Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MONIMUOTOISET OPINNÄYTETYÖT

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MONIMUOTOISET OPINNÄYTETYÖT"— Esityksen transkriptio:

1 MONIMUOTOISET OPINNÄYTETYÖT
Projektityyppinen, produktityyppinen, toiminnallinen vai immateriaalinen opinnäytetyö?

2 MITÄ ON TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ?
Toiminnallinen opinnäytetyö on työelämän kehittämistyö, joka tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan kehittämistä, ohjeistamista, järjestämistä tai järkeistämistä. Toiminnallisella opinnäytetyöllä on siten yleensä toimeksiantaja. Toteutustapana voi olla kohderyhmän mukaan esimerkiksi kirja, opas, cd-rom, näyttely, messuosasto, kehittämissuunnitelma tai jokin muu konkreettinen tuote/tuotos/produkti tai projekti. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotos/produkti voi siis olla mm. jonkin tilaisuuden tai tapahtuman suunnitteleminen ja järjestäminen. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena voi olla myös ainoastaan suunnitelman laatiminen jonkin asian osalta, ilman sen täytäntöönpanoa, kunhan suunnittelu ja suunnitelma laaditaan riittävässä laajuudessa ja syvyydessä. Toiminnallinen opinnäytetyö on kaksiosainen kokonaisuus: se sisältää 1) toiminnallisen osuuden eli ns. hankeen/produktin/projektin ja opinnäytetyöraportin eli 2) opinnäytetyöprosessin dokumentoinnin ja arvioinnin tutkimusviestinnän keinoin. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksen tulisi aina pohjata ammattiteorialle ja sen tuntemukselle, ja siten toiminnallisen opinnäytetyöraportin tulee aina sisältää myös ns. teoreettinen viitekehysosuus. Toiminnallisen opinnäytetyön raportoinnin on täytettävä tutkimusviestinnän vaatimukset. Toiminnallisen opinnäytetyön arvioinnissa arvioidaan produktin suunnittelua, tuottamisprosessia ja niiden raportointia sekä mahdollisuuksien mukaan myös produktia oppilaitoksen arviointiperusteiden mukaisesti.

3 ESIMERKKEJÄ TOIMINNALLISISTA OPINNÄYTETÖISTÄ
HUVILAIDYLLISTÄ AKTIIVISEKSI ASUINALUEEKSI- LEHTISAAREN, KUUSISAAREN JA KASKISAAREN ALUEHISTORIIKKI DEVELOPMENT PLAN TO CREATE NEW WEB SITE FOR STELLA COMPANY GROUP INTRANET-PORTAALIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS KAUPTHING BANK OYJ:LLE SELEKTING A POTENTIAL FOREIGN RETAILER FOR A DESINGNER CLOTHING COMPANY DEVELOPING THE CRM STRATEGY FOR AVARTE OY GRAAFISEN OHJEISTUKSEN TOTEUTTAMINEN ULKOISELLE SIDOSRYHMÄVIESTINNÄLLE MEDIAOHJEISTUKSEN SUUNNITTELU YRITYS OYJ:LLE TYÖERGONOMIAAN OPASTAVAN VIDEON KUVAUSSUUNNITELMA HOTELLIKETJULLE LANSEERAUKSEN SUUNNITTELU PEREHTYTTÄMISKANSION SUUNNITTELU JA TOTEUTUS YRITYS OYJ:LLE MARKKINOINTIKIRJEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS ALOITTELEVALLE YRITYKSELLE PIENYRITTÄJÄN TALOUDEN SEURANTAJÄRJESTELMÄ


Lataa ppt "MONIMUOTOISET OPINNÄYTETYÖT"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google