Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Matti Holi, Klinikkaryhmän johtaja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Matti Holi, Klinikkaryhmän johtaja"— Esityksen transkriptio:

1 Matti Holi, Klinikkaryhmän johtaja
Psykiatriaa terveyskeskuksiin- Peijaksen klinikkaryhmän ”kolmen kärjen”- ohjelma Matti Holi, Klinikkaryhmän johtaja 03/04/2017

2 Take-home pähkinänkuoressa:
Uusi TH-laki edellyttää erikoissairaanhoidon jalkautumista terveyskeskukseen / perustasolle Psykiatrian tulosyksikössä ja Peijaksessa on kehitetty menestyksekkäästi matalan kynnyksen palveluita Peijaksen klinikkaryhmässä pilotoidaan tänä vuonna ”kolmen kärjen ohjelmaa”, jossa merkittävälle osalle TK-masennuspotilaista tarjotaan uusia tehokkaita hoitomuotoja. 03/04/2017

3 3 v sitten Tulosyksikön linjaan sopiva Peijaksen klinikkaryhmän toiminnan painopisteen siirto:
TK / Perusterveydenhuollon tukeminen koulutuksin ja konsultaatioin. Aiempaa vahvempi osallistuminen alueellisen mielenterveystyön (myös 3 sektori) koordinointiin. Selkeämmin vastuu koko hoitoketjusta 03/04/2017

4 TK:n tukemisen ja matalan kynnyksen toiminnan osalta:
Lähetemäärät ovat kasvaneet, ja niistä yhä vähemmän on käännytetty, odotus keskimäärin alle 2 viikkoa, potilasmäärä kasvanut. Tiiviit puhelinkonsultaatioyhteydet lähettäviin lääkäreihin, ja myös videoyhteydet depressiohoitajiin. Asumispalveluissa olevat psykoosipotilaat on siirretty erikoissairaanhoidon vastuulle, heitä ei enää juuri uloskirjoiteta. 03/04/2017

5 Koordinoinnin ja koulutuksen osalta tämä on poikinut
- -tiiviit yhteydet alueen 3 sektorin toimijoihin: potilasyhdistys, srk, ym. -sovitut konsultaatio- ja koulutus yhteydet keskeisiin perustason toimijoihin (mm. lastensuojelu, perheneuvolat, päihdehuolto) 03/04/2017

6 Hoitoketjun kokonaisvastuun osalta:
Peijas-omistajakuntien kulut koko HUS-psykiatriaan ovat euromääräisesti laskeneet vuodesta 2008 eteenpäin. Tämä on mahdollistunut Kellokoskikäytön puolittamisella-2007: 80 paikkaa -> 2011: 43 paikkaa. Avohoidon suoritteet ovat lisääntyneet, ja tulevat lisääntymään. Skitsofreniapotilaat ovat paremmin hyppysissä ja laitoskäyttö jo alle mieli-2009 suositusten. 03/04/2017

7 Mielen avaimet / VALO-projekti onnistui rajapintatoimintojen kehittämisessä:
Peijaksen osa-projektit nivottiin klinikoiden toimintaan ja seurattiin klinikkaryhmän jory:ssä. Näin toimintamallien siirto kliiniseen rutiiniin varmistettiin. POP-valo -> asumispalvelupotilaat Kroonisen masennuksen projekti Suicidipotilaiden hoito päivystyspalveluissa (TK-päivystys ja Kriisikeskus) Videokonsultaatiot (depressiohoitajat ja sosiaalipuoli) 03/04/2017

8 Miten Perustasolle on jalkauduttu (TH-lain hengessä)?
Tiettyjä potilasryhmiä on siirretty psykiatrialle: Psykoosipotilaat ja Bipolaarihäiriöpotilaat ( uutta potilasta) Kaikkien potilasryhmien osalta yhteydenpidon kynnystä on laskettu (kons-yhteydet, selkeät toimintaohjeet lähetteissä ja konsultaatiovastauksissa) Konsultaatioita on annettu TK-tiloissa TK-potilaita on tavattu konsultaatiokäynneillä TK:ssa. 03/04/2017

9 Seuraava askel – TK-potilaille sopivien hoitomuotojen pilotointi
Tarjotaan näyttöön perustuvia, ESH-tasoisia hoitoja. Yhteensä ad 150 TK-potilaalle Näihin hoitoihin ohjaavat tässä vaiheessa depressiohoitajat. 03/04/2017

10 Mitä tarkoittaa Vantaalla?
Vantaalla yhteensä n. 600 potilasta depressiohoitajilla. Näistä neljäsosalle kyetään tarjoamaan uusia hoitoja potilaan ollessa vielä TK:n vastuulla. Helpottaa olennaisesti depressiohoitajien painetta Saattaa johtaa alueella siihen että hoidot tavoittavat suuremman osan masennuspotilaista. 03/04/2017

11 ”Kolmen kärjen ohjelman” hoitomuodot:
Verkkoterapia ”Pika-Valtava” Aivojen magneettistimulaatiohoito 03/04/2017

12 Verkkoterapia: 03/04/2017

13 Verkkoterapia: Oikein valituille potilaille yhtä tehokas kuin tavallinen psykoterapia (HALO-katsaus) Paikkaa järjestelmän aukkoa TK-potilaiden psykososiaalisten hoitojen osalta hoitovastuu TK:ssa 03/04/2017

14 Pika-Valtavat Valtavaterapiat ohjataan arviointitiimin toimesta oikeudenmukaisesti potilaille jotka niistä voivat hyötyä. Valtava-potista on siirretty osa lyhyiksi, 20 käynnin terapioiksi, joita on tarjottu rajapintapotilaille ja rakennettu toimintamallit. 03/04/2017

15 Pika-Valtavat Näitä ostopalveluterapioita tarjotaan nyt TK-potilaille (ad 40), jotka eivät ole riittävästi hyötyneet Depressiohoitajan antamasta interventiosta. Konsultoiva hoitaja tekee alku- ja loppuarvion, hoitovastuu säilyy TK:ssa. 03/04/2017

16 Aivojen magneettistimulaatio (rTMS)
03/04/2017

17 Aivojen magneettistimulaatio
Tehokas hoito, jos ensimmäinen masennuslääke ei ole tehonnut (HALO-katsaus aiheesta tekeillä) Depressiohoitajat ohjaavat, hoidot annetaan Peijaksen sairaalassa (3-4 viikon päivittäisiä käyntejä edellyttävä hoito) Hoitovastuu TK:ssa 03/04/2017

18 Mitä yhteistä? Soveltuvat nykytyönjaon mukaan TK-potilaille.
Järkevää, että ESH vastaa niistä, niiden kehittämisestä, ja niiden allokoinnista TK-potilaille. Järkevää jalkautumista ilman, että menetetään hoitojen porrastukseen liittyvät elintärkeät edut. 03/04/2017

19 Viestit lautakunnalle:
Peijaksen alueella on viimevuodet madallettu PTH:n ja ESH:n kynnystä erittäin tuloksellisesti. Madallus on näkynyt palveluiden saatavuutena ja taloudellisuutena. Olkaa myötämielisiä näille uusille merkittäville, ”jalkautumisen” piiriin kuuluville avauksille. 03/04/2017

20 Kiitos! 03/04/2017


Lataa ppt "Matti Holi, Klinikkaryhmän johtaja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google