Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KT Kuntatyönantajat virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KT Kuntatyönantajat virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos"— Esityksen transkriptio:

1 KT Kuntatyönantajat virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos
Esittely

2 KT Kuntatyönantajat KT:n asema perustuu lakiin Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta. Laissa on määritelty mm. KT:n perustehtävät, valtuuskunnan asettaminen ja toiminnan rahoitus. Keskitetty työnantajaedunvalvonta ja sopimustoiminta alkoi , jolloin laki kunnallisesta sopimusvaltuuskunnasta (ksv) astui voimaan. Lakia uudistettiin vuonna 1987, kun kunnallisesta sopimusvaltuuskunnasta tuli Kunnallinen työmarkkinalaitos. Lakiuudistuksessa vuonna 1993 Kunnallisesta työmarkkina-laitoksesta tuli osa Suomen Kuntaliittoa. 2010 joulukuussa Kunnallinen työmarkkinalaitos otti käyttöön KT Kuntatyönantajat -nimen

3 KT:n tehtävät KT Kuntatyönantajat on kuntatyönantajien etujärjestö työmarkkina-asioissa. KT edustaa Suomen 304 kuntaa ja 130 kuntayhtymää, joissa työskentelee viranhaltijaa ja työntekijää. KT neuvottelee ja sopii niiden kuntatyönantajien puolesta kunnallisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista KT antaa suosituksia yleisistä palvelussuhdetta koskevista asioista, palvelutuotannon tuloksellisuudesta ja työelämän laadusta KT hoitaa muut lain edellyttämät tehtävät

4 KT:n valtuuskunta 11 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet
valtiovarainministeriö määrää kokoonpanon toimikausi 4 vuotta ( ) päättää mm. virka- ja työehtosopimusten tekemisestä ja irtisanomisesta suosituksista kunnan tai kuntayhtymän ryhtymisestä työnsulkuun

5 Valtuuskunnan jäsenet 1.10.2013 - 30.9.2017
Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Haapanen Jorma, Kirkkonummi Koski Kirsi, Tampere Kok. Itkonen Pentti, Lappeenranta Ruhanen Seppo, Hirvensalmi Kesk. Karhunen Minna, Järvenpää Nieminen Jarmo, Helsinki Kok. Laaksonen Aulis, Pori Pitkänen Riitta, Oulu Vas Lievonen Kirsi-Marja, Helsinki Viialainen Matti, Puumala SDP Majalahti Juha, Karkkila Määttänen Petra, Turku SDP Ojansuu-Kaunisto Kirsi, Hämeenlinna Nordström Paula, Lohja Vihr. Ojennus Reijo, Parkano Kärki Armi, Pirkkala PerusS Viljanen Ritva, Vantaa Kiiskinen Kari, Äänekoski SDP Ylinen Keijo, Kauhava Vuorinen Maritta, Lahti Kok. Ylä-Mononen Jaana, Virrat Kantola Jouko, Joensuu Kesk.

6 KT Suomen Kuntaliitto EK KiT Kirkon työmarkkina- laitos
Elinkeino- elämän keskusliitto KiT Kirkon työmarkkina- laitos VTML Valtion työmarkkina- laitos Ministeriöt Kunta-alan ammattijärjestöt Palkansaaja- keskusjärjestöt Akava, SAK, STTK

7 Kunta-alan neuvotteluosapuolet
Kuntatyönantajat Pääsopijajärjestöt KT Kuntatyönantajat edustaa Manner-Suomessa työmarkkinoilla 304 kuntaa ja 127 kuntayhtymää Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo JHL, JYTY mm. OAJ, Lääkäriliitto, Eläinlääkäriliitto, Hammas-lääkäriliitto, KTN, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Talentia, Akavan Erityisalat SuPer, Tehy, Suomen Palomiesliitto Kunta-alan unioni Henkilöstö ( ) pääsopijajärjestöittäin: JUKO 30 %, Kunta-alan unioni 29 %, KoHo 29 %, ja järjestäytymättömät 12 %.

8 KUNTAKONSERNI TYÖNANTAJANA
Kunnan oma palvelutuotanto Kunnan määräämis- vallassa olevat yhteisöt Yksityiset yritykset (kunnat, kuntayhtymät, liikelaitokset) (osakeyhtiö, säätiö jne.) Edunvalvonta: KT AVAINTA ry Useita EK:n jäsenliittoja AVAINTES JA AVAINOTES, erityisaloja koskevia ja talokohtaisia työehtosopimuksia Sovellettava sopimus: KVTES, OVTES, TS, TTES, LS Useita liittotason työehtosopimuksia

9 Sopimusjärjestelmä Kunta-alan sopimusjärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki Suomen kunnat ja kuntayhtymät ja niiden palveluksessa olevat palkansaajat. Valtakunnallisilla virka- ja työehtosopimuksilla sovitaan palkoista, työajoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. Kunta-alan kuukausipalkkaisiin sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), teknisen henkilöstön virka ja työehtosopimusta (TS), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES) ja lääkärien virkaehtosopimusta (LS). Tuntipalkkaisilla on oma tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES). Lisäksi erillissopimuksia ovat kunnallisia muusikkoja ja näyttelijöitä sekä satamajäänmurtajien henkilöstöä koskevat työ- ja virka-ehtosopimukset

10 KT Kuntatyönantajat Markku Jalonen Yleiset palvelus- suhdeasiat
ja teknisten sekä tunti-palkkaisten palvelus-suhdeasiat Opetus- ja sivistys-toimen palvelus-suhde- asiat Sosiaali- ja terveys- palvelujen palvelus-suhde- asiat Työ-markkina-tutkimus ja työsuojelu Henkilöstö- voima-varojen kehittä-minen Viestintä

11 KT:n tehtävät ja palvelut
Virka- ja työehtosopimukset Suositukset ja sopimukset yleisistä palvelussuhdeasioista, tuloksellisuudesta ja työelämän laadusta  Yhteistoiminta-asiat  Työsuojeluasiat  Henkilöstön kehittäminen Työelämän ja tuloksellisuuden kehittäminen  Vaikuttaminen työelämää koskevaan lainvalmisteluun ml. eläkeneuvottelut Osallistuminen kolmikantayhteistyöhön   Kuntatyönantajien edunvalvonta EU:ssa  Keskusneuvottelut  …. jatkuu

12 KT:n tehtävät ja palvelut
Työtuomioistuinasiat  Työvoimakustannusten seuranta  Tutkimukset ja selvitykset Virka- ja työsuhdeneuvonta  Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen Lausunnot, koulutus ja lainopillinen neuvonta    Kuntatyönantaja-lehti -verkkopalvelut Julkaisut

13 KT:N STRATEGISET PAINOPISTEET 2011-2014
. Arvot Avoimuus, luottamus, oikeudenmukaisuus, erilaisten voimavarojen arvostaminen, laatu, asiakaslähtöisyys ja kehityshakuisuus Visio Kunnat ovat vetovoimaisia työnantajia ja kuntien työyhteisöt tuloksellisia ja hyvinvoivia Toiminta-ajatus KT:n tehtävänä on turvata työmarkkinoiden häiriötön toiminta ja luoda edellytyksiä hyvälle työnantajapolitiikalle Työmarkkinoiden vakaus ja muutosvalmius Tulokselliset palvelut ja hyvinvointi Tuottavuus, työelämän laatu ja joustavuus Vaikuttavuus Työvoima-kustannusten hallinta ja työrauha Henkilöstön saatavuus ja osaaminen Työhyvinvointi ja työssä jatkaminen Asiakkuus, kumppanuus Työmarkkinatoiminta ja muu edunvalvonta sekä viestintä Tehokas työnantaja-palvelu kunnille, ky:lle ja kuntien omistamille yhteisöille (Avainta ry) Työelämän kehittäminen Rakenteet ja prosessit KT:n henkilöstö on osaavaa ja hyvinvoivaa Tuloksellinen johtami-nen ja strategioiden toimeenpano KT on uudistuva ja verkottuva työyhteisö KT:n henkilöstö

14 Työnantajaedustajat kunnissa ja kuntayhtymissä
Päättäjät työnantajan edustajina Kunta-alalla työnantajan edustajia ovat virkamiesjohdon ja esimiesten rinnalla kunnanvaltuustoissa ja -hallituksissa toimivat luottamushenkilöt. He vaikuttavat päätöksillään siihen, minkälaista työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa kunnassa harjoitetaan. KT-yhteyshenkilöt KT:n yhteyshenkilöitä kunnissa ja kuntayhtymissä ovat KT-yhteyshenkilöt (ent. palkka-asiamiehet), jotka koordinoivat henkilöstöasioita ja huolehtivat virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja yhtenäisen linjan noudattamisesta sekä yhteydenpidosta KT Kuntatyönantajiin.


Lataa ppt "KT Kuntatyönantajat virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google