Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VESIHUOLTOLAIN UUDISTUS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VESIHUOLTOLAIN UUDISTUS"— Esityksen transkriptio:

1 VESIHUOLTOLAIN UUDISTUS
Pikaisesti hulevesien kannalta tarkasteltuna

2 UUDISTUKSEN TAVOITTEET
Varmistaa turvallisten ja kohtuuhintaisten vesihuoltopalvelujen saatavuus Parantaa hulevesien kokonaishallintaa sään ja vesiolojen ääri-ilmiöiden lisääntyessä ja päällystettyjen pintojen määrän kasvaessa yhdyskunnissa

3 Uudessa vesihuoltolaissa tarkoitetaan:
vesihuollolla vedenhankintaa eli veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä viemäröintiä eli jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä Ennen mukana oli myös ..huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista ja käsittelyä

4 Vesihuoltolain muutokset kohdistuvat erityisesti
Vesihuollon kehittämiseen Toimintavarmuuteen Velvollisuuteen liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon Talouden läpinäkyvyys Kilpailuneutraliteetti Hulevesien hallinta

5 HULEVESIEN HALLINNASTA
Säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa, johon ehdotetaan tätä tarkoittavia muutoksia 103 a § Hulevesien hallinnan määritelmä 103 b § Hulevesien hallinnan tavoitteet 103 c § Hulevesien hallinta 103 d § Hulevesien hallintaa koskevat määräykset 103 e § Määräys hulevesistä aiheutuvan haitan poistamiseksi 103 f § Kielto johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin 103 g § Hulevesisuunnitelma 103 h § Yhdyskunnan hulevesijärjestelmän toteuttaminen 103 i § Kiinteistön hulevesien johtaminen yhdyskunnan järjestelmään 103 j § Johtamisvelvollisuudesta vapauttaminen 103 k § Hulevesien hallinnasta kunnalle perittävät maksut

6 EM. ”HULEVESILAIN ” TAVOITTEENA ON
että huleveden viemäröinnin korostamisesta siirrytään kattavaan hulevesien kokonaishallintaan, jossa hyödynnetään etenkin maanpäällisiä ratkaisuja ja imeytetään hulevesiä mahdollisuuksien mukaan jo niiden kerääntymispaikalla selkiyttää yhteiskunnan ja kiinteistön vastuut hulevesien hallinnasta

7 17 a, b ja c § HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI
Kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätöksessä määritellyllä alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Päätöksen edellytyksenä on, että vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan huleveden viemäröinnistä taloudellisesti ja asianmukaisesti. Liittyjälle osoitetaan liittämiskohta kohtuullisen matkan päähän kiinteistöltä

8 HULEVEDEN VIEMÄRÖINTI (jatkuu)
Vesihuoltolaitoksella on oikeus periä kunnalta kustannuksia vastaava korvaus yleisiltä alueilta vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon johdettavan huleveden viemäröinnistä. Kustannusten vastaavuus -> eriytetty tulos- ja taselaskelma hulevesien hallinnalle Kunta laskuttaa asiakkailtaan – julkisoikeudellinen taksa Kunta voi antaa laskutusvaltuuden vesihuoltolaitokselle VOIDAAN MYÖS HOITAA VEROVAROIN !!

9 18 § Maksujen yleiset perusteet
Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit sekä kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Mitä maksuista säädetään, sovelletaan myös huleveden viemäröintiin ja siitä perittäviin maksuihin.

10 20 § VESIHUOLLON ERIYTTÄMINEN KIRJANPIDOSSA
Kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoista Vesihuollolle on tilikausittain laadittava tase ja tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot Mitä edellisessä edellytetään, sovelletaan myös 17 §:ssä tarkoitettuun huleveden viemäröintiin

11 SUMMASUMMARUM !! Lainsäätäjän tavoitteena on selvästi ollut, ettei hulevesikustannuksia jatkossa hoidettaisi vesi- ja viemäritaksoilla – EI MYÖSKÄÄN VAHINGONKORVAUKSIA KAUPUNKITULVISTA !! Envitec –hankkeen toteutus ja päämäärä vastaavat tulevien lakimuutosten periaatteita ja henkeä


Lataa ppt "VESIHUOLTOLAIN UUDISTUS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google