Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kaupunkiseutusuunnitelmien palautetilaisuus 11.4 2008 Tampere Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun yhteistyössuunnitelman sisältö ja toimeenpano.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kaupunkiseutusuunnitelmien palautetilaisuus 11.4 2008 Tampere Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun yhteistyössuunnitelman sisältö ja toimeenpano."— Esityksen transkriptio:

1 Kaupunkiseutusuunnitelmien palautetilaisuus 11.4 2008 Tampere Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun yhteistyössuunnitelman sisältö ja toimeenpano

2 Suunnittelun lähtökohtia

3

4 Kaupunkiseudun väestö- kehitys 1970-2030 Vuosien 2010-2030 ennusteessa mukana Oriveden ja Kurun tiedot

5 Seudullisesti ratkaistavia kaupunkiseudun haasteita 1.Voimakas mutta epäsuhtainen muuttoliike 2.Yhdyskuntarakenteen leviäminen 3.Liikkumisen ja liikenteen lisääntyminen 4.Asuntojen ja asumisen kohoavat kustannukset 5.Raja-alueiden maankäyön epäjatkuvuus 6.“Suljetut” kunnalliset palvelut ja kirjavat palvelukäytännöt 7.Kaupallisten palvelujen hajautuminen 8.Kilpailu yritysten sijoittumisesta 9.Alueen kansainvälistyminen 10.Suuret infrahankkeet kuten lähijunaliikenne, logistiikkakeskus, jätevedenpuhdistamo, tekopohjavesi, tiehankkeet, lentoliikenne.

6 Seutuyhteistyön fokus ja yhteistyö rakenteet

7 Vetovoimainen kasvukeskus ! TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN SEUTUSTRATEGIAN 2005 PAINOPISTEET Kilpailukykyinen toiminta- ympäristö yrityksille ja osaajille Tehokas ja tasapainoinen yhdykunta- rakenne Monimuotoiset, seudullisesti käytettävät hyvinvointi- palvelut

8 Valtuustot Yhtymäkokous Seutuhallitus Kuntajohtajakokous Seutuasioiden valmistelu- ja päätöksentekorakenne Seutufoorumi Seutuyksikkö Maankäyttö- ja rakennemalli- työryhmä Hyvinvointi- palvelujen tr Teknisten palvelujen tr Elinkeinojen ja osaamisen tr Seudun tietohallinnon johtoryhmä Kunnallis- hallitukset

9 Yhteistyösuunnitelman sisältö

10 Maankäyttöyhteistyö 2000-luvulla Tähän mennessä mm. -Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma -Kaupan mitoitus- ja sijoitusselvitys -Kuntien yleiskaavojen yhdistelmä -Yhteinen osayleiskaava Vuorekseen (Tampere, Lempäälä) -Kolmenkulman yritysalueen osayleiskaavatyö (Tampere, Nokia) -Rakennemallitarkastelu Ojala-Lamminrahkassa (Tampere, Kangasala) Yhteistyösuunnitelma -Kaupunkiseudun rakennemallityö 2030 ja toteuttamisohjelma -Kaupunkiseudun ilmastostrategia – hillintä ja varautuminen

11 Asumisen yhteistyö 2000-luvulla Tähän mennessä -Tampereen seutukunnan asuntopoliittinen selvitys vuonna -Tampereen seutukunnan asumista ja rakentamista koskeva tilastoaineisto vuonna Yhteistyösuunnitelma -Seudullisen asuntopoliittisen ohjelman ja toteuttamissuunnitelman laadinta

12 Liikennesuunnittelu 2000-luvulla Tähän mennessä -Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2010 ja sitä koskeva aiesopimus -Seudullinen liikennepoliittinen ohjelma -Suositus Tampereen seudun joukkoliikennejärjestelmäksi Yhteistyösuunnitelma -Liikennejärjestelmäsuunnitelma ja aiesopimus -Suunnitelma seudullisen joukkoliikenteen järjestämisestä

13 Palveluyhteistyö Tähän mennessä -Kirjastopalvelut seudullisesti käytettävissä -Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa ylikunnallisuutta -Erityisryhmien palveluissa sopimuspohjaista yhteistyötä -Vesi-, jätevesihuoltoa, jätteenkäsittelyä, energiahuoltoa yhdessä -Hyvinvoinnin volyymipalvelut pääsääntöisesti ”suljettuja” Yhteistyösuunnitelma -Seudullinen palveluverkkosuunnitelma päivähoidosta, perusopetuksesta ja perusterveydenhuollosta -Useita sektorikohtaisia yhteistyöselvityksiä -Tietohallinto- ja tietojärjestelmäyhteistyöhankkeita -Teknisten palvelujen hankkeita (yliseudullisiakin)

14 Yhteistyösuunnitelman toimeenpano

15 Kaupunki- seudun rakennemalli Seudun asunto- poliittinen ohjelma Seudun liikenne- järjestelmä- suunnitelma Seudun ilmasto- strategia Seudun elinkeino- strategia Suunnitteluhankkeet toteutetaan yhteensovittaen 2007- 2009 Seudun toimitilastrategia Seudun palveluverkko -suunnitelma

16 Peruskysymykset - Kuinka suureen kasvuun varaudutaan? - Mihin kasvu suunnataan? - Miten tiivistetään rakennetta? - Millä aikataululla ja mitoituksella alueet toteutetaan? Millaiset asuin- ympäristöt ovat houkuttelevia? Mitkä ovat asumisen tuotantotavoitteet ? Miten liikutaan sujuvasti? Miten varmistetaan seudun hyvä saavutettavuus? Miten käytetään palveluverkkoa tehokkaasti koko seudun alueella? Miten lisätään kuntalaisten valinnan- vapautta? Millainen on energia- taloudellinen yhdyskunta- rakenne? Millainen on seudullisesti kilpailukykyinen yritysalue- kokonaisuus?

17 Rakennemalli keskiössä - alustavia tavoitteita •Väestön- ja työpaikkojen kasvuun varaudutaan •Yhdyskuntarakennetta tiivistetään •Keskustoja elävöitetään ja vetovoimaistetaan •Asumisen vaihtoehtoja lisätään •Liikkumisen tapoja uudistetaan •Palveluyhteistyötä tiivistetään •Kilpailukykyinen yritysaluekokonaisuus suunnitellaan seudullisesti •Ilmastonmuutosta hillitään ja muutokseen varaudutaan •Suunnitelman toteuttamiseksi laaditaan konkreettiset toteuttamisohjelmat ja aiesopimukset

18 Palveluverkkosuunnittelun kysymyksiä 1.Miten väestön palvelutarpeet muuttuvat 2030 (2012) vuoteen mennessä? 2.Millainen on nykyinen palveluverkko? –lähipalvelut, aluepalvelut ja keskitetyt palvelut –toimipisteverkko kartalla 3.Millainen olisi seutukunnan palveluverkon optimaalinen käyttö ja rakenne ilman kuntarajoja? –raja-alueet ja lähipalvelu 360 asteen ajatuksella 4. Toimenpide-ehdotukset em. toteuttamiseksi

19 Paikkatiedoista liikkeelle

20 Potentiaalisia yhteistyöalueita

21 Mal, pal, el ja il yhteensovittaminen

22 sidosryhmä- tapaaminen 4/2009 sidosryhmä- tapaaminen 6/2008 Toteuttamisen ohjelmointi Kuntakehi- tyskuvien analyysi Rakennemalli- vaihtoehtojen hahmottelu ja arviointikehikko Rakennemalli vaihtoehtojen suunnittelu Vaikutusten arviointi Esitys rakennemallin linjauksiksi Rakenne- malli ja toteuttamis- ohjelma Työryhmien yhteinen työskentely; Rama, Tase, Aspol, Hypal, Cc, Ekos Tavoitteet 8.2.2008 työsuunnitelma KJK SH KH/KV 20.2.2008 työsuunnitelma 26.3.2008 työseminaari: kehityskuva- analyysi, rakennemallin tavoitteet 29.5.2008 työseminaari: vaihtoehto- luonnokset ja arviointikehikko Tilannekatsauk- set kunnissa Seutufoorumi SE 11/2008 työseminaari: rakennemalli- vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi, rakennemallin linjaukset Seutufoorumi 11/2008 Kunnanhallitukset 11/2008 Luonnok- sen käsit- tely 5/2009 Esitys SH:een 10- 11/2009 Hyväksymi- nen ja esitys kuntiin 11- 12/2009 Kunnat käsittelevät ja päättävät 01- 02/2010 Työsuunnitelma MARA 24.1 työsuunnitelma 14.3 kehityskuva- analyysi, rakennemallin tavoitteet Kuntakehi- tyskuvien laadinta

23 Kuntaliitto ja ympäristöministeriö seuraavat sidosryhmät 4/2009 sidosryhmät 11.6.2008 Hankkeiden yhteenkytkentä ja koordinointi Kuntakehi- tyskuvien analyysi Rakennemalli- vaihtoehtojen hahmottelu ja arviointikehikko Rakennemalli vaihtoehtojen suunnittelu Vaikutusten arviointi Esitys rakennemallin linjauksiksi Rakenne- malli ja toteuttamis- ohjelma Tavoitteet Työsuun- nitelma MAANK 5.3. sidosryhmät 10.12.2008 29.4. 5.2. LIIK ASPOL PALV ILMAST ELINK 5/089/08 3/096/09

24 Kiitos.


Lataa ppt "Kaupunkiseutusuunnitelmien palautetilaisuus 11.4 2008 Tampere Päivi Nurminen Tampereen kaupunkiseudun yhteistyössuunnitelman sisältö ja toimeenpano."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google