Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Toiminta suunnitelma 2009-2010 Jälkkärissä, joka on yhteinen nimi kolmen kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnalle. Aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Toiminta suunnitelma 2009-2010 Jälkkärissä, joka on yhteinen nimi kolmen kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnalle. Aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana."— Esityksen transkriptio:

1 Toiminta suunnitelma 2009-2010
Jälkkärissä, joka on yhteinen nimi kolmen kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnalle. Aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän. Aamupäivätoiminnan tarve kartoitetaan vuosittain ja sitä järjestetään alueittain harkinnan mukaan. Jyväskylässä ei ei aamupäivätoimintaa järjestetä lukuvuonna

2 Kunta vastaa siitä, että sen järjestämä tai hankkima aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään lainmukaisesti. Jyväskylän seudun iltapäivätoiminnan koordinaattori yhdessä edustajien kanssa valvoo ja ohjaa iltapäivätoiminnan toteutumista. Kunta on vakuuttanut iltapäivätoiminnassa mukana olevat lapset.

3 Toimintaan hakeminen Toiminnan piiriin kuuluvat 1-2. luokkien oppilaat sekä erityisopetuksessa olevat luokkien oppilaat. Toimintaan voi osallistua myös muiden vuosiluokkien oppilaita, mikäli ryhmissä on tilaa. Palveluntuottaja valitsee oppilaat. Opetusjohtaja tekee yhteispäätöksen toimintaan valituista lapsista.

4 Toimintaan pyritään ottamaan mukaan kaikki hakuaikana hakeneet
Toimintaan pyritään ottamaan mukaan kaikki hakuaikana hakeneet. Oppilaita valittaessa ensisijaisessa asemassa ovat luokkien oppilaat sekä erityisoppilaat.

5 Jälkkäriin hakemisesta tiedotetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä
Jälkkäriin hakemisesta tiedotetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Huoltajat saavat hakulomakkeen ja tiedotteen, jossa kerrotaan toiminnan tavoitteista ja periaatteista. Hakuaika toimintaan on kouluun ilmoittautumisessa mennessä. Toimintaan voidaan hakea erityisin perustein myös kesken toimintakauden.

6 Jälkkärit noudattavat kouluvuoden työaikoja
Jälkkärit noudattavat kouluvuoden työaikoja. Toimintaa tarjotaan keskimäärin 4-6 tuntia päivässä kello välisenä aikana. Koulujen loma-aikoina toimintaa voidaan järjestää tarpeen mukaan.

7 Erityisopetuksessa olevat oppilaat
Erityisopetuksessa olevan oppilaan iltapäivätoiminnassa noudatetaan toiminnan yleisiä tavoitteita ja sisältöjä. Erityisoppilaan kohdalla tulee hänen huoltajiensa kanssa pyrkiä sopimaan, kuinka erityisoppilaan kasvuun ja kehitykseen liittyvät tavoitteet huomioidaan. Erityisoppilaita kannustetaan ja tuetaan aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen. Kuljetusmahdollisuus sekä lisäresurssin tarve kartoitetaan jokaisen erityisoppilaan osalta erikseen.

8 Iltapäivätoiminnan tilat ja välipala
Pääsääntöisesti toiminta tapahtuu koulun tiloissa. Mikäli koulun tilat eivät sovellu iltapäivätoimintaan, etsii palveluntuottaja sopivat tilat ja hyväksyttää ne kunnan viranomaisella iltapäivätoiminnan käyttöön.

9 Tilojen ja välineiden tulee olla turvallisia
Tilojen ja välineiden tulee olla turvallisia. Toimintaympäristö tulee tukea toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Lähtökohtana tiloja valittaessa on huomioitava toiminnan luonne ja tarkoitus sekä lapsen kiinnostuksen kohteet ja toiminnan monipuolisuus. Tilojen tulisi tarjota lapselle myös mahdollisuus lepoon ja rauhoittumiseen. Lapsille tarjotaan päivittäin välipala.

10 Jyväskylän seudun Jälkkäreiden tavoite on:
Tarjota mahdollisuus osallistua ohjattuun, virkistävään ja turvalliseen toimintaan. Mahdollistaa levon ja rentoutumisen rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan ohjaajan valvonnassa. Tukea pienen koululaisen kasvua ja kehitystä. Mahdollistaa hyvien vapaa-ajanviettotapojen etsimisen ja löytämisen. Ennaltaehkäistä riskitekijöitä ja syrjäytymistä Edistää tasa-arvoa yhteiskunnassa.

11 Toimintaa suunniteltaessa on otettava huomioon lapsen yksilölliset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Toiminnan tulee olla luonteeltaan laadukasta vapaa-ajantoimintaa, jossa korostuu vapaaehtoisuus ja myönteiset elämykset. Jokainen iltapäivätoimintaa järjestävä yksikkö tekee oman toimintasuunnitelmansa kunnassa hyväksytyn toimintasuunnitelman pohjalta.

12 Yhteistyö kotien kanssa
Iltapäivätoiminnan tulee tukea kodin kasvatustyötä. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta. Iltapäivätoiminnassa ohjaajilla on vastuu lapsen kasvatuksesta kyseisen yhteisön jäsenenä. Yhteistyö edellyttää avointa ja luottamuksellista vuorovaikutusta kodin kanssa. Keväällä vanhemmilta kysytään palautekyselyllä mielipidettä toiminnasta. Vanhempainiltoja voidaan toteuttaa Jälkkärin puitteissa tai yhteistyössä koulun kanssa. Myös muita luontevia yhteistyötapoja pyritään löytämään ja kehittämään.

13 Yhteistyö koulun kanssa
Iltapäivätoimintaa kehitetään yhteistyössä rehtorin, opettajien ja koulunkäyntiavustajien kanssa. Yhteistyö vaatii ohjaajalta aloitteellisuutta ja aktiivista toimintaa kouluun päin. Toiminnassa tulee kunnioittaa koulun opetussuunnitelmaa ja tavoitteita, jotka ohjaavat koulun tiloissa tapahtuvaa iltapäivätoimintaa. Ohjaajien tulee kertoa koulun opettajille iltapäivätoiminnan periaatteista ja sisällöistä. Tavoitteena on molemminpuolisen tiedonkulun lisääminen ja parantaminen.

14 Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa
Jälkkärissä tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä lapsen parhaaksi. Tällä hetkellä mukana toiminnassa ovat sivistys- ja opetuspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Jyväskylän seudun oppilaitokset, Keski- Suomen liikunta ja muita lasten toimintaan liittyviä tahoja. Yhteistyötä pyritään jatkossa tiivistämään nykyisten yhteistyökumppanien kanssa.

15 ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SISÄLTÖ
Iltapäivätoiminnalla on sisällöllisesti oma erityisluonteensa, jolle on ominaista toiminnan monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus. Jälkkäri tarjoaa monipuolista tekemistä mm. erilaisissa harrastekerhoissa iltapäivän aikana. Jälkkäriin on turvallista tulla koulun jälkeen, sillä paikalla on kasvatusalan koulutuksen saanut ohjaaja. Jälkkäri on yhdistelmä virkistystä ja lepoa.

16 Jälkkärin toimintasuunnitelmassa on huomioitava
Koulun opetussuunnitelman tukeminen Kalenterivuoden juhlapäivät joiden ympärille voi suunnitella erilaista toimintaa kuten liikuntaa, askartelua, retkiä ym. Käytettävissä olevat tilat ja välineet Vuodenaikojen vaihtelut, joiden mukaan voi rakentaa teemoja Yhteiset tapahtumat, joiden suunnitteluun tarvitaan riittävästi aikaa

17 Jälkkäri koordinaattori
Jälkkäri-kuntien yhteisen koordinaattorin tehtävät ovat seuraavat: sisällöllinen vastuu Jyväskylän kaupungin opetuspalveluiden omista toimintaryhmistä valmistelevan ryhmän puheenjohtaja ja koollekutsuja tiedottaminen ohjaajien koulutuksesta vastaaminen Jälkkäritoiminnasta vastaaminen Yhteistyön rakentaminen, suunnittelu ja yleinen organisointi Erikseen sovittavat selvitystyöt

18 Ohjaajat Jyväskylän seudun Jälkkäreissä vastaavana ohjaajana on henkilö, joka täyttää valtioneuvoston antaman asetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan kelpoisuudesta. Vastaavalla ohjaajalla on päävastuu toiminnan toteutuksesta. Vastaavan ohjaajan tehtäviin kuuluu mm. päävastuu suunnitelmien tekemisestä ja lapsiryhmästä sekä toiminnan ohjaamisesta. Vastuuohjaaja huolehtii yhteydenpidosta koordinaattoriin, kotiin ja kouluun yhteistyössä ryhmän muiden ohjaajien kanssa.


Lataa ppt "Toiminta suunnitelma 2009-2010 Jälkkärissä, joka on yhteinen nimi kolmen kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnalle. Aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google