Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

NEUVOTTELU = toimintaa, jossa kaksi tai useampia osapuolia pyrkii kohti yhteisymmärrystä sellaisessa osapuolille yhteisessä asiassa, jossa heidän tavoitteensa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "NEUVOTTELU = toimintaa, jossa kaksi tai useampia osapuolia pyrkii kohti yhteisymmärrystä sellaisessa osapuolille yhteisessä asiassa, jossa heidän tavoitteensa."— Esityksen transkriptio:

1 NEUVOTTELU = toimintaa, jossa kaksi tai useampia osapuolia pyrkii kohti yhteisymmärrystä sellaisessa osapuolille yhteisessä asiassa, jossa heidän tavoitteensa poikkeavat toisistaan

2 Kokouksen ja neuvottelun eroja

3 Neuvottelu - kumpaakin osapuolta hyödyttävää toimintaa -
oma tavoite optimitavoite vastapuolen tavoite

4 Neuvottelutaito on kykyä
edetä tavoitteellisesti ja tehokkaasti esittää ideat tiiviisti, hienotunteisesti ja vakuuttavasti kuunnella aktiivisesti keksiä ja yhdistellä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja antaa sopivassa määrin periksi ymmärtää ihmisen itsekunnioituksen, hyväksytyksi tulemisen ja itsesäätelyn tarve kestää ajoittaisia paineita

5 Päätavoitteina   1) annetun tehtävän hoito 2) hyvien suhteiden säilyttäminen toiseen osapuoleen 3) hyvän neuvottelijakuvan antaminen ihmistaso: esim. hyvät tavat asiataso: hyvä asian hallinta  asiatasolla tiukkuus, ihmistasolla joustavuus

6 Neuvottelut ovat kahdenvälisiä, monenvälisiä, yhteisön sisäisiä ja yhteisöjen välisiä, ehkä kansainvälisiäkin. Kaikki nämä, myös osallistujamäärä, vaikuttavat neuvotteluun ja sen vaiheisiin. myynti-/liikeneuvottelut, edunjakoneuvottelut, kehitysneuvottelut, ongelmanratkaisuneuvottelut…

7 Neuvottelutilanteita
Kauppaneuvottelut, palkkaneuvottelut osapuolilla yleensä vastakkaisasetelma ristiriidat? Edunjakoneuvottelut esim. erilaisten etujen jakaminen (”kakun jako”) kompromissit? Kehitysneuvottelut toimenpiteet, menettelytavat, säännöt yhteistoiminnallisuus

8 Esimerkkejä työelämän neuvottelutilanteista
Työsuhteesta sopiminen Loma-ajat Tiimin sisäiset asiat Toimenkuva Muutokset Tavoitteet Sisäiset neuvottelut Yhteistyösopimukset Alihankkijat Jälleenmyyjät Kumppanit Rahoittajat, sijoittajat Myynti/ostotilanne Tarjoukset, kaupan solmiminen Asiakkaat Ulkoiset neuvottelut

9 Neuvottelu keskustelutyyppinä
vapaamuotoisia, tilannekohtaisia puheenjohtaja kokoaa mutta on yksi muista tulostavoitteet suunniteltu maksimi – minimi – optimi pyritään yksimieliseen ratkaisuun ei äänestyspäätöksiä (ethän äänestä auton hinnastakaan myyntineuvottelussa…) tavoitteena voitto-voitto (win-win)

10 Neuvottelun piirteitä
Neuvottelustrategia ennalta harkittu toimintasuunnitelma neuvottelija pyrkii saavuttamaan tietyt tavoitteet Neuvottelutaktiikka kokoelma harkittuja ja harjoiteltuja toimia neuvotteluasemien parantaminen neuvottelutekniikat jatkuu…

11 Neuvottelun piirteitä
Neuvottelusiirto ennakoimaton, yllättävä teko pyritään tietyssä tilanteessa taktiseen tavoitteeseen Neuvottelutyyli neuvottelijalle luonteenomaiset keinot

12 Neuvottelun päävaiheet
1. Valmistautuminen 2. Neuvottelu(t) 3. Arviointi ja seuranta

13 1. Valmistautuminen Neuvottelutarpeen toteaminen ja neuvottelualoitteen tekeminen Tilanneanalyysi, osanottaja-analyysi strategiat, taktiikat Tavoitteiden määrittäminen Mahdollinen suunnittelupalaveri tai harjoitusneuvottelu Käytännön järjestelyt

14 ”Valmistelematon neuvottelu on hävitty neuvottelu.”
Valmistelulla varmistetaan mm. tavoitteiden asettelun realistisuus omien vahvuuksien hyödyntäminen perustelujen tehokkuus reagointi uusiin tilanteisiin ratkaisuvaihtoehtojen tarjoaminen ja arvioiminen. Valmistautumiseen kuuluvia tehtäviä Word-tiedostona.

15 2. Neuvottelu(t) Ensivaikutelma: tervehtimiset, jutustelu
Neuvottelun aloittaminen ja menettelytavoista sopiminen Yleiskeskustelu Ratkaisuvaihtoehtojen esittämistä, arviointia, yhdistelyä… uusia ehdotuksia Neuvottelutulos: uusi tapaaminen, esisopimus, valmis sopimus…

16 3. Arviointi ja seuranta Onnistumisen arviointi
Toteutukseen ryhtyminen Raportointi, tiedottaminen Toteutuksen seurantaa… seuraavaan tapaamiseen valmistautumista…

17 LÄHTEET JA LISÄMATERIAALIA
Tekniikan viestintä -oppikirja Kielijelppi (Helsingin yliopisto): Vakuuttavaksi viestijäksi (Hämeen amk): Kielikompassi (Jyväskylän yliopisto):


Lataa ppt "NEUVOTTELU = toimintaa, jossa kaksi tai useampia osapuolia pyrkii kohti yhteisymmärrystä sellaisessa osapuolille yhteisessä asiassa, jossa heidän tavoitteensa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google