pitämällä esillä painottua mainos-, ym. materiaalia vain tarpeellinen määrä miettimällä, mitä lehtiä ja kuinka paljon todella tarvitaan ja huolehtimalla luetut lehdet paperinkeräykseen huolehtimalla käytöstä poistettavat huonekalut ja laitteet ja muut vastaavat tuotteet uudelleen käyttöön ja kierrätykseen pitämällä koneita ja laitteita päällä vain silloin, kun niitä käytetään ml. tietokoneet ja näytöt tulostamalla vain välttämätön ja sekin kaksipuoleisena sammuttamalla valot tiloista, joissa ei oleskella ja mahdollisuuksien mukaan asentamalla liiketunnistimilla varustetut valaistusjärjestelmät säätämällä ilmanvaihto tilassa oleskelevien henkilöiden määrän mukaan Hotellihuoneen kunnostaminen asiakkaalle pitkäaikaisten hotellivieraiden liinavaatteet ja pyyhkeet vaihdetaan vain tarvittaessa kylpyhuoneissa käytetään täyttöpakkauksia annospakkausten sijaan siivousaineet, -välineet ja –menetelmät valitaan käyttökohteen mukaan puhdistusaineista tehdään ohjeiden mukaisia liuoksia suositaan kuivamenetelmiä siivouksessa  Hotellissa myytävät tuotteet  hotellihuoneiden minibaarissa tarjotaan vain palautuspulloissa olevia juomia ja hotellihuoneeseen niille varataan erillinen jäteastia vältetään liiallista pakkausta myytävissä tuotteissa Kokoustilat- ja tarjoilu vältetään kertakäyttötuotteiden käyttöä tarjoilussa sekä kokousvarustelussa ruoka- ja kahvitarjoilu suunnitellaan menekin mukaan asetetaan ruokaa noutopöytään tarjolle vain menekin mukaan ja huolehditaan houkuttelevasta ulkonäöstä muin keinoin tilojen koristelussa käytetään kotimaisia luonnontuotteita ja erityisesti sesongin mukaan kokousvälineet, kuten muistiinpanovälineet, valitaan niin, ettei niitä joudu turhaan hukkaan, esim. irtopaperi kokonaisten lehtiöiden sijaan, kynät käytetään useampaan kertaan, fläppitaulun paperit käytetään molemmin puolin   Ravintolatoiminnot Ruuanvalmistuksen suurin ympäristöä kuormittava vaihe on elintarvikkeiden tuotanto. Näin ollen jätteeksi päätyvä ruoka on todella tarpeetonta ympäristön kuormittamista. elintarvikkeiden hankinta vain tarvetta vastaava määrä hyvä suunnittelu, menekin arvioiminen mahdollisimman oikein  reseptien noudattaminen annoskoot ruokailijoiden tarpeen mukaan – ei metsurin annoksia toimistotyöntekijöille säästeliäs ja huolellinen raaka-aineiden ja muiden ainesten käyttö hukkien ja tähteiden uudelleen käyttö  ylijäämätuotteiden käyttäminen omassa tuotannossa, myyminen alennuksella tai luovuttaminen ruoka-aputoimintaan  pakkausten optimointi: uudelleen käytettävien pakkausten ja suurpakkausten sekä palautuspakkausten suosiminen sekä pakkausten keventäminen; kierrätyspakkauksia ovat esim. kananmunakennot ja maitolaatikot; materiaalina käytettäväksi voidaan kierrättää lasipurkit ja –pullot ja nestekartongit.  uudelleenkäytettävien pakkausten käsittely niin, etteivät ne sotkeennu  varastokirjanpidon tarkentaminen ja varastokierron hallinta niin, ettei raaka-aineita jää vanhenemaan hygienian hallinta niin, ettei raaka-aineita tai valmiita ruokia pilaamalla aiheuteta jätettä pitkien kuljetusten välttäminen  syntyvän jätteen lajittelu jo syntypaikalla vähentää kaatopaikalle joutuvan sekajätteen määrää; biojätteet voidaan kompostoida ja näin saada uutta multaa koneiden ja laitteiden oikea huolto ja puhdistus monet koneet ja laitteet käytetään loppuun itse tai myydään edelleen käytettäviksi. Osa käyttökelvottomista laitteista voidaan purkaa varaosiksi tai materiaalina hyödynnettäväksi. kaikki paperijäte voidaan kierrättää käytettäväksi kuituna uusien paperituotteiden valmistuksessa tai hyödyntää energiana erityisesti pesuaineiden käytön osalta voidaan nykyisin siirtyä haitattomampien aineiden tai pesuaineettomien menetelmien käyttöön. Biohajoavat ja fosfaatittomat pesuaineet kuuluvat haitattomampien aineiden ryhmään. pesu- ja desinfiointikertoja voidaan ehkä vähentää, pesuaineiden annostelua tarkistaa sekä käyttää aineita tarkoituksenmukaisesti eli valita oikea aine pesukohteeseen. Uusinta tekniikka edustaa vedetön siivous keittiössä.

7 Hotelli- ja ravintola-alan jätteet
Pääosa hotellien jätteistä syntyy niiden ravintolatoiminnoista biojäte – syömättä jäänyt ruoka pakkausjäte paperi, pahvi, kartonki uppopaistorasva leivinpaperi, paistofolio, rasvojen foliokääreet lasi (purkit, pullot) metalli (säilykeastiat) nestepakkauskartonki kertakäyttöpyyhkeet ravintolan koneet ja laitteet, toimistokoneet ja laitteet Keskusteltavaa: Mitä jätettä syntyy eniten työpaikkaruokailun yhteydessä kahvilassa pikaruokapaikassa

8 Hotelli- ja ravintola-alan ongelmajätteet
Ongelmajätteitä syntyy hyvin vähän pesu- ja puhdistusaineet elohopeaa sisältävät loisteputket ja -lamput sekä energiansäästölamput raskasmetalleja sisältävät akut ja paristot (vanhat) kylmälaitteet, kuten jääkaapit ja pakastimet -> SER halonisammuttimet Pesu ja puhdistusaineet konetiskiaine ja uuninpuhdistusaine (emäksisiä) kalkkisaostumien poistoon tarkoitetut happamat, syövyttävät puhdistusaineet Ongelmajätteiden säilytykseltä edellytetään yleensä samanlaista varastointia kuin vastaavilta kemikaaleilta. Pakkauksessa on oltava mainittuna jätteen haltija, jätteen nimi, koostumustiedot, jätteen määrä ja tarpeelliset varoitusmerkit.

9 Pelin ohjeistus Peliin kuuluu lajittelualustat (erillinen pdf), jotka koostuvat erilaisista jäteastioista Oppilaitoksessa kootaan ”jätepussiin” (puhtaita) jätteitä ja/tai kuvia erilaisista jätteistä erilaisia pakkauksia, elintarvikkeita, papereita (leivinpaperi, sen kartonkipakkaus, sanomalehti, värikasetti, cd ..) Pelin ideana on, että jätteet asetetaan oikeaan jäteastiaan, lajitteluvalinnat käydään yhdessä läpi ja pohditaan myös jätteen syntyä ehkäiseviä vaihtoehtoja Parhaiten oppi menee perille käsittelemällä konkreettisia juttuja. Tämä tapahtuu niin, että oppilaitos kokoaa ”jätepussin” oikeista (puhtaista/turvallisista) jäteistä, jonka oppilaat sitten lajittelevat.

10 Hotelli- ja ravintola-ala
Lajittelupelin purku Hotelli- ja ravintola-ala

11 Muistutukseksi Jätehuollon tärkeysjärjestys
Ensin pyritään ehkäisemään jätteen synty. Jos se ei onnistu, niin huolehditaan jätteen asianmukaisesta kierrätyksestä ennen laitosmaista polttoa tai kaatopaikalle sijoittamista. Aluksi voi muistin virkistykseksi keskustella jätehuollon tärkeysjärjestyksestä

12 Lasi Palautuspakkaukset Sekajäte Energiajäte Metalli Keräyspaperi Biojäte Ongelmajäte

13 Jätteiden lajittelu HSY: alueella
Erinomaiset ohjeet eri jätejakeiden lajitteluun löydät HSY:n kotisivuilta


Lataa ppt "Hotelli- ja ravintola-ala"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google