Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Seksuaalisuuden huomioiminen päihdetyössä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Seksuaalisuuden huomioiminen päihdetyössä"— Esityksen transkriptio:

1 Seksuaalisuuden huomioiminen päihdetyössä
Lolan Lindroos Naisten virta –hanke, Kettutien A-poliklinikka

2 Seksuaalisuus Yksilön ominaisuus vastasyntyneestä vanhuuteen
Erottamaton osa ihmisen persoonallisuutta Tapa tulkita itseään ja esitellä itsensä itselleen ja muille Koko elämän ajan kehittyvää ja muuttuvaa Aika, yhteiskunta, kulttuuri ja olosuhteet vaikuttavat Ilmenee ajattelussa, puheessa, tunteissa, arvoissa, normeissa ja ei-eroottisessa käyttäytymisessä Elämän jatkuvuus, kaipaus läheisyyteen ja mielihyvään, halu rakastaa ja tulla rakastetuksi

3 Seksuaalisuuden huomioiminen
päihdetyössä päihteiden suora vaikutus seksuaaliseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn seksuaalinen väkivalta ja kaltoinkohtelu altistaa päihteiden ongelmakäytölle päihteiden ongelmakäyttö altistaa kaltoinkohtelulle lisääntymisterveys ei-toivotut raskaudet, sikiövauriot, seksitaudit varhain aloitettu päihteiden käyttö haittaa normaalia seksuaalista kehitystä

4 Seksuaalineuvonta päihdetyössä 1
työntekijän käsitykset, arvot, normit, myytit, oma seksuaalisuus, ikä – tiedostaminen ja työstäminen luvan antaminen puheeksiotto, lomakkeet, tiedotus, sanattomat viestit esimerkiksi sooloseksi, fantasiat, parisuhteen solmiminen, ei-heteroseksuaaliset kokemukset...

5 Seksuaalineuvonta päihdetyössä 2
rajattu tieto esim. turvallisemmat seksitavat, raskaus, seksitaudit, ehkäisy, abortti, myytit... erityisohjeet esim. käytetyn päihteen vaikutus seksuaalisuuteen tietoiskut esimerkiksi: eri päihteet seksuaalisuuden puheeksiotto ei-heterot ja transihmiset

6 Ehkäisyneuvonta päihdetyössä
kysy - tietoisku työntekijälle: Raskauden ehkäisy - kysy, ohjaa, seuraa! neuvo – tietoisku asiakkaille: Miksi käyttäisin ehkäisyä ohjaa - alueellinen yhteistyö, terveysasemien ehkäisyneuvonta seuraa – meneekö asiakas, miksi ei, avun tarjoaminen

7 Helsingin keskitetty ehkäisyneuvonta
Toinen linja 4 C Ajanvaraus ja neuvonta ma-pe klo puh: ,konsultaatiopuhelin: Nuoret alle 25-vuotiaat ehkäisyn aloittajat Kierukan laitto synnyttämättömille naisille imetysaikana, jos kuukautiset eivät ole alkaneet ei ole onnistunut terveysasemalla ( ehkäisy, hoidolliset indikaatiot) Kierukan poisto – ei onnistunut terveysasemalla Ehkäisykapselin laitto ja poisto Ongelmallinen ehkäisy – perussairauksien, sosiaalisen tilanteen tai ehkäisyn ongelmien vuoksi Liikuntarajoitteiset ja vammaiset naiset

8 Viesti: Jos olet raskaana et juo!
naisille – suurkuluttajille tiedon antaminen äitiyspoliklinikka – parantaa raskauden kulkua ultraääni – äiti kiinnostuu lapsesta raskaustesti – usein, kaikille

9 Seulonta Perustiedot: raskauden ehkäisyn tarve
raskaus (nyt, aiemmat),raskaustesti tartuntataudit. Oletko tyytyväinen seksuaalisuuteesi tällä hetkellä? Onko seksuaalisuuden alueella jokin asia, joka sinua tällä hetkellä askarruttaa? Onko joku asia seksuaalisuuteen liittyen, jota olisit toivonut minun kysyvän?

10 Seksuaalianamneesi Raskaus/ testaus? Seksitaudit /testaus?
Raiskaus Seksiin painostaminen Insesti Nimittely kuten huorittelu Seksityön tekeminen (prostituutio, strippaus) Seksiriippuvuus Raskaus/ testaus? Seksitaudit /testaus? Säännöllinen kumppani tai satunnaisia kumppaneita Ei-heteroseksuaalisuus Gynekologisia tai urologisia vaivoja / tutkimukset? Haluttomuutta, kykenemättöyyttä selvin päin Abortti

11 Tietoiskuja puheeksiottoon
Kohti seksuaalista tietoutta Seksuaaliset oikeudet Eri päihteiden vaikutus seksuaalisuuteen Ehkäisyn hoitaminen Työntekijälle: Raiskaus ja seksuaalinen väkivalta Seksuaalisuuden puheeksiotto Kysy ehkäisystä Ei-heterot ja transihmiset

12 Traumat seksuaalisuuden alueella
Esimerkiksi lapsen menettäminen: raskauden keskeytys tai keskenmeno, huostaanotto, kuolema Raiskaus Seksuaalinen kaltoinkohtelu, väkivalta Puolison menettäminen (ero, kuolema)

13 Seksuaalinen väkivalta
Seksuaalinen väkivalta on sen uhrille traumaattinen kokemus, josta seuraa kriisi. Loukkaa yksilön koskemattomuutta, rikkoo hänen turvallisuudentunteensa sekä luottamuksensa lähimmäiseen ja vahingoittaa hänen minäkuvaansa. Seksuaalinen kaltoinkohtelu vaikuttaa vahingollisesti uhriin niin fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti, seksuaalisesti kuin taloudellisestikin.

14 Mitä se on? Seksuaalinen väkivalta voi kohdistua niin naiseen, mieheen, lapseen kuin esimerkiksi transsukupuoliseen henkilöönkin ja sen tekijä voi olla uhrin kanssa samaa tai eri sukupuolta. Esimerkiksi pakottaminen epämiellyttävään seksuaaliseen tekoon (kuten hyväily, seksin tai pornon katselu, koskettelu tai yhdyntä), ympärileikkaus, painostaminen aborttiin tai lapsen synnyttämiseen. Seksuaalinen väkivalta on vallankäyttöä – ei seksuaalisuutta!

15 Raiskatun naisen psyykkinen ensiapu
Pysy rauhallisena, kuuntele häntä Raiskattu nainen saattaa puhua kevyeen ja vähättelevään sävyyn kokemastaan. tapahtuneen ”normalisoituminen” omassa mielessä Usko uhria, älä syyllistä häntä tapahtuneesta. Huolehdi uhrin terveydestä, turvallisuudesta ja oikeusturvasta. Käynnistä kokemuksien prosessoiminen – nimeäminen Raiskattu nainen saattaa puhua kevyeen ja vähättelevään sävyyn kokemastaan. Erityisesti hyvin runsaasti päihteitä käyttävillä naisilla on riski joutua toistuvasti seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön uhreiksi, jopa siinä määrin että raiskatuksi tuleminen ja seksiin pakottaminen saattaa uhrin mielessä normalisoitua tavalliseksi toiminnaksi. Raiskauksen uhrin kohtaaminen vaatii työntekijältä herkkyyttä ja vielä enemmän sellaisissa tapauksissa, jossa uhri selviytyäkseen psyykkisesti äärimmäisen kuormittavasta tapahtumasta, ei ole halukas käsittelemään asiaa tai tunnistamaan sen vaikutuksia itseensä. Kun asiakkaanasi on raiskattu nainen, on tärkeää pysyä rauhallisena ja kuunnella häntä. Usko uhria, älä syyllistä häntä tapahtuneesta. Tuo esiin, ettei mikään mitä hän on saattanut tehdä tai jättää tekemättä, oikeuta hänelle tehtyä tekoa. Vastuu väkivallasta on aina sen tekijällä. Huolehdi uhrin terveydestä, turvallisuudesta ja oikeusturvasta. Mikäli raiskauksesta on vain vähän aikaa, rohkaise häntä lääkärintutkimukseen ja rikosilmoituksen tekoon, tarjoa kriisiapua  ja motivoi jatkohoitoon hakeutumiseen. Anna hänelle tietoa hänen oikeuksistaan myös silloin, kun raiskauksesta on jo pidempi aika ja tue niiden puolustamista. Pyri palauttamaan asiakkaan tunnetta turvallisuudesta ja arvokkuudesta konkreettisella huolenpidolla, hyväksyvällä ja arvostavalla vastavuoroisuudella ja asiakkaan päätäntävallan kunnioittamisella. Anna tietoa kriisin kulusta ja pyri normalisoimaan kriisireaktioita. Tue hänen itsetuntoaan. Käynnistä kokemuksien prosessoiminen. Tapahtuneen nimeäminen on tärkeätä. Hämmentävän, vaikeasti hahmotettavan kokemuksen jälkeen asiakas tarvitsee sanoja: muistikuvien ja tunteiden kiinnittämistä sanoiksi. Määrittelyssä asiakkaan kokemus on ensisijainen: väkivaltaa tai ahdistelua on se, mikä on tuntunut väkivaltaiselta tai ahdistavalta. Asiakkaan oma kokemuksen tieltä on hyvä ”putsata” pois  muiden määritelmät (kuten väkivallan tekijän, median, läheisten). Auta häntä katsomaan tapahtunutta omasta kokemusmaailmastaan käsin. Seksuaalirikoslain määritelmät raamittavat ja selkeyttävät. Ellei asiakas itse sitä käytä, älä käytä sana raiskaus vaan esimerkiksi että hänen itsemääräämisoikeuttaan loukattu. Auta tapahtuneen läpikäymisessä ja sen merkityksen tiedostamisessa. Asian käsittely on asteittaista, mutta se alkaa jo ensiavusta. Kartoita asiakkaan sosiaalinen verkosto, kenelle hän voi kertoa asiasta (huomioiden häpeän ja pelon kertoa asiasta)? Entä jos läheisiä ei ole? Käy läpi myös hänen voimavaransa, arvioi niitä yhdessä asiakkaan kanssa. Kartoittakaa asiakkaan selviytymiskeinoja ja tue vähemmän vahingollisia keinoja selvitä. Muista toivon luominen: raiskauksesta ja väkivallasta on mahdollista selvitä.

16 Lisätietoa: Naisten virran www-sivut, Sexpo-säätiö: Raiskauskrisikeskus Tukinainen: SETA ry: ja Transtukipiste: Lydén, H Vedettiin viinaa ihan homona – Ei-heterot ja sukupuolen monimuotoisuus päihdepalveluissa Lydén, H (toim.) Naisten kanssa tehtävä päihdetyö. Päihdelinkistä tai Naisten virran www-sivuilta.

17

18 Kallion Kaisla- ryhmä Vertaistukiryhmä naisille laitoskuntoutuksen
jälkeen Paikka:Naisten huone, Helsingin Elopilkku, Elokolon viereinen ovi, Toinen linja 31 ke klo 13-15 Tervalammen naisten kuntoutuksesta tullaan säännöllisesti tutustumaan ryhmään. Toiminta järjestetään Elämäntapaliiton, Helsingin Optimistit ry:n, Tervalammen naisten kuntoutusosaston ja Naisten virta -hankkeen yhteistyönä.

19 Olen nainen- ryhmä Kettutien A-poliklinikalla
Ohjaajana toimii psykodraamaohjaaja, sosiaalityöntekijä Anne Ignatius. Ryhmässä työskennellään erilaisia toiminnallisia menetelmiä käyttäen. 2 x vuodessa Ryhmään otetaan 8-10 jäsentä Tiedustelut ja haastatteluajan varaamiset: Anne Ignatius, p

20 Ryhmän teemat Nainen ja päihde Omat rajat Minäkuva Naisen eri roolit
Nainen ja parisuhde Muutos mahdollisuutena Voimaa ja iloa !


Lataa ppt "Seksuaalisuuden huomioiminen päihdetyössä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google