Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KEHITYSOHJELMA VUOSILLE 1998 - 2002 1998 SLU:n hallitus: •hyväksyi kehitysohjelman koulutuksen ja osaamisen strategiasuunnitelmaksi,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KEHITYSOHJELMA VUOSILLE 1998 - 2002 1998 SLU:n hallitus: •hyväksyi kehitysohjelman koulutuksen ja osaamisen strategiasuunnitelmaksi,"— Esityksen transkriptio:

1 KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KEHITYSOHJELMA VUOSILLE 1998 - 2002 1998 SLU:n hallitus: •hyväksyi kehitysohjelman koulutuksen ja osaamisen strategiasuunnitelmaksi, jota täydennetään vuosittaisilla toimintasuunnitelmilla •asetti kolme neuvottelukuntaa linjaamaan toiminnallisia valintoja jäsenistöä palvelevaan suuntaan

2 Koulutuksen lähtökohtina ovat: •ihmisen kehittyminen •oppimisen oppiminen •tietojen ja taitojen hallinta •yksilön oikeus liikkua ja kehittyä oman halunsa ja edellytystensä mukaisesti. Koulutuksen ja osaamisen kehitysohjelma: Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen yhteinen visio SLU:n osaamiskeskus tukee jäsenjärjestöjä niin, että jokaisella järjestöllä on oma koulutusjärjestelmänsä vuoteen 2002 mennessä. Kehittämistyössä huomioidaan:  lajiliittojen tarpeet, niiden koulutusjärjestelmät ja järjestelmien kehityksen tukeminen  yhteisten koulutuspalvelujen selkiyttäminen ja tehtäväjako  yhteisen koulutuksen alueellinen kattavuus ja saavutettavuus  viestintä ja sitouttaminen

3 V IV III II I I-tason tutkinto väh 50 h opintokokonaisuus Korkeakoulututkinto: LitM, valmennustieteelliset aineet Valmentajan/ohjaajan ammattitutkinto Laji- /toimialatutkinto suoritettu II-taso +150 h opintokokonaisuus II-tason tutkinto suoritettu I-taso + 100 h opintokokonaisuus Vastuu: lajiliitto tai toimiala Koulutuspalvelut: mm alueet Auktorisoidut urheiluopistot Vastuu: lajiliitto tai toimiala Koulutuspalvelut: mm urheiluopistot Vastuu: lajiliitto tai toimiala Koulutuspalvelut: mm urheiluopistot Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystie- teiden tiedekunta OHJAAJA- JA VALMENTAJAKOULUTUS SUOMESSA + käytännön työ Ammattikoulutus Kansalaisjärjestöjen ohjaaja- ja valmentajakoulutus

4 V-taso IV- taso III-taso II-taso I-taso I-tason tutkinto: Väh 50 h opintokokonaisuus Rakenne:  yhteiset perusopinnot  lajiopinnot Korkeakoulututkinto LitM, valmentajalinja Valmentajan erityisammattitutkinto Lajitutkinto: Suoritettu II-taso +150 h opintokokonaisuus Rakenne: Lajiliitto määrittelee II-tason tutkinto: Suoritettu I-taso + 100 h opintokokonaisuus Rakenne:  yhteiset perusopinnot  lajiopinnot  Lajiliitto vastaa koulutuksesta ja myöntää tasotodistuksen.  Koulutuspalveluja tarjoavat mm alueet  Opetushallitus määrittelee  Auktorisoidut urheiluopistot  Tutkintotoimikunta myöntää todistuksen  Lajiliitto vastaa koulutuksesta ja myöntää tasotodistuksen  Koulutuspalveluja tarjoavat mm urheiluopistot  Lajiliitto vastaa koulutuksesta ja myöntää tasotodistuksen  Koulutuspalveluja tarjoavat mm urheiluopistot  Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Kansalaisjärjestöjen ohjaaja- ja valmentajakoulutus Ammattikoulutus SisältöYhteiset perusopinnot (aihealueet) Toteutus  Oppiminen ja opettamisen perustaidot  Yksilön kehittyminen ja harjoittelu  Oppimaan oppiminen  Valmennusmenetelmien hallinta ja urheilijan ura  Psyykkinen valmennus (johtaminen ja vuorovaikutus valmennuksessa) VALMENTAJAKOULUTUS  arviointi, tiedon analysointi ja tuotto

5 V-taso IV-taso III-taso II-taso I-taso I-tason tutkinto: Väh 50 h opintokokonaisuus Rakenne: Korkeakoulututkinto: Lajitutkinto / Lasten urheilun tutkinto: Suoritettu II-taso +150 h opintokokonaisuus Rakenne: Lajiliitto määrittelee II-tason tutkinto: Suoritettu I-taso + 100 h opintokokonaisuus Rakenne:  Lajiliitto vastaa koulutuksesta ja myöntää tasotodistuksen  Nuori Suomi vastaa lasten urheilun tutkinnosta Kansalaisjärjestöjen ohjaaja- ja valmentajakoulutus Ammattikoulutus Sisältö Yhteiset perusopinnot (aihealueet) Toteutus LASTEN OHJAAJIEN KOULUTUS LLAOE Lasten liikunnan ammatilliset erikoitumisopinnot Urheiluopistot tasoilla I-III: •kasvatus ja liikunta •lasten liikunnan yleiset periaatteet •harjoitustapahtuman toteuttaminen •taitojen opettaminen

6 KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNNAN OHJAAJAKOULUTUS V-taso IVtaso III-taso II-taso I-taso I-tason tutkinto Väh. 50 h opintokokonaisuus Rakenne:  Auktorisoidut perusopinnot 30 h  Etäopinnot 20 h: käytännön ohjaus, etätehtävä Korkeakoulututkinto: LitM Sisällölliset painotukset AMK: LO, FT Sisällölliset painotukset III-tason tutkinto Suoritettu II-taso + 150 h opintokokonaisuus Rakenne:  Auktorisoidut perusopinnot  Etäopinnot II-tason tutkinto: Suoritettu I-taso + 100 h opintokokonaisuus Rakenne:  Auktorisoidut perusopinnot  Etäopinnot  SKuL: kehittäminen ja laadun ohjausmateriaalit, kouluttajakoulutus, vk- markkinointi, ohjaajarekisteri  Alueet: ohjaajakoulutus, tutkintotodistus, aluemarkkinointi  Suomen Latu, lajiliitot: lajimodulit Liikunta-alan koulutukselle/tutkinnoille sertifikaatit terveysliikunnan osaajina  arvostus terveyssektorilla  Kansalaisjärjestöjen ohjaaja- ja valmentajakoulutus Ammattikoulutus Sisältö Yhteiset perusopinnot (aihealueet) Toteutus Kehittäminen 1998-2000  terveysliikunnan perusteet  terveystieto ja fysiologia  ohjaamistaito ja lajianalyysi  lajimodulit  ravinto ja liikunta  yritysliikunta Kehittäminen 2001 

7 TOIMIALAESITYS SLU:n osaamiskeskus Kunto- ja terveysliikunta SKUL Kilpa- ja huippu-urheilu Olympiakomitea Lasten ja nuorten liikunta Nuori Suomi I II III IV V AMMATILLINEN KOULUTUS LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN KOULUTUS

8 TOIMIALAESITYS Toimialaesityksen perustelut ja toimialajärjestöjen (NS, OK, SKuL) rooli koulutuksen ja osaamisen kehitystyössä Yleisesti: •Suomalaisen ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen moniarvoisen kehityksen turvaaminen •Edesauttaa eheän koulutusfilosofian ja yhteisten toimintatapojen kehittymistä ja toimialojen välistä yhteistyötä •mahdollistaa yhteisten palveluiden ( mm. SLU:n osaamiskeskus, aluejärjestöt) tehokkaan tuottamisen ja hyödyntämisen Lajien näkökulmasta: •Lajien koulutusjärjestelmien kehittämispalvelut, sparraaja •Yhteistyö palveluita tarjoavien tahojen (aluejärjestöt, opistot) kanssa •lajiyhteistyön koordinointi osana lajien koulutusjärjestelmien kehittämispalveluita •laadun varmistus kaikilla tahoilla Toimialojen näkökulmasta: •väline viedä yhdessä sovittuja arvoja ja toimintatapoja kentälle •kunto- ja terveysliikunnan ja lasten ja nuorten liikunnan vieminen myös urheiluseurojen ulkopuolelle •toimialan koulutuksen kehitystyö •toimialan ja ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen neuvottelukunnan yhdessä sopimien linjausten toimeenpano •virkatyö

9 Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen eteneminen toimialoittain toimialakohtaiset tapaamiset Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen yhteistyöryhmä SLU, NS, OK, SKuL Neuvottelupäivä kerran vuodessa OKNSSKuL Lasten liikunta Kilpa- ja huippu- urheilu Kunto- ja terveysliikunta Neuvottelukunta tukitiimi


Lataa ppt "KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KEHITYSOHJELMA VUOSILLE 1998 - 2002 1998 SLU:n hallitus: •hyväksyi kehitysohjelman koulutuksen ja osaamisen strategiasuunnitelmaksi,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google