Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

To 18.2.2010 klo 9.00 – 16.00 Muhoksen seurakuntatalo 1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "To 18.2.2010 klo 9.00 – 16.00 Muhoksen seurakuntatalo 1."— Esityksen transkriptio:

1 To 18.2.2010 klo 9.00 – 16.00 Muhoksen seurakuntatalo 1

2 Kuinka ympäristödiplomin auditointi tapahtuu? Edellytykset ympäristödiplomin saamiselle ovat olemassa, kun seurakunnan ympäristöohjelma on valmis ja kirkkoneuvosto on sen hyväksynyt. -> Ympäristöjärjestelmän auditointi eli ulkoinen ympäristökatselmus. Auditoinnin tekee puolueeton henkilö, jonka tuomiokapituli on nimennyt. 2Riitta Kukkohovi-Colpaert/Muhoksen seurakunta

3 Auditoija Auditoija on henkilö, joka on saanut oikeutuksen toimia seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkopuolisena arvioijana. Auditointioikeuden myöntää Kirkkohallitus/ kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmä. 3

4 Auditoijat Oulun hpk:ssa Auditoijaoikeus on seuraavilla Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin nimeämillä auditoijilla:  Eija Kokko-Petäjäjärvi (Ranua)  Riitta Kukkohovi-Colpaert (Muhos)  Simo Paakkola (Ii)  Seppo Pietilä (Liminka)  Pentti Tuovinen (Utajärvi)  Mauno Rönkkömäki (Oulu), uusi v. 2010 4

5 Käytännön toimet ennen auditointia: valmistautuminen tapahtumaan 1. Seurakunta ottaa yhteyttä mahdolliseen auditoijaan suoraan tai on kysynyt tuomiokapitulilta auditoijaa. -> Tuomiokapitulin hyväksyminen. 2. Kaikki mahdollinen materiaali koskien seurakunnan ympäristöohjelmaa toimitetaan auditoijalle, joka käy materiaalin läpi: - puuttuuko jotain minimikriteereistä - muuta huomioitavaa. 5

6 3. Jos materiaalissa on puutteita, sovitaan seurakunnan kanssa mihin mennessä puutteet tulisi korjata. 4. Seurakunta lähettää pisteytystaulukon täytettynä seurakunnan esittämillä pisteillä. 5. Sovitaan seurakunnan kanssa aikataulusta: - mahdollinen ”esitapaaminen” ennen varsinaista auditointia, erityisesti silloin, jos kysymyksessä on suuri seurakunta tai seurakuntayhtymä. Käydään läpi huomiot/puutteet, onko ne korjattu tai miten aiotaan menetellä. - auditointipäivät; 1 päivä riittänee pienessä seura- kunnassa, 2 suuressa. 6

7 6. Laaditaan auditointitapahtuman ohjelma esim. käynnit eri toimipisteissä ja työntekijöiden haastattelut. 7. Sovitaan myös mitä materiaalia tulee olla auditoijan käytettävissä/nähtävillä auditointitapahtumassa:  kirkkoneuvoston päätökset  jätehuoltomääräykset  metsäsertifikaatti/metsätaloussuunnitelma  hankintaohjeet  muuta, mitä ? 7

8 Itse auditointitapahtuma seurakunnassa Aloituskokous: Läsnäolijat: - seurakunnan ympäristövastaava - ympäristötyöryhmän jäsenet (ainakin aamusta alkupalaverissa) - johdon edustajat (talouspäällikkö, kirkkoherra, luottamushenkilö, jos ei mukana ympäristötyö- ryhmässä). 8

9 Katselmuksen aikana haastatellaan aloituskokouksessa ja katselmuskohteissa paikalla olleita työntekijöitä sekä tutustutaan seurakunnan eri toimipisteisiin ja kiinteistöihin. Missä kohteissa käydään ja keitä haastatellaan? - hautausmaa, kirkko, jätteiden lajittelu, päiväkerhotilat … - eri alojen työntekijöitä esim. lastenohjaajat (+kerholaiset), kiinteistöpuolen työntekijät… 9

10 Auditointiraportti Auditointiraportti on yhteenveto seurakunnan ympäristöasioista:  huomioitavaa  mitä hyvää  mitä parannettavaa. 10

11 Auditoinnin lopuksi Auditoijat katsovat, että seurakunnalle voidaan myöntää Kirkon ympäristödiplomi. -> Auditointiraportti, ympäristöohjelma ja ote KN:n pöytäkirjasta lähetetään hiippakunnan tuomiokapitulille, ja sieltä edelleen lähetettäväksi Kirkkohallitukselle, joka myöntää seurakuntien ympäristödiplomit kerran vuodessa. Yleensä joulukuun kokouksessa. 11

12 ONNEKSI OLKOON ! 12

13 MITÄ HYÖTYÄ YMPÄRISTÖOHJELMAN LAATIMISESTA JA YMPÄRISTÖDIPLOMIN SAAMISESTA ON SEURAKUNNALLE ? 1. Toteuttaa Raamatun sanaa VILJELYSTÄ JA VARJELUSTA  kirkko tekee niin kuin opettaa  lisää kirkon uskottavuutta  parantaa kirkon imagoa 13Mauno Rönkkömäki

14 2. Toteuttaa kansallisia ja kansainvälisiä ympäristö- sopimuksia  Rion sopimus 1992 kestävästä kehityksestä  Kioton ilmastosopimus 1997  Kirkon ilmasto-ohjelma 2008  EU:n ilmastosopimus 2009 14

15 3. Parantaa seurakunnan tukipalveluiden kustannus- tehokkuutta  vesi, energia, lämpö, jätteet  kiinteistönhoito  siivous  keittiöt ja ruokalat  toimistotyö  hautausmaat ja viheralueet  leiri- ja kurssikeskukset  metsänhoito jne 15

16 4. Helpottaa yhteistyötä ja verkottumista kunnan ja muiden organisaatioiden kanssa esim. Kiimingin seurakunnan ja kunnan pilotti 16

17 5. Kirkosta kestävän kehityksen edelläkävijä  Kirkko toteuttaa Rion sopimusta systemaattisemmin kuin valtio ja kunnat  Kirkko on kestävän kehityksen lipunkantaja 17

18 … VILJELY JA VARJELU… Kestävän kehityksen periaatteet TUOTTAVA ELINYMPÄRISTÖ KILPAILUKYKYINEN TUOTANTO IHMISEN SUHDE LUONTOON Ekol. kest. HYVINVOIVAT IHMISET Sos. kultt. kest. •ylisukupolviset päämäärät •monipuolinen suunnittelu, vaikutusten arviointi ja päätösten teko •tavoitteena ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys •tuottava elinympäristö •kilpailukykyinen tuotanto •hyvinvoivat ihmiset Taloudell.kest.

19 19


Lataa ppt "To 18.2.2010 klo 9.00 – 16.00 Muhoksen seurakuntatalo 1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google