Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ympäristöterveydenhuollon ajankohtaiskatsaus STM

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ympäristöterveydenhuollon ajankohtaiskatsaus STM"— Esityksen transkriptio:

1 Ympäristöterveydenhuollon ajankohtaiskatsaus STM
Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

2 Esityksen sisältö Kuntarakenneuudistus ja ympäristöterveydenhuolto
hanke ympäristöterveyshaittojen huomioon ottamiseksi kaikessa alueiden käytön suunnittelussa (terveydensuojeluohjelma) Water safety plan - toimeenpano muuta ajankohtaista STM:ssä EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

3 EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

4 Selvitysten ja suunnitelmien perusteella vuoden 2013 alussa
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueita on 64 kappaletta, EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

5 EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

6 EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

7 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue: Kouvola - Iitti
Pyhtää-Kotka-Hamina-Virolahti-Miehikkälä EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

8 seuraavien uusien kuntien muodostamiseksi:
Kunnallishallinnon rakenne -työryhmä esittää, että Uudellemaalle asetettaisiin yhdeksän erityistä kuntajakoselvitystä seuraavien uusien kuntien muodostamiseksi: –– Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Sipoo –– Tuusula, Kerava, Järvenpää ja Nurmijärvi –– Porvoo, Askola, Myrskylä, Loviisa ja Lapinjärvi –– Kirkkonummi, Inkoo ja osa Siuntiosta –– Lohja, Karjalohja, Nummi-Pusula ja osa Siuntiosta –– Raasepori ja Hanko –– Vihti ja Karkkila –– Mäntsälä, Pukkila ja Pornainen –– Hyvinkää ja Kanta-Hämeestä Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

9 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue:
Helsinki Vantaa Espoo - Kauniainen - Kirkkonummi Inkoo - Raasepori - Hanko Karjalohja - Karkkila - Lohja - Nummi-Pusula - Siuntio - Vihti Tuusula - Kerava - Järvenpää - Mäntsälä - Nurmijärvi Hyvinkää EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

10 STM:n strategia ja ympäristöterveys
tutkimukseen pohjautuva terveysriskien ja – vaikutusten arviointi otetaan nykyistä paremmin huomioon kaikessa alueiden käytön suunnittelussa poikkihallinnollinen yhteistyö on keskiössä ilmasta, maaperästä, vedestä ja elintarvikkeista aiheutuvien terveysriskien vähentämisessä kuntien välistä yhteistyötä ympäristöterveydenhuollossa tiivistetään edelleen markkinoilla olevat kemikaalit ovat turvallisia käyttää yhteiskunnan toimivuus varmistetaan myös erityistilanteessa EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

11 Hallitusohjelma ja ympäristöterveys (STM)
Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen arviointi otetaan osaksi kaikkea suunnittelua ja päätöksentekoa. Laaditaan kansallinen terveydensuojeluohjelma, jonka tavoitteena on ympäristöterveyshaittojen arviointi ja vähentäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laaditaan kansallinen talousveden turvallisuussuunnitelma, jonka tavoitteena on turvallisen talousveden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Parannetaan viranomaisten toimintakykyä elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden sekä mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi. Jatketaan kansallisen kemikaaliohjelman toimeenpanoa. Arvioidaan nykyisten toimien riittävyys kansainvälisen tavoitteen saavuttamiseksi kemikaalien terveys- ja ympäristöriskien minimoimisessa vuoteen 2020 mennessä. Arvioidaan uusien esille nousseiden aiheiden, kuten nanomateriaalien, hormoni-toimintaa häiritsevien aineiden ja kemikaalien yhteisvaikutusten edellyttämien lisätoimien tarve. Jatketaan kosteus- ja hometalkoita EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

12 Tausta terveydensuojeluohjelmalle
VN:n päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Alueiden käytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen YVA lainsäädännön toimivuusarviointi 2010 Ihmisiin ja yhteisöihin kohdistuvat vaikutukset osataan huonommin, jolloin ne jäävät myös vähemmälle selvittämiselle Kaavamenettely terveyshaittojen arvioinnin osaamisen kehittäminen EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

13 EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

14 Terveyshaittojen arviointi osana päätöksentekoprosessia
YMPÄRISTÖTERVEYSHAITTOJEN ARVIOINTI OSAKSI KAIKKEA SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA Terveyshaittojen arviointi osana päätöksentekoprosessia Lainsäädännön toimeenpanon kehittäminen Terveydensuojeluohjelma kansallinen ympäristöterveyshaittojen arviointi kansallinen ympäristöterveyshaittojen vertailu ympäristöterveyshaittojen priorisointi Toimenpiteiden identifiointi Alueiden käyttöä koskevan lainsäädännön sisällön arviointi päätöksentekoprosessien arviointi päätöksenteon ideaalimalli PILOT-projekti päätöksenteon menettelyiden parantamiseksi rakennusvalvonnan ja terveydensuojelun yhteistyön kehittäminen ympäristönsuojelu- lainsäädännön uudistaminen (YM) ympäristölupamenette- lyn kehittäminen (YM) maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi (YM) Ympäristöterveyshaittojen arviointi nykyistä kiinteämmin osa kaikkea päätöksentekoa EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

15 Terveydensuojeluohjelma
YMPÄRISTÖTERVEYSHAITTOJEN ARVIOINTI OSAKSI KAIKKEA SUUNNITTELUA JA PÄÄTÖKSENTEKOA JOHTORYHMÄ STM, puh.joht. YM, MMM, TEM, LVM, OKM, Kuntaliitto THL, siht. Terveydensuojeluohjelma Terveyshaittojen arviointi osana päätöksentekoprosessia Lainsäädännön toimeenpanon kehittäminen OHJAUSRYHMÄ THL OHJAUSRYHMÄ THL YM:n työryhmät THL, puh. joht TTL STUK SYKE VTT EVIRA THL, puh. joht ELY-KESKUKSET / AVIT KUNTALIITTO VALVIRA KUNNAN TS-VIRANOMAINEN / YS-VIRANOMAINEN KUNNAN MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

16 Water Safety Plan (WSP): Turvallista vettä valuma-alueelta kuluttajan hanaan
- Multibarrier- eli moniesteperiaate: talousvesi on turvassa monen esteen takana. - Jos vaaran estäminen epäonnistuu ulommaisella vedentuotantoketjun osa-alueella, se voidaan torjua vielä myöhemmässä vaiheessa. EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

17 Veden käsittely ja johtaminen Maankäyttö ja kaavoitus
Vesivarojen suojelu Veden käsittely ja johtaminen Maankäyttö ja kaavoitus Rakentaminen ja saneeraus VIEMÄRÖINTI JA VEDEN PUHDISTUS VEDENHANKINTA, KÄSITTELY JA JOHTAMINEN EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

18 Talousveteen liittyviä viranomaisia ja lakeja
Vesi laitos STM MMM AVI Laboratorio EU FINAS Kunnan terveydensuojeluviranomainen ympäristönsuojeluviranomainen rakennusvalvonta Valvira Vesipuitedirektiivi Juomavesidirektiiviivi Rakennustuoteasetus Terveydensuojelulaki Vesihuoltolaki Standardisointi ELY Evira YM SYKE Maankäyttö- ja rakennuslaki Ympäristönsuojelulaki Laki vesienhoidon järjestämisestä Rakentamismääräykset THL EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

19 LAATUJÄRJESTELMÄ Kunnan valmiussuunnitelma (ValL)
Varautumissuunnitelma erityistilanteisiin (VhL) Erityistilannesuunnitelma (TsL) Valvontatutkimusohjelma Käyttötarkkailusuunnitelma LAATUJÄRJESTELMÄ Rakennustuoteasetus Rakentamismääräyskokoelma Luonnonvarastrategia Vesienhoidon toteutusohjelmat Maakuntakaava, alueiden käytön suunnitelmat Vesihuollon kehittämissuunnitelma (VhL) Pohjavesien suojelusuunnitelma (VesiL, YmpsL) EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

20 Muuta ajankohtaista STM:stä
Kosteus- ja hometalkoot terveydensuojelulain muuttaminen kemikaalilain kokonaisuudistus Talousvesiasiat: Water safety plan STM:n asetuksen muutos desinfiointivalmius ja näytemäärän puolittaminen ja paljon muuta Allasvesiasetuksen muutos Solariumin käyttökielto alle 18-v? (säteilylaki) ympäristöterveydenhuollon lakien muuttaminen EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

21 Ajankohtaista sisäilma-asioissa
Asuntojen radonpitoisuuden ohjearvot, direktiiviehdotus neuvoton käsittelyssä Terveydensuojelulain muutos? ulkopuolisten asiantuntijoiden hyväksyminen ja rekisteröinti ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset viranhaltijoiden pätevyysvaatimukset Asumisterveysohjeen muuttaminen STM:n asetukseksi + soveltamisohje EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012

22 Ajankohtaista sisäilma-asioissa 2
monikemikaali-, home-, haju- ja sähköyliherkät olleet julkisuudessa aktiivisesti erittäin hankalassa tilanteessa - vaikea olla oikeastaan missään laaja kirjo oireita kuinka suuresta ihmisjoukosta on kysymys? mitä STM ja sen alaiset asiantuntijalaitokset aikovat tehdä? EHY-SKEL –koulutuspäivät 2012


Lataa ppt "Ympäristöterveydenhuollon ajankohtaiskatsaus STM"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google