Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas"— Esityksen transkriptio:

1 UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas
Opinnollistaminen – erilaiset oppimisympäristöt Kokemuksia UVA2-projektista UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas

2 UVA/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas

3 Valmennussuunnitelma Työympäristö Työvalmennus /työnohjaus
Työpaja Valmennussuunnitelma Työympäristö Työvalmennus /työnohjaus Yksilövalmennus Henkilökohtainen tuki Elämänhallinnallisten ongelmien ratkaisu Moniammatilliset verkostot Jatkosuunnitelmien tekeminen Työtodistukset ja osaamistodistukset Ammatillisten taitojen ja työelämän pelisääntöjen oppiminen Oppilaitos Opetussuunnitelmat, opintosuunnitelma Lukujärjestys Opetus ja pedago- ginen osaaminen Opiskelijahuolto Opiskelun tukeminen Ammattiaineet ja yleisaineet, teoriatieto, Työssäoppiminen Todistukset, Opintokortit Näytöt Pajaopiskelu Yhdistetään oppilaitoksen ja työpajojen vahvuudet Opetussuunnitelmat työympäristössä HOPS Ohjaaminen ja valmennus Ratkaisuja opiskeluongelmiin Työssäoppiminen Näytöt pajalla tai koulussa Osaamisen dokumentointi -osaamistodistukset Jatkopolkujen löytyminen UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas

4 Työympäristön opinnollistaminen
Tunnistaminen Työtehtävissä oppimisen ja siitä saatavan palautteen tietoista ja tavoitteellista hyödyntämistä Työskentelyjakson sisällön kehittämistä yhteistyössä oppilaitoksen kanssa mahdollisuuksien mukaan UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas

5 UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas
Edellyttää Työtehtävien sisältöjen vertaamista tutkinnon perusteisiin Oppimismahdollisuuksien arviointia Opittavien asioiden kirjaamista Oppimistavoitteiden mukaista toimintaa Oppimisen arviointia ja tulosten hyödyntämistä opintojen tai työllistymisen edistäjänä Toiminnan kehittämistä UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas

6 UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas
Audiovisuaalinen viestintä Tekstiili- ja vaatetus Logistiikka Koti- ja puhdistuspalvelu Pintakäsittely Liiketalous Autoala Tietojenkäsittely Matkailu Catering Puuala Kone- ja metalli Kuvallinen ilmaisu Käsi- ja taideteollisuus Rakennusala Kiinteistöala Yksilövalmennus Opiskelijahuolto, opettajat Opiskelija Työvalmennus Työpaikkaohjaaja, yrittäjä Prosessiteollisuus Luonto- ja ympäristöala Sosiaali- ja terveysala Elintarvikeala UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas

7 Erilaisia käytäntöjä tunnistamiseen
Pajaopiskelijalle laaditun hopsin mukainen töiden tarkastelu Työympäristön tutkiminen ao. alan opsin pohjalta, vastaavuus työympäristössä tehtävien töiden ja opsin välillä Työympäristön kaikki työtehtävät kirjataan ja etsitään OPSista vastaavuus UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas

8 UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas
Räätälöinti Opiskelijan tilanne Suunnitelma Tuen tarve UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas

9 UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas
Dokumentointi Työpajan purku -> käsikirja pajasta / työtehtävien kirjaus tai muu toteaminen Työssäoppimispäiväkirja / työkortti/vastaava/ oppimisen seuranta / portfolio Osaamistodistus Työpajoilla jo käytössä olevan dokumentoinnin hyödyntäminen Oppilaitoksen vaatimukset dokumentoinnille UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas

10 UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas
Tiedon tuotanto Koostettu tietoa eri toimijoiden käyttöön Oppimisympäristö ja oppiminen, tunnistaminen ja tunnustaminen Opinnollistamismalleja ja käytäntöä Opinnollistamisen hyödyntäminen (työllistyminen, kuntoutuminen, opiskelu ym.) UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas

11 Opinnollistamistoiminnan vaikutusta/seurausta
Pajatoiminnan kehittäminen/kehittyminen Työtoiminnan jäsentyminen myös tutkintoperusteiden avulla Työtoiminnasta tavoitteellisempaa Pajatoiminnan tavoitteellisempi hyödyntäminen (ohjaus, oppiminen ja oikean työn tekeminen) UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas

12 UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas
Verkostoituminen Valtakunnallinen ja alueellinen Yhteistyö työelämän kanssa. Yritykset, kunta, yhdistykset ym. ovat myös oppimisympäristöjä Asiakkaita lähettävillä tahoilla (esim.te-tsto, sos.toimi ) mahdollisuus hyödyntää työskentelyjaksoja tehokkaammin UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas

13 UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas
Oppilaitosyhteistyö Yhteistyön monipuolistuminen (tuetut työssäoppimisjaksot, ammatilliset aineet, atto- aineet) Pajojen tunnistaminen oppimisympäristöinä yhteistyössä oppilaitoksen kanssa Opiskelijahuoltoryhmä/ opettajat tiedostavat uuden mahdollisuuden Sopimuksellista Pajaopiskelu tuottanut tuloksia (valmistuneita, suorituksia, etenemistä polulla) UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas

14 UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas
Projektissa varsinaisia aloittaneita 193 (opetus- ja ohjaushenkilöstöä) Lyhytkestoisissa toimenpiteissä aloittaneet 21 (alle 1 pv) Tiedotustilaisuuksiin osallistuneet 1393henkilöä Koulutus- ja henkilötyöpäivät 3297 Projektiin mukaan tulleet organisaatiot 23 UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas

15 UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas
Pajaopiskelijoita projektin aikana 84 henkilöä (toukokuu 2014), joista oppilaitoksesta pajalle ohjautuneena 21 henkilöä pajoilla valmennuksessa olevia 63 henkilöä, joista 35 siirtynyt oppilaitokseen tutkinto valmiiksi pajaopiskelun tukemana 13:lla henkilöllä sekä lisäksi on osatutkintoja suorittaneita. UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas


Lataa ppt "UVA2/ Jarno Niskala ja Tarja Luukas"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google