Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa"— Esityksen transkriptio:

1 Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa

2 Koulutuksen sisältö Opettamisen ja ohjaamisen perusperiaatteet
Palautteenanto Valmennustilanteen organisointi (käytäntö)

3 Osaamistavoitteet Tuntee oppimisen ja opettamisen perustaidot
Ymmärtää palautteen antamisen ydinkohdat

4 Opettamisen ja valmentamisen perusperiaatteet
Lähtökohtana on ohjaajan oma innostus ja motivaatio olla mukana! Ohjaajan tärkein tehtävä on saada lapset liikkumaan ja innostumaan. Hyvä ohjaaja osaa opettaa ja johtaa ryhmän toimintaa, mutta välillä hän myös katselee,- kuuntelee,- kyselee ja- antaa palautetta!

5 Opettamisen ja valmentamisen perusperiaatteet
Opettele hankkimaan lasten huomion ohjeita antaessasi. Käynnistä ja pysäytä toiminta ripeästi. Laita lapset liikkumaan harjoituskerran aikana paljon (suurimman osan harjoitusajasta). Huomioi turvallisuusasiat etukäteen!

6 Opettamisen ja valmentamisen perusperiaatteet

7 Palautteenanto Sanoilla / ilmeillä / eleillä Palaute vahvistaa tai sammuttaa ihmisen käytöstä Paljon myönteistä palautetta, vältä kielteisiä kommentteja Urheilijan taitotason huomiointi

8 Palautteenanto Millaista palautetta?
1) sisästä palautetta 2) ulkoista palautetta Sisäinen palaute on urheilijan omia tuntemuksia suorituksista Ulkoinen palaute on valmentajan antamaa palautetta

9 Palautteenanto Valmentajan palautteen avulla urheilija saa tietoa suorituksesta, jota hän ei oman välttämättä itse pystyisi keräämään. Valmentajan palaute tehostaa urheilijan oppimista ja omia tuntemuksia suorituksista jolloin urheilija kehittyy.

10 Palautteenanto Ulkoinen palaute Lopputulospalaute
2) Laatuun perustuvaan palaute. Lopputulospalaute suorituksen jälkeen -> sisältää tiedon miten urheilija onnistui suorituksessa. (esim. kaksi hyvää lyöntiä ja yksi epäonnistuminen

11 Palautteenanto Oppimisen kannalta lopputulospalaute on monesti turhaa
-> urheilija on tiedostanut palautteen jo itse. Toisaalta urheilijan kokema sisäinen palaute voi olla väärä Arvostelulajeissa lopputulospalaute on tärkeää koska se kertoo kuinka urheilija on onnistunut suoritukseen.

12 Palautteenanto Suorituksen laatuun liittyvä palaute
Tämä palaute sisältää tiedon suorituksen erityisistä luonteenpiirteistä mm. kiihtyvyydestä, liikeradoista, välineestä tai kehon suhteesta vastustajaan.

13 Palautteenanto Milloin urheilija tarvitsee palautetta?
Nuorilla palautteen tarve on suurempi kuin vanhemmilla urheilijoilla Valmentajan antama palaute on tehokkainta silloin kun urheilija itse pyytää palautetta. Jos urheilija saa tarvittavan palautteen sisäisesti, ei valmentajanpalaute ole välttämätöntä. Valmentajan on osattava antaa palautetta ja osattava olla antamatta tarvittaessa.

14 Palautteenanto Missä vaiheessa palautetta?
Palaute kannattaa antaa mahdollisimman nopeasti suorituksen jälkeen, jolloin suoritus on urheilijan muistissa. Palautetta antaessa kannattaa kysyä myös urheilijan tuntemuksia suorituksesta.

15 Palautteenanto Millaista palautetta on hyvä antaa?
Saatu palaute tulee ensinnäkin olla sellaista, että urheilija ymmärtää sen ja pystyy sisäistämään sen. Yksi tapa on antaa palautetta ensiksi suorituksen kokonaisuudesta, jolloin urheilija saavuttaa kokonaisymmärryksen suorituksesta. Positiivista palautetta

16 Palautteenanto Tämän jälkeen urheilija on valmis ottamaan yksityiskohtaisempaa palautetta vastaan. Kuvailevaa tai ohjaavaa palautetta Kuvaileva palaute tarkoittaa sitä, että valmentaja kertoo urheilijalle, miten suoritus meni (nilkkasi oli suora)..

17 Palautteenanto Kuvailevassa palautteessa oletetaan, että urheilija itse tietää kuinka suoritusta tulisi parantaa. Ohjaavapalaute sisältää tiedon, miten suoritusta tulisi parantaa. Ohjaavapalaute on tehokkaampaa. Suurimman osan palautteesta tulisi olla ohjaavaa palautetta.

18 Palautteenanto Palautteen tehokkuus 1-3 huomioitavia asioita.
Nuorilla vain yksi. Nuorille urheilijoille on hyvä antaa palautetta melkein jokaisesta suorituksesta, kokeneelle urheilijalle huomattavasti harvemmin

19 Palautteenanto

20 LÄHTEET Forsman, H. ja Lampinen K Laatua käytännön valmennukseen - Oleellisen oivaltaminen tärkeää.VK-kustannus. Hakkarainen, H. toim. 2009, Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet. VK-kustannus Jaakkola, T Lasten ja nuorten urheilun perusteet VK-Kustannus Oy. Nettilähteet


Lataa ppt "Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google