Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimisto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimisto"— Esityksen transkriptio:

1 Henkilökohtaistaminen / Työpaikkakohtaistaminen Koulutussuunnittelija Peter Beijar

2 Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimisto
Vaasan kaupungin oppisopimustoimi Oppisopimustoimen johtokunta 6 jäsentä Vaasan kaupunki puheenjohtaja ja 2 jäsentä työmark- kinajärjestöistä (EK ja SAK) Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 3 jäsentä, joista yksi varapuheenjohtaja Oppisopimustoimen johtaja Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimisto oppisopimustoimen johtaja 3 koulutussihteeriä 5 koulutussuunnittelijaa 4/3/2017

3 Toimiston strategisia lukuja
Opiskelijoita Aloittaneita Alat Tutkinnot Tutkinnon suorittaneita Työnantajia Työpaikkakohtaistaminen 4/3/2017 3

4 Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 §17 Oppisopimuskoulutus
1 mom Pääosin työpaikalla järjestettävä koulutus voi perustua 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (oppisopimus). 2 mom Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä opintoja täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työpaikkakohtaistaminen 4/3/2017

5 Henkilökohtaistamismääräys 2006
Päivätty Tuli voimaan alkaen Perustuu L631/ § (1013/2005) 3 mom - Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta. Opetushallitus voi antaa henkilökohtaistamista koskevia tarkempia määräyksiä. Työpaikkakohtaistaminen 4/3/2017 5

6 Case Laitoshuoltajat Osapuolet
Oppisopimustoimisto 6 eri työnantajaa 14 opiskelijaa 3 erilaista työssä oppimisen suunnitelmaa Oppilaitokset Vaasan aikuiskoulutuskeskus Seinäjoen aikuiskoulutuskeskus Työpaikkakohtaistaminen 4/3/2017 6

7 Aikataulu Vaasan kaupunki/Siivouspalvelut, asetti raamit Vaasan aikuiskoulutuskeskus, hyväksyi raamit ”Markkinointikirje” sähköpostilla n.25 työnantajalle Ilmoittautuminen infotilaisuuteen mennessä ”Markkinointikirje” muistutuksella Infotilaisuus oppisopimustoimistolla n. 20 henk. Päätettiin tehdä koulutuksesta ”pilootti”, jossa katsotaan miten prosessit käytännössä toteutuu Työpaikkakohtaistaminen 4/3/2017 7

8 Työpaikkakohtaistaminen
PROSESSIN VAIHE TEHTÄVÄT OPPISOPIMUSTOIMISTON VASTUU OPPILAITOKSEN VASTUU TYÖPAIKAN VASTUU TUKITOIMET Työpaikkakohtaistaminen Kutsuu koolle suunnittelupalaverin Valmistelee esityksen tietopuolisen koulutuksen rungosta Tuo esille omat tarpeensa 1. Hakeutuminen 1.1 Hakeutuminen 1.2 Työpaikan edellytysten arviointi ja tutkinnon suorittajan edellytysten arviointi 1.3 Tutkinnon suorittajan tarkempi osaamisen kartoitus, oppimis-valmiuksien kartoitus, oppimismenetelmien suunnittelu, mahd. erillinen ohjauksen tarve Perustiedot (HOPS 1 Kopio tai sähköpostina opettajalle heti kun oppisopimus on tehty, Oppisopimustoimisto laatii Työssäoppimisen suunnitelman (TOS) opiskelijan ja työnantajan kanssa. liitetään HEKSUun Kopio myös hankintasopimuksen yhteydessä Kopio TOS:sta opettajalle Henkilökohtaistamissuunnitelma HEKSU (ei tuoteta sivuja 2, ja osa 3: tiedot tulevat oppisopimustoimistosta) laaditaan opiskelijan työpaikalla (paikalla opiskelija, lähiesimies, opettaja). HEKSUT valmiina 6.3. mennessä. Varmistetaan työpaikan soveltuvuus näyttöympäristöksi. Kopiot HEKSUsta oppisopimustoimistolle TOS; erityishuomio työssäoppimisen järjestelyille Lisäresurssi KAAPO –hankkeesta 1 h/ opiskelija Opintojen ohjaus oppisopimusopiskeluun (Sirpa Viik) 2. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen 2.1 Valmistavan koulutuksen oppimis- suunnitelma Oppimis- suunnitelman arviointi (tarkennus) Kopio/ sähköposti oppisopimustoimistolle Kutsuu yhteistyöpalaverin koolle. Oppimissuunnitelma: kutsu lähiopetuspäiville, lähiopetuspäivien aikataulusuunnitelma Järjestää mahdollisuudet työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle sekä opiskelijan tarvitsema riittävä tuki ja ohjaus TOS:n mukaisesti. VAKK tarjoaa työpaikkaohjaaja –koulutuksen CC –hankkeessa. Työnopastajat? Työpaikkakouluttajat Yhteistyöpalaverit työpaikkakouluttajat/ oppisopimustoimisto/ VAKK; 1 palaveri/ tutkinnon osa ja loppuarviointi palaveri klo 9-11 Työpaikkakohtaistaminen 4/3/2017 8

9 Pilotti: Laitoshuoltajan ammattitutkinto 2009
PROSESSIN VAIHE TEHTÄVÄT OPPISOPIMUSTOIMISTON VASTUU OPPILAITOKSEN VASTUU TYÖPAIKAN VASTUU TUKITOIMET 3. Tutkinnon suorittaminen 3.1 Näyttösuunnitelman tarkennus Näyttösuunnitelma laaditaan HEKSUn yhteydessä ja sitä tarkennetaan tarvittaessa koulutuksen edetessä yhdessä opiskelijan ja lähiesimiehen/ työpaikkakouluttajan kanssa. Kopio oppisopimustoimistolle, mikäli suunnitelmaan tulee olennaisia muutoksia Osallistuu näyttötutkinnon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ja tekee tarvittavat käytännön järjestelyt. Arvioijakoulutus arvioijille ( CC –hankkeessa, mikäli työpaikkakouluttajat osallistuvat työpaikkaohjaaja –koulutukseen). 4. Todistukset 4.1. Osallistumistodis-tuksen liitteet Tutkintotodistus Laati osallistumistodistuksen. Tietopuolisen oppimisen arviointi (VAKK:n opintosuoritusote) Kopio Oppisopimustoimistolle Kopio oppisopimustoimistolle Työssäoppimisen arviointi 5. Arviointi 5.1. Asiakaspalautteet SOPIMUSPRO Päättötilaisuudet Toimitetaan kaksi kertaa vuodessa Toimittaa oppilaitokselle yleisarvosanan tietopuolisesta koulutuksesta. Kutsuu ja järjestää Kopio asiakaspalautteista Yleisarvosana tietopuolisesta koulutuksesta Koulutuksen päättyessä järjestetään arviointipalaveri koulutuksen toteutuksesta. Pilotti: Laitoshuoltajan ammattitutkinto 2009 Työpaikkakohtaistaminen 4/3/2017 9

10 Työssä oppimisen suunnitelma
TOS Tutkinnon perusteiden mukaan Tutkinnon osittain Arvioinnin kohteet ja kriteerit (at) tai keskeinen sisältö (pt) Työnantaja / työpaikkakouluttaja / työnohjaaja Työpaikkakohtaistaminen 4/3/2017 10

11 Aikataulu jatkuu Allekirjoitettiin oppisopimukset Ensimmäinen lähipäivä Seurantapalaveri I - Oppisopimustoimisto - Oppilaitos - Työnantajat - Työpaikkakouluttajat - Opiskelijoiden edustaja 3.2009 Henkilökohtaistaminen valmis Seurantapalaveri II Työpaikkakohtaistaminen 4/3/2017 11

12 KIITOS Ei työ tapa vaan työtapa


Lataa ppt "Vaasan rannikkoseudun oppisopimustoimisto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google