Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kemia, luento1 lisämateriaalia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kemia, luento1 lisämateriaalia"— Esityksen transkriptio:

1 Kemia, luento1 lisämateriaalia

2 Alkuaine, yhdiste, seos Mitkä seuraavista ovat a) alkuaineita b) yhdisteitä c) seoksia Nikkeli Teräs Rauta Häkä Jää Pronssi Ilma Neon Alkuaine Ni Seos Alkuaine Fe Yhdiste CO Yhdiste H2O Seos Seos O, N , CO2,.. Alkuaine Ne

3 Isotoopit Kuinka monta protonia, neutronia ja elektronia on seuraavissa atomeissa? Sädehoitokoboltti T½ = 30 v 27 p, 33 n, 27 e Luonnonuraanista 99.9% 92 p, 146 n, 92 e Ydinpolttoaine 0,1% 92 p, 143 n, 92 e Ydinräjähdyksen tuote T½ = 27v 55 p, 82 n, 55 e Ydinräjähdystuote T½ = 8 pv 53 p, 78 n, 53 e Uraanin hajoamisketjun vaihe 3 vrk:n ajan. Keuhkosyöpävaara 88 p, 134 n, 88 e 1 p, 1 n, 1 e Raskas vety. Raskas vesi ydinvoimalan hidastinaineena

4 Ionit Kuinka monta protonia, elektronia ja neutronia on seuraavissa ioneissa? p = 20, n = 20, e = 18 Kalsium- ioni Kloridi- ioni p = 17, n = 18, e = 18

5 Yhdisteiden alkuainekoostumus
Atomipainoja: Vety H Happi O Rikki S Kloori Cl Natrium Na Hiili C Typpi N Kupari Cu 63.5 Rauta Fe 55.8 1. Määritä etanolin C2H5OH alkuaineiden suhteelliset osuudet Molekyylipaino: 2*12 + 6*1+16 = 46 Hiiltä: 2*12/ 46*100% = 52% Vetyä: 6 / 46* 100% = 13% Happea: 16 / 46 *100% = 35% 2. Kummassa kupariyhdisteessä CuCl2 b) Cu2S On enemmän kuparia? Molekyylipaino M = *35.4 =134.3 Kuparia 63.5 / * 100% = 47% b) Molekyylipaino M = 2* = 159.1 Kuparia 2*63.5 / 159.1*100% = 79.8 %

6 Alkuaineiden jaksollinen taulukko

7 Ioniyhdisteet eli suolat
Kationi Anioni Yhdisteen kaava ja nimi KCl kaliumkloridi K+ Cl - Ca2+ F - CaF2 kalsiumfluoridi Mg(NO3)2 magnesiumnitraatti Mg2+ NO3 - Na+ CO3 2- Na2CO3 natriumkarbonaatti (sooda) Al2(SO4)3 alumiinisulfaatti Al3+ SO4 2- Periaate Yhdisteen molekyylit ovat sähköisesti neutraaleja, mikä määrää kationien ja anionien alaindeksit yhdisteen kaavassa. Nimessä ei tarvita lukusanoja di, tri, koska samoilla ioneilla ei ole useita keskinäisiä yhdisteitä

8 Epämetallien väliset yhdisteet
Kationeja (positiivisia ioneja) ei ole lainkaan Yhdisteiden sidostyyppi yleensä kovalentti tai poolinen (kaasuja tai nesteitä) Useita keskinäisiä yhdisteitä , nimissä kreikan lukusanoja Elektroneja luovuttavan epämetallin ionivarauksen tilalla vastaava käsite on hapetusluku Esim. Oksidi on O2-. Hapetuslukutaulukon mukaan hiilellä C on mahdollisia positiivisia hapetuslukuja +II , +IV. Mitkä ovat hiilen oksidit ? 1 =mono 2 = di 3 = tri 4= tetra 5 = penta 6 = heksa CO hiilimonoksidi eli häkä CO hiilidioksidi

9 Typen oksidit Esim. Oksidi on O2-. Hapetuslukutaulukon mukaan typellä N on mahd. positiivisia hapetuslukuja +I, +II , +III, +IV, +V. Mitkä ovat typen oksidit ? Nimeä ne N2O dityppioksidi eli typpioksiduuli eli ilokaasu NO typpimonoksidi N2O dityppitrioksidi Syntyvät liikenteestä:=> Happamoitumista Keuhkoille haitallisia Rehevöittävät vesistöjä Kasvihuoneilmiö NO typpidioksidi N2O5 dityppipentaoksidi

10 Rikin oksidit SO2, SO3 sade rikkidioksidi rikkitrioksidi SO3 O2 SO2
H2SO4 rikkihapposade rikin okdisit huuhtoutuvat alas happosateina. tehdas


Lataa ppt "Kemia, luento1 lisämateriaalia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google