Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TULEVIEN PRESIDENTTIEN VALMENNUSSEMINAARI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TULEVIEN PRESIDENTTIEN VALMENNUSSEMINAARI"— Esityksen transkriptio:

1 TULEVIEN PRESIDENTTIEN VALMENNUSSEMINAARI
ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN VASTUU JA TEHTÄVÄT I RI:n ja rotaryklubin strateginen suunnitelma II Klubijohtosuunnitelma Kahvitauko III Klubin presidentin opaskirja IV RIP:n kunniamainintaohjelma V Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille (AGien johdolla) DT PDG Juhani Hannila PETS, D Syötekeskus 1/63 Tähän muistiinpanoja

2 “MUODOSTA NELJÄN MUUN KANSSA RYHMÄ, NAISIA YKSI SAMAAN”
TULEVA PRESIDENTTI “MUODOSTA NELJÄN MUUN KANSSA RYHMÄ, NAISIA YKSI SAMAAN” KIITOS! Kysymys: ”Mikä on rotaryklubin tärkein tehtävä?” 2/63 JH Tähän muistiinpanoja

3 KLUBISI JÄSENET OVAT VALINNEET SINUT OLE LUOTTAMUKSEN ARVOINEN
TULEVA PRESIDENTTI KLUBISI JÄSENET OVAT VALINNEET SINUT OLE LUOTTAMUKSEN ARVOINEN PARANNA yleistä rotarytietoustasoasi – vai oletko täysin oppinut? OPISKELE rotarypresidentin tehtävät ja niiden haasteet VASTUULLASI ON Klubisi valmistautuminen presidenttivuoteesi kevään aikana Klubisi kokonaistoiminta – Presidenttivuotesi raportti kesäkuussa 2009 JOHDA hallituksen jäseniä ja komiteoiden puheenjohtajia HALUA ja ODOTA tietoja, tekoja, tuloksia JH Tähän muistiinpanoja

4 “ Luetelkaa klubienne hyviä piirteitä ”
TULEVA PRESIDENTTI Ryhmätyö 1/3 “ Luetelkaa klubienne hyviä piirteitä ” Aikaa 10 minuuttia Vastaukset paperille 4/63 JH Tähän muistiinpanoja

5 PETS / STRATEGINEN SUUNNITELMA
ROTARY INTERNATIONAL ”STRATEGINEN SUUNNITELMA ” JH Tähän muistiinpanoja

6 PETS / STRATEGINEN SUUNNITELMA
ROTARYN KESKEISET ARVOT Palvelu Ystävyys, kumppanuus, toveruus Moninaisuus Lahjomattomuus, rehellisyys Johtajuus, johto Näkyvät rotaryn tavoitteissa ja Neljän kysymyksen kokeessa. JH Tähän muistiinpanoja

7 PETS / STRATEGINEN SUUNNITELMA
Toiminnan tärkeysjärjestys 1-7 ja tavoitteet 1. Hävitämme polion - rotarit osallistuvat PolioPlus- ohjelmiin 2. Edistämme RI:n arvostamista järjestön sisällä ja sen ulkopuo- lella ja teemme julkisen kuvan yhä paremmaksi: - tiedottaminen RI:sta ja sen ohjelmista - rotaryn sitoumukset ja työn tulokset yleiseen tietoisuuteen JH Tähän muistiinpanoja

8 PETS / STRATEGINEN SUUNNITELMA
Toiminnan tärkeysjärjestys 1-7 ja tavoitteet 3. Lisäämme rotaryn palvelukykyä - painotetaan 4 palveluväylää keinona laajentaa palvelumahdollisuuksia - parannetaan koulutusta - laajennetaan yhteistoimintakumppanuutta 4. Lisäämme jäsenistöä lukumääräisesti ja laadullisesti - kehitetään keinoja jäsenten hankinnassa ja pysyttämisessä - panostetaan nuorien jäsenten määrän lisäämiseen - korostetaan rotaryperheen merkitystä JH Tähän muistiinpanoja

9 PETS / STRATEGINEN SUUNNITELMA
Toiminnan tärkeysjärjestys 1-7 ja tavoitteet 5. Korostamme rotaryn sitoutumista ainutlaatuiseen ammattipalveluun - vaikutetaan eettiseen päätöksentekoon rohkaisemalla rotareita liittymään ammatillisiin yhdistyksiin ja pyrkimään niissä johtavaan asemaan - kehitetään ammatillisia oppimisympäristöjä, tietojen vaihto 6. Käytämme RI:ssa taitavia johtajia mahdollisimman hyvin hyväksi ja kehitämme heitä - laajennetaan johtamisen kehittämisen mahdollisuuksia - annetaan nuorille johtamismahdollisuuksia JH Tähän muistiinpanoja

10 PETS / STRATEGINEN SUUNNITELMA
Toiminnan tärkeysjärjestys 1-7 ja tavoitteet 7. Panemme toimeen huolellisen strategisen suunnittelupro- sessin, jotta varmistamme jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden koko organisaatiossa - RI:n strategiasuunnitelma päivitetään joka neljäs vuosi - varmistetaan Rotarysäätiön suunnitelmien mukana olo - kehitetään rotarypiirien strategiasuunnittelua - kehitetään rotaryklubien strategiasuunnittelua 10/63 JH Tähän muistiinpanoja

11 PETS / STRATEGINEN SUUNNITELMA
KLUBI VOI JATKAA TAI ALOITTAA PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNIT- TELUNSA EM JÄSENTELYÄ KÄYTTÄEN JA ESITTÄMÄLLÄ JÄSE- NISTÖLLEEN SEURAAVANLAISIA KYSYMYKSIÄ: Missä olemme nyt? Vastaukset paljastavat klubin toiminnan tarkoituksen, vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhkat. Missä haluamme olla? Vastaukset määrittävät odotukset, vision, strategiat. Miten pääsemme tavoitteeseen? Vastaukset auttavat klubia tarkentamaan tavoitteitaan, toiminnan kohteitaan sekä keinoja ja toimenpiteitä vision toteuttamiseksi. JH Tähän muistiinpanoja

12 Klubijohtosuunnitelma Rotaryklubin hallintomalli
DT PDG Juhani Hannila D-1400 PETS, Syötekeskus Tähän muistiinpanoja esittäjää varten.

13 Tavoite Klubijohtosuunnitelman tavoitteena on rotarytoiminnan vahvistaminen klubeissa tarjoamalla niille selkeä ja toimiva hallinto- malli. Tähän muistiinpanoja esittäjää varten.

14 Neljä palveluväylää Tehokkaat klubit Klubijohtosuunnitelma
Tukevat Rotary- säätiötä Kasvattavat johto- henkilöitä palvelemaan rotarya Säilyttävät ja kasvattavat jäsenistöään Toimeen- panevat onnistuneita projekteja An effective Rotary club - Sustains and/or increases its membership base - Implements successful projects that address the needs of its community and communities in other countries - Supports The Rotary Foundation through program participation and financial contributions - Develops leaders capable of serving in Rotary beyond the club level Klubijohtosuunnitelma Neljä palveluväylää

15 Tästä on kyse klubijohtosuunnitelmassa
Piirijohtosuunnitelman laajentaminen klubitasolle Sisältää luettelon toimenpiteistä, jotka klubin olisi tehtävä ottaessaan johtosuunnitelman käyttöön Varmistaa jatkuvuuden ja yhteisymmärryksen klubin johdossa Sisältää luettelon komiteoista, joita myös piirin johto- rakenne tukee Suunnitelmaa tukee myös uudistettuja Rotaryklubin Mallisääntöjä. (KS. SR:n koulutussaineisto) Voidaan ottaa käyttöön milloin tahansa, miksi ei nyt 2008

16 PYSYVÄT KOMITEAT KluKlubin hallitusbin hallitus Klubin hallitus
Hallinto Suhdetoiminta Jäsenyys Palveluprojektit Rotarysäätiö TOIMIVAT ITSENÄISESTI YHTEISTOIMINNASSA ALAKOMITEOITA TOIMIALOITTAIN KLUBIN TARPEIDEN MUKAISESTI JH Jh jh*Lisäkomiteoita asetetaan tarpeen mukaan

17 HALLINTOKOMITEAN KOKOONPANOESIMERKKI
PUHEENJOHTAJA SIHTEERIT RAHASTONHOITAJA KLUBIMESTARIT OHJELMA KOULUTUS LÄSNÄOLO TOVERUUS SISÄINEN TIEDOTUS ROTARYTIETOUS ARKISTO STANDAARIT INTERNET LIIKUNTA JH

18 SUHDETOIMINTAKOMITEAN KOKOONPANOESIMERKKI
PUHEENJOHTAJA ULKOINEN TIEDOTUS LEHDISTÖ RADIO TV ERITYISKOHTEET KOULUT LIIKELAITOKSET AMMATTIKUNNAT JH

19 JÄSENYYSKOMITEAN KOKOONPANOESIMERKKI
PUHEENJOHTAJA LUOKITE JÄSENLISÄYS JÄSENTEN PYSYTTÄMINEN JH

20 PALVELUPROJEKTIT-KOMITEAN KOKOONPANOESIMERKKI
PUHEENJOHTAJA NUORISOVAIHTO RYLA ROTARACT KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ KOULUN ATK KYLÄN KIRJASTO JH

21 ROTARYSÄÄTIÖKOMITEAN KOKOONPANOESIMERKKI
PUHEENJOHTAJA GSE STIPENDIT POLIOPLUS MG PHF VARAT JH

22 Toteuttamisaskeleet 1-8 / klubijohtosuunnitelma
1. Laaditaan pitkän tähtäyksen suunnitelma, joka koskee rotaryklubin eri osa-alueita (Presidentin opaskirja sivut 64-67) 2. Asetetaan vuositavoitteet käyttäen Tehokkaan rotaryklubin suunnittelulomaketta, sopeutettuna pitkän tähtäyksen suunnitelmaan (Presidentin opaskirja sivut 15,17 ) 3. Järjestetään klubineuvotteluja, joissa klubin jäsenet voivat osallistua suunnitteluun

23 Toteuttamisaskeleet 1-8 / klubijohtosuunnitelma
4. Varmistetaan esteetön ja juohea tiedonkulku klubin presidentin, klubin hallituksen, komiteoiden puheen- johtajien, klubin jäsenten, piirigovernorin, apulais- governorin ja piirin komiteoiden kesken 5. Aikaansaadaan jatkuvuus klubin johdossa ja varmiste- taan seuraajajärjestelmän suunnitelmallisuus, jotta klubissa on jatkuvasti kehittymässä tulevaisuuden johtajia

24 Toteuttamisaskeleet 1-8 / klubijohtosuunnitelma
6. Muutetaan klubin sääntöjä siten, että niissä on huomioitu klubin komitearakenne ja klubin johdon tehtävät ja vastuut. (Katso Klubin mallisäännöt) 7. Luodaan edellytykset klubin sisäiselle jäsenten väliselle toveruudelle. 8. Varmistetaan, että jokainen klubin jäsen on mukana jossakin klubin projektissa tai klubin johtotehtävissä.

25 Piirin tuki klubijohtosuunnitelmalle
Pysyvät komiteat Klubin hallitus Klubin hallitus Hallinto Suhdetoiminta Jäsenyys Palveluprojektit Rotarysäätiö The district structure under the District Leadership Plan supports the Club Leadership Plan. Assistant governors support the club administration committee and the board of directors Public relations committee supports the club public relations committee District Membership development committee supports the club membership committee District programs (such as Youth Exchange, Rotaract, etc.) committees support the club service projects committee District Rotary Foundation committee supports the club Foundation committee There are 5 additional recommended district committees: Extension RI Convention promotion District conference Training Finance Apulaisgovernorit Suhdetoiminta Jäsenkehitys Piirin ohjelmat Rotarysäätiö Piirin tuki klubijohtosuunnitelmalle

26 Klubijohtosuunnitelman edut
Päätöksentekomekanismin ja projektien jatkuvuus Yhteisymmärrys päätöksenteossa ja tavoitteiden asettelussa Laajempi ja vahvempi klubijohto Seuraajajärjestelmän suunnitelmallisuus klubin johdossa Ottaa kaikki jäsenet mukaan klubin toimintaan

27 Klubijohtosuunnitelman toteuttamisaikataulu
Ennen rotaryvuoden alkua (viimeistään toukokuussa) Istuva ja tuleva klubihallitus sopivat siitä, että johtosuun-nitelma otetaan käyttöön Pidetään klubineuvottelu, jossa klubin jäsenet voivat esittää näkemyksensä Klubi sopii siitä, että sen sääntöjä muutetaan noudatta-maan uusia mallisääntöjä, soveltaen klubin perinteitä Klubi päättää pitkän tähtäyksen suunnitelmastaan Klubi asettaa tavoitteensa käyttäen hyväkseen “Tehokkaan rotaryklubin suuunnitelulomaketta”

28 Mistä tarvittavaa apua?
Piirigovernor Apulaisgovernorit Piirin komiteoiden jäsenet Klubijohtosuunnitelma (245-FI) Klubijohtosuunnitelman suuntaviivat Rotaryklubin mallisäännöt Klubijohdon kehittämistä koskevat suunnitelmat

29 “ Mitä kaipaat klubiisi? ”
TULEVA PRESIDENTTI Ryhmätyö 2/3: “ Mitä kaipaat klubiisi? ” Aikaa 10 minuuttia Vastaukset paperille 29/63 JH Tähän muistiinpanoja

30 Kysymyksiä olkaa hyvät !
KIITOS Kysymyksiä olkaa hyvät ! 30/63 JH

31 PETS / PRESIDENTIN OPASKIRJA
KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA DT PDG Juhani Hannila PETS D-1400, Syötekeskus 31/63 Tähän muistiinpanoja

32 KLUBIN PRESIDENTIN OPASKIRJA
Diasarja perustuu Klubin presidentin opaskirjaan (222-FI), jossa on lähtökohtana KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Suomen Rotary © 2008

33 Esityksen sisältö noudattaa opaskirjan jäsentelyä
Tehtävät ja vastuut Tavoitteiden asettaminen Yhteistoiminta klubin ja piirin johdon kanssa Klubin hallinto Jäsenyys Palveluprojektit Rotarysäätiö Suhdetoiminta Vuotuinen ja pitkän aikavälin suunnittelu Tärkeitä tietolähteitä Lähiajan tehtäviä 1.7. jälkeen Suomen Rotary © 2008

34 1. Tehtävät ja vastuut (s. 2-3)
Klubisi toimii tehokkaasti, jos se pystyy: Toimeenpanemaan onnistuneita projekteja Säilyttämään ja kasvattamaan jäsenpohjaa Tukemaan Rotarysäätiötä Kasvattamaan johtohenkilöitä Suomen Rotary © 2008

35 1. Tehtävät ja vastuut (s. 4-9)
Presidentti tuntee vastuut (s. 4) ja velvollisuudet (s. 5) toteuttaa klubijohtosuunnitelma klubissaan. Klubijohtosuunnitelma (ss 6-9). KERTAUSTA. Erillinen esitys mm SR:n koulutussivuilla Suomen Rotary © 2008

36 2. Tavoitteiden asettaminen (s. 10-17)
Aseta tavoitteet yhdessä klubin kanssa (hallitus, komiteat, jäsenistö) Tiedosta hyvän tavoitteen tunnusmerkit Aseta toteuttamiskelpoisia tavoitteita (lomake s. 15) Laadi toimintasuunnitelma (lomake s. 17) ”Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille” (ladattavissa SR:n koulutussivuilta) Jaa vastuuta, tunnustusta ja motivoi Huolehdi määräpäivien ja -aikojen toteuttamisesta ja noudattamisesta Suomen Rotary © 2008

37 3. Yhteistoiminta klubin johdon kesken 1/2 (SS 19-22)
Luo klubiisi toimiva organisaatio Valitse vastuullinen johtotiimi (hallitus) Perehdy valittujen taustaan ja johtajuuteen Selvitä hallituksen tehtävät ja vastuut Tiedosta piirin tuki klubin toimintaan Avainasioita ovat: toiminta, talous ja IT-asiat Määrittele komiteoiden tehtävät ja tavoitteet Valitse toimivat komiteoiden vetäjät Informoi klubikokouksissa vuoden toiminnasta Suomen Rotary © 2008

38 3. Yhteistoiminta klubin johdon kesken 2/2 (s. 19-22)
Klubin hallitus (klubin säännöt!) Presidentti Tuleva presidentti Entinen presidentti Sihteeri(t) Rahastonhoitaja Klubimestari Pysyvien komiteoiden puheenjohtajat (mahd muita) Pysyvien komiteoiden puheenjohtajat Klubin hallinto Jäsenyys Palveluprojektit Rotarysäätiö Suhdetoiminta Suomen Rotary © 2008

39 3a. Yhteistoiminta piirin kanssa (s. 22-23)
Piirin johtohenkilöiden velvollisuus on tukea klubeja Governor Apulaisgovernorit Piirin komiteat Piirissä vastaavat komiteat klubijohtosuunnitelman mukaisesti! Piirikouluttaja Entiset governorit Suomen Rotary © 2008

40 4. Klubin hallinto (s. 24-34) Presidenttinä tunne vastuualueesi
Hallintokomitea Klubin järjestysmuoto ja säännöt RI:n ja Rotarysäätiön raportointi Hallinnon online työvälineet Klubin talous Rotarymerkit Kokoukset Klubin vuosiohjelma ja viikko-ohjelmat Klubineuvottelut (väh.6 / vuosi) Governorin virallinen vierailu Piirin ja RI:n kokoukset Rotarykalenteri Suomen Rotary © 2008

41 5. Jäsenyys (s. 35-43) Jäsenyyskomitea
Rekrytointi ja jäseneksi ottaminen Jäsenten motivointi Jäsenenä pysyttäminen (lomake s. 43) Jäsenhankinnan strategia (lomake s. 42) Uuden jäsenen koulutus klubissa Uusien klubien perustaminen Piirin jäsenkehitysseminaarit Suomen Rotary © 2008

42 6. Palveluprojektit (s. 44-51)
Palveluprojektikomitea Nuorisovaihto tiimi (3 jäsentä) Klubin resurssit RI:n ja Rotarysäätiön ohjelmat Tarvearviointi Kansainväliset palveluprojektit Suunnittelu ja toimeenpano Toteutumisen arviointi Projektin apuvälineet (mm. DSG = Piirin yksinkertaistettu apuraha) Suomen Rotary © 2008

43 7. Rotarysäätiö (s. 52-58) Säätiö – presidentin velvollisuus
Rotarysäätiökomitea Säätiöasiamies puheenjohtajana Alakomiteat tarpeen ja ohjelman mukaan Osallistuminen Rotarysäätiön ohjelmiin Ohjelmat; GSE, DSG, MG, stipendit Säätiön tavoitteiden asettaminen Piirin säätiöresurssit - Säätiökomitean pj. Piirin Säätiöseminaari vuosittain (Syysseminaari) Suomen Rotary © 2008

44 8. Suhdetoiminta (s. 59-63) Suhdetoimintakomitea
Katso SR:n koulutussivujen esitys asiasta Klubin tiedotussuunnitelma Mediayhteistyön keinot Mistä ja mitä tiedotetaan Rotaryn perussanoma tietoisuuteen Apuvälineet Klubin kotisivut Piirin kotisivut SR:n kotisivut RI:n kotisivut Suomen Rotary © 2008

45 9. Vuotuinen ja pitkän aikavälin suunnittelu (SS 64-67)
Suunnitelmallisuus auttaa klubia mielekkääseen toimintaan ja jäsenten kiinnostus toimintaan säilyy. Tämä saattaa olla klubisi elinehto. Käytä lomakkeita sivuilla 65 ja 67. (Pitkän aikavälin suun- nittelu) Ne ovat myös Word-muotoisina ladattavissa Suomen Rotaryn koulutussivuilta, kuten myös lomakkeet sivuilta 15 ja 17! (Tavoitteiden asettaminen) Suomen Rotary © 2008

46 10. Tärkeitä tietolähteitä
Klubin tietolähteet Kokeneet rotarit Klubin arkisto ja kotisivut Piirin tietolähteet piirin kotisivut, esim Suomen Rotary ry:n tietolähteet RI:n tietolähteet Suomen Rotary © 2008

47 “ Mikä on klubineuvottelun tarkoitus? ”
TULEVA PRESIDENTTI Ryhmätyö 3/3: “ Mikä on klubineuvottelun tarkoitus? ” Aikaa 10 minuuttia Vastaukset paperille 47/63 JH Tähän muistiinpanoja

48 11. Lähiajan tehtäviä Raportoi PETS:n ja piirineuvottelun asiat klubillesi viikkoko- kouksessa Pidä hallituksesi 1. kokous mahdollisimman pian Suunnittele presidenttivuotesi johtotiimin/hallituksen kanssa Laadi budjetti Laadi mielenkiintoinen ohjelmarunko ja viikko-ohjelmat Aloita klubin tavoitteiden ja toiminnan määrittely Sovi AG:n tapaaminen touko-kesäkuulle Pidä 1. klubineuvottelu: vuosisuunnitelma, komiteoiden suunnitelmat Jaa kirjallinen toimintasuunnitelma ENNEN 1.6. Palauta suunnittelulomake AG:lle ENNEN 1.6. Sovi DG:n virallinen vierailuaika JH Suomen Rotary © 2008

49 12. Muutamia tehtäviä 1.7. jälkeen
Kertaa klubillesi rotaryvuoden tavoitteet ja tapahtumia Johda komiteoiden suunnitelmien ja niiden toteutumien edistymisen esittelyt viikkokokouksissa Seuraa tulevia määräaikoja – noudata ja valvo Pidä hallituksen kokoukset kuukausittain Pidä riittävästi klubineuvotteluja, kutsu kaikki jäsenet Ota seuraajasi työpariksesi sihteerin lisäksi Järjestä klubin omia koulutusseminaareja Muista klubisi jäsenten merkkipäivät Muista avec-tilaisuudet Osallistu piirin tilaisuuksiin JH Suomen Rotary © 2008

50 KIITOS – HALUTAANKO KYSYÄ ? MIELIPITEITÄ ?
Seuraavaksi lisävinkkejä toimintasuunnitelmaan. 50/63 JH Suomen Rotary © 2008

51 RI:N PRESIDENTIN KUNNIAMAININTAOHJELMAN ESITTELY SEURAAVISSA DIOISSA
. PALVELUHANKE JÄSENKEHITYSTAVOITE JÄSENYYS KLUBIPALVELU AMMATTIPALVELU YHTEISKUNTAPALVELU KANSAINVÄLINEN PALVELU JH Kunniamainintaohjelma sisältää useita aktiviteetteja, joista klubit valitsevat toimintasuunnitelmaan- sa KUSTAKIN palveluväylästä ne, jotka klubi päättää toteuttaa. Ohjelma kiinnittää huomion aktivi- teetteihin, joihin ainakin klubien tulisi syventyä siitä huolimatta, et- tä jokin kunniamainintaan vaaditta- va kohta jää toteutumatta. Suomen Rotary © 2008

52 RIP:n KUNNIAMAININTAOHJELMA Kuinka voimme toteuttaa unelmamme
. PALVELUHANKE - käynnistä paikallinen tai kv palveluhanke, joka vähentää lapsikuolleisuutta (vaaditaan) JÄSENKEHITYSTAVOITE – klubissa yhden jäsenen nettolisäys mennessä (vaaditaan) Seuraavissa jokaisessa ainakin yksi toimenpide toteutettu: JÄSENYYS vaihtoehtoa KLUBIPALVELU vaihtoehtoa AMMATTIPALVELU vaihtoehtoa YHTEISKUNTAPALVELU vaihtoehtoa KANSAINVÄLINEN PALVELU 14 vaihtoehtoa JH Suomen Rotary © 2008

53 RIP:n KUNNIAMAININTAOHJELMA Kuinka voimme toteuttaa unelmamme
JÄSENYYS 1/2 klubin toimintasuunnitelmaan, toteutetaan ainakin yksi Huolehditaan, että klubin jäsen osallistuu piirin jäsenkehitys- seminaarin Toimitaan niin, että presidentin lisäksi väh 10% jäsenistä tuo uusia jäseniä ennen Pyydetään jäseneksi Rotarysäätiön stipendiaatti tai rotaryn ohjelmiin osallistunut, mennessä Annetaan julkinen tunnustus jäsenelle, joka tuo useamman uuden jäsenen ennen JH Suomen Rotary © 2008

54 RIP:n KUNNIAMAININTAOHJELMA Kuinka voimme toteuttaa unelmamme
JÄSENYYS 2/2 klubin toimintasuunnitelmaan, toteutetaan ainakin yksi Tehdään selvitys paikkakunnan pätevistä ammattihenkilöistä ja liike-elämän johtohenkilöistä mahdollisten uusien jäsenien tunnistamiseksi ja ehdotetaan jäseniksi Autetaan muuttavia rotareita liittymään uuden paikkakunnan rotaryklubiin Ilmoitetaan kuukausittain uusista jäsenistä RI:lle käyttäen Member Acces-linkkiä JH Suomen Rotary © 2008

55 RIP:n KUNNIAMAININTAOHJELMA Kuinka voimme toteuttaa unelmamme
KLUBIPALVELU 1/2 klubin toimintasuunnitelmaan, toteutetaan ainakin yksi Suositellaan, että 5% klubin jäsenistä osallistuu RI:n konventioon Tilataan The Rotarian- tai Rotary Norden-lehti paikkakunnan kirjastoon tai lukusaliin Huolehditaan, että klubin tulevat toimihenkilöt ja jäsenet osallistuvat PETS:iin, piirineuvotteluun, piirin Rotarysäätiöseminaariin ja piirikonferenssiin Annetaan tunnustus jäsenelle, joka toiminut erityisen ansiokkaasti polion hävittämiseksi JH Suomen Rotary © 2008

56 RIP:n KUNNIAMAININTAOHJELMA Kuinka voimme toteuttaa unelmamme
KLUBIPALVELU 2/2 klubin toimintasuunnitelmaan, toteutetaan ainakin yksi Kutsutaan jokainen jäsen henkilökohtaisesti osallistumaan aktivi- teetteihin joko palvelemaan projektikomiteassa tai ottamaan vastuu jostakin klubipalvelun osasta Haetaan tunnustus jäsenelle, joka osallistui aktiivisesti kaikkiin klubin projekti- tai ohjelma-aktiviteetteihin ehdottamalla hänelle Four Avenues of Service Citation-huomionosoitusta Kutsutaan esitelmöitsijä paikallisesta yleishyödyllisestä järjestöstä tai suunnitellaan klubi-ohjelma aiheena YK:n vuosituhatjulistus JH /62 Suomen Rotary © 2008

57 RIP:n KUNNIAMAININTAOHJELMA Kuinka voimme toteuttaa unelmamme
AMMATTIPALVELU 1/1 klubin toimintasuunnitelmaan, toteutetaan ainakin yksi Järjestetään keskustelutilaisuus etiikasta ja Neljän kysymyk- sen kokeen soveltamisesta liike- ja ammattielämässä Annetaan kopio Neljän kysymyksen kokeesta uusille jäsenille Huolehditaan, että ainakin yksi jäsen järjestää työpaikallaan harjoittelupaikan lukion oppilaalle tai korkeakouluopiskelijalle Järjestetään erillinen aktiviteetti ammattipalvelun teemakuu- kautena lokakuussa Huolehditaan, että klubin jäsen toimii GSE-ryhmän isäntänä omalla työpaikallaan JH Suomen Rotary © 2008

58 RIP:n KUNNIAMAININTAOHJELMA Kuinka voimme toteuttaa unelmamme
YHTEISKUNTAPALVELU 1/2 klubin toimintasuunnitelmaan, toteutetaan ainakin yksi Tehdään kotipaikkakunnalla tarvetutkimus: sen pohjalta paikallinen projekti, johon osallistuu vähintään puolet klubin jäsenistä puolisoineen Tuetaan tai osallistutaan projektiin, joka kohdistuu lasten hyväksikäytön tai katulasten ongelmiin Tuetaan tai osallistutaan projektiin, joka parantaa lasten turvallisuutta kaduilla ja leikkipaikoilla JH Suomen Rotary © 2008

59 RIP:n KUNNIAMAININTAOHJELMA Kuinka voimme toteuttaa unelmamme
YHTEISKUNTAPALVELU 2/2 klubin toimintasuunnitelmaan, toteutetaan ainakin yksi Tiedotetaan rotarysta kansalaisille julkisin tiedotuksin painetuissa julkaisuissa Sponsoroidaan uusi interact- tai rotaractklubi Ehdotetaan osanottajia RYLA-seminaariin Toimitaan koulun kanssa yhteistyössä JH Suomen Rotary © 2008

60 RIP:n KUNNIAMAININTAOHJELMA Kuinka voimme toteuttaa unelmamme
KANSAINVÄLINEN PALVELU 1/2 klubin toimintasuunnitelmaan, toteutetaan ainakin yksi Saavutetaan Rotarysäätiön vuosirahaston lahjoitustavoite USD per jäsen Osallistutaan kv projektiin, joka tukee vesihuoltoa ja jäte- huoltoa Osallistutaan kv luku- ja kirjoitustaidon edistämisprojektiin Tehdään anomus pätevästä hakukelpoisesta ehdokkaasta, joka valitaan piiritasolla kilpailemaan ainakin yhdestä Rotarysäätiön opinto-ohjelmien stipendistä JH Suomen Rotary © 2008

61 RIP:n KUNNIAMAININTAOHJELMA Kuinka voimme toteuttaa unelmamme
KANSAINVÄLINEN PALVELU 2/2 klubin toimintasuunnitelmaan, toteutetaan ainakin yksi Sponsoroidaan GSE-ryhmää, ollaan isäntänä ryhmän jäse- nelle tai osallistutaan rotaryn ystävyysvaihtoon Tehdään lahjoitus PolioPlus- tai PolioPlus Partners-ohjel- maan Osallistutaan kv palveluprojektiin, joka kohdistuu lasten nälän lievittämiseen Sponsoroidaan nuorisovaihto-oppilasta tai rotaryn stipendi- aattia, toimitaan heidän isäntinään JH Suomen Rotary © 2008

62 ONNEA JA MENESTYSTÄ ROTARYVUODELLE 2008-09
62/63 JH Suomen Rotary © 2008

63 SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE
AG:t, olkaa hyvät ja ottakaa oman alueenne tulevat presidentit johtoonne. 63/63 JH Suomen Rotary © 2008


Lataa ppt "TULEVIEN PRESIDENTTIEN VALMENNUSSEMINAARI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google