Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PÄÄTÖSANALYYSIN SOVELTAMISMAHDOLLISUUDET TULVARISKIEN HALLINNASSA Heini Lähteenmäki ja Antton Keto TKK–SYKE–METLA Seminaari 21.-23.3.2007 Levi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PÄÄTÖSANALYYSIN SOVELTAMISMAHDOLLISUUDET TULVARISKIEN HALLINNASSA Heini Lähteenmäki ja Antton Keto TKK–SYKE–METLA Seminaari 21.-23.3.2007 Levi."— Esityksen transkriptio:

1 PÄÄTÖSANALYYSIN SOVELTAMISMAHDOLLISUUDET TULVARISKIEN HALLINNASSA Heini Lähteenmäki ja Antton Keto TKK–SYKE–METLA Seminaari 21.-23.3.2007 Levi

2 ALUSTUKSEN SISÄLTÖ  Miten tulvariski muodostuu?  Mitä on tulvariskien hallinta?  Miten päätösanalyysi voisi tukea tulvariskien hallintaa?

3 Tulvariski? = Tulvavaara x Alttius

4 Tulvariskin muodostuminen SääolosuhteetVesistön hydrologia Hydrologinen vaara/herkkyys Jokiuoma Tulvan vaaraAlttius VahinkoriskiTulvatilanteen hallinta Vahingot

5 Tulvariskien hallinta? Periaatteet Menetelmät Suunnittelu ja päätöksenteko

6 Tulvariskien hallinnan asiakirjat  Intergrated Flood Management  Veden kierto kokonaisuutena  Maankäytön ja vesivarojen hallinnan yhteen sovittaminen  Parhaiden toimintamallien kokonaisuus  Osallistava toimintatapa  Integroitu lähestymistapa riskien hallintaan  EU:n best practice asiakirja (2003)  Tulvadirektiivi (2006)  Tulvariskien alustava arviointi  Tulvariskikartat  Tulvariskien hallintasuunnitelmat  Yhteensovittaminen vesipuitedirektiivin kanssa, yleisön osallistuminen  Suomen lainsäädäntö  Patoturvallisuuslaki ja –asetus  Rakennus- ja maankäyttölaki  Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen

7 Suunnittelun tasot tulvariskien hallinnassa  Tulvasuojelun yleissuunnitelma  Alueellisen tason yleissuunnitelma  Tulvavaara-alueiden yleispiirteinen määritys  Riskiealueet  Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kuvaus, kokonaisuuden hallinta  Tulvasuojelun toimenpiteiden suunnittelu  Operatiivisen tulvantorjunnan suunnitelma  Tulvanaikaisen toiminnan suunnittelu  Sisältää kuvauksen alueesta ja ennaltaehkäisevistä toimista ja tulvariskialueista  Kohdekohtaiset varautumissuunnitelmat  Yksityiskohtaista tietoa tulvan vaarasta ja aiheutuvista vahingoista

8 Tulvariskien hallinta SääolosuhteetVesistön hydrologia Hydrologinen vaara/herkkyys Jokiuoma Tulvan vaaraAlttius VahinkoriskiTulvatilanteen hallinta Vahingot Palautuminen Vahinkojen korjaaminen tulvaennusteet, tulvantorjunta, säännöstely, tila-päiset rakenteet, pelastustoiminta korvaaminen maankäyttö, rakentaminen, rakenteiden tulvansieto altaiden ja uomien koko, pengerrykset tulvavesien pidättyminen valuma-alueella, vesistön varastokapasiteetti Tulvan aikana Tulvan jälkeen Ennen tulvaa

9 Veden pidättäminen valuma-alueella (rakenteet) Ennakoivat toimenpiteet Tilapäisten rakenteiden suunnittelu Pysyvät rakenteet Vesistösään- nöstely ja tekojärvet Valuma-alueen toimenpiteet Ennallistaminen Säännöstelykäytäntö Tekojärvien rakentaminen Penkereet Uoman oikaisu/syventäminen Penkereet/suojavallit/seinät Kiinteistökohtaiset suojaukset ENNEN TULVAA

10 Viranomaisten välillä Tulvatilanteen hallinta Muut kuin vesistötoimenpiteet Ennusteiden seuranta Vesistö- toimenpiteet Tiedottaminen Kansalaisille Säännöstelykäytäntö Jäänsahaus Hydrologiset ennusteet Tulvaennusteet Tärkeiden kohteiden suojaaminen Tilapäiset rakenteet Poikkeusluvat TULVAN AIKANA Evakuointi Vesihuollon ja jätevesipuhdista- mojen toiminnan turvaaminen

11 Valtion suoraan korvattavat Tulvatilanteesta palautuminen Kriisiapu Tilannekatsaus Onnistumisen arviointi Korvaukset Välilliset korvaukset Tiedottaminen Pelastustoimen operatiivinen toiminta Toimenpiteiden priorisointi Vahinkojen arviointi Kansalaisille Ympäristölle Ympäristöviranomaisen operatiivinen toiminta TULVAN JÄLKEEN Oppiminen Suunnitelmien päivittäminen & uudet hankkeet Suojausten parantamistarpeen arviointi Vakuutus (ei suomessa)

12 Päätösanalyysin soveltamismahdollisuudet? Päätöksenteon haasteet Ideoita jatkokehittelyyn

13 Tulvadirektiivin vaikutukset  Yhtenäisen riskitason ja tulvariskikarttojen laatiminen asettaa päätöksenteolle uusia haasteita  Vaihtoehtojen monipuolinen vertailu  Rakenteelliset ja ei-rakenteelliset ratkaisut sekä niiden yhdistelmät  Vaikutusten laaja-alainen arviointi  Kansalaisten osallistaminen  Päätöksenteon läpinäkyvyyden lisääminen  Useiden mielipiteiden ja ristiriitaisten tavoitteiden huomioiminen suunnittelussa  Suunnitelmien ja vaikutusten esittäminen ymmärrettävässä muodossa, jotta maallikonkin on mahdollista ottaa kantaa

14 Päätöksenteon haasteet tulvariskien hallinnassa  Runsaasti epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä  Sääolosuhteet  Ennusteiden tulkinta  Rakenteiden toimintavarmuus, kunnossapito  Tiedon kulun katkokset  Integrointi  Ongelmat eri mittakaavoissa (valuma-alue, aikajänne, ym.)  Monia osallistuvia organisaatioita  Ristiriitaisia tavoitteita  Päätöksenteko subjektiivista  Paikallistuntemukseen perustuva  Ei yhtenäistä riskitason arviointia  Ei systemaattista toimenpiteiden/vaihtoehtojen vertailua  Alueellisia eroja tietotasossa, varautumisessa, organisoinnissa

15 Tiedon lähteet  Suunnitelmat  Tulvakartoitus  Yleispiirteiset tulvavaarakartat  Tulvariskikartat tärkeimmistä kohteista  Tulvatietojärjestelmä  Järjestelmään kootaan tiedot mahdollisimman kattavasti kansallisella tasolla

16 Päätösanalyysi tulvariskien hallinnassa?  Laajan toimenpidejoukon vertailu  Epävarmuuden huomioiminen vertailussa  Rakenteellisten ja ei-rakenteellisten menetelmien vertailu rinnakkain  Lähtötietojen saatavuus?  Paikallisten olosuhteiden huomioiminen?  Menetelmien toimivuudesta ei takeita, vaihtelu suurta ympäristöstä riippuen


Lataa ppt "PÄÄTÖSANALYYSIN SOVELTAMISMAHDOLLISUUDET TULVARISKIEN HALLINNASSA Heini Lähteenmäki ja Antton Keto TKK–SYKE–METLA Seminaari 21.-23.3.2007 Levi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google