Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hallinnon kehittämisen uudet tuulet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hallinnon kehittämisen uudet tuulet"— Esityksen transkriptio:

1 Hallinnon kehittämisen uudet tuulet
Matkahallinnon teemapäivä Neuvottelujohtaja Seija Petrow

2 Hallinnon kehittämisen uudet tuulet
Tilannekatsaus hallinnon ja matkustushallinnon kehittämiseen ja niiden keskinäiseen yhteyteen Meneillään juuri nyt Konsernin tapa toimia muuttuu Hallinnon kehittämisen ja matkahallinnon roolit kehittyvät vastaamaan tarpeita Ympäristöystävälliset ratkaisut tavoitteena Matkahallinnon vastuut, toimijat ja roolit

3 Edelläkävijäyhteisöjen johtaminen perustuu synergisen verkosto-organisaation malliin
rakenne, Suomi kohta?!? YHDISTÄVAT MEKANISMIT Keskitetysti ohjatun yhtymän rakenne, (Etelä-Korea) Kyky ohjata kokonaisuutta ja hyödyntää synergioita & Prosessien ja järjestelmien yhtenäisyys 1. Yhteiset johtamismallit ja käsitteistöt 2. Kokonaisuutta korostavat johtamis- ja kannustejärjes- telmät 3.Yhtenäiset henkilöstöjoh- tamisen käytännöt + syste- maattinen urakierto 4. Osaamisen hallinta ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen 5. Jaetut palvelut 6. Yhteiset ja yhtenäiset ICT-alustat ja -järjestelmät Suuri Koordinoidun hajautuksen yhtymä- rakenne, (USA) Suomi nyt??? Hajautetusti ohjatun yhtymän rakenne, (Sveitsi) Alhainen Suuri Alhainen Herkkyys vastata kansalais(asiakas)tarpeisiin ja toiminnan mahdollisuuksiin ja haasteisiin Verkosto-organisaatio luo aitoa lisäarvoa yksiköille Yksikköjen (= hallinnonalat/virastot) intressi on olla osa verkosto-organisaatiota “Jäsenmaksuna” yksiköt sitoutuvat noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä

4 Valtionhallinnon yhdessä tekemisen VISIO – mitä eri valmistelu tuo kokonaisuuteen
VATU - käsitteet sisällöt / painotukset uudet tavat toimia KEHU yhteiset johtamismallit konsernitason työnjaot Valtiokonserni synergisenä verkosto-organisaationa TUOH ohjauksen menettelyt johtamis- ja kannustejärjestelmät JulkICT yhteiset / yhtenäiset alustat ja järjestelmät

5 Yhtenäisellä valtioneuvostolla parempaa vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta
KEHU VATU FOKUS: Yhtenäinen VN palvelee paremmin yhteiskuntaa, kansalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä poliittisia päätöksentekijöitä asioiden mielekästä valmistelua ja uusien ratkaisujen löytämistä yhteiskunnan monimutkaisiin ja hallinnonalarajat ylittäviin ongelmiin KEHITTÄMISEN KOHTEET: VN:n vaikuttavuus ja tuloksellisuus syntyy asioiden laaja-alaisesta yhteisestä valmistelusta, osaamisen yhdistämisestä, yhteisestä tietopohjasta ja -järjestelmistä, yhteisistä toimintaperiaatteista, fiksuista toimintatavoista ja moderneista työvälineistä. FOKUS: Huolehditaan siitä, että yhteiskunnan yhteisillä varoilla tuotettu toiminta on taloudellista, sosiaalisesti sekä ympäristön kannalta kestävää. Tuloksellisuus ja vaikuttavuus syntyvät kokeilemalla sekä tekemällä asioita uudella, kustannustehok-kaammalla ja mielekkäämmällä tavalla, joskus myös luopumalla. Valtionhallinnon toiminnan keskiössä ovat asiakkaat eli kansalaiset, yritykset ja yhteisöt. Huippusuoritusten taustalla on koettu työn ilo, joka koostuu mm. työn merkityksellisyydestä, mahdollisuuksista vaikuttaa ja osallistua, matalasta hierarkiasta ja ei-byrokraattisesta toimintakulttuurista. KEHITTÄMISEN KOHTEET: Valtionhallinnon vaikuttavuus ja tuloksellisuus syntyy tuloksellisuuden eri osatekijöitä tasa-painoisesti tarkastellen ja kehittäen. Näitä ovat tuottavuus ja taloudellisuus, aikaansaannoskyky, palvelukyky, vaikuttavuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. 5

6 Matkahallinnon strategiset toimijat
Valtion virastot - yhdyshenkilöverkostot Hansel Valtiokonttori Valtiovarainministeriö ml. Valtion työmarkkinalaitos Matkahallinnon strategian toimeenpano keskiössä. Visiona tehokas konsernihallinto sekä virastojen toimintaa tukeva matkahallinto.

7 Matkahallinto palvelussuhteen ehtojen kannalta
alueeseen liittyy paljon perinteitä ja vahvoja traditioita matkahallinnon merkitys kustannustekijänä työaikoihin liittyvänä korvauskysymyksenä verotuksellisena kysymyksenä saavutettuna etuna?


Lataa ppt "Hallinnon kehittämisen uudet tuulet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google