Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Syksy 2013 Pekka Lund.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Syksy 2013 Pekka Lund."— Esityksen transkriptio:

1 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Syksy 2013 Pekka Lund

2 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Mitä opin viime kerralla?

3 www.helsinki.fi/yliopisto Viisi kertaa kronologiaa: 1792-1910 1910- KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013

4 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika

5 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika Mikä ei tarkoita, etteivätkö katolinen ja ortodoksinen lähetystyö olisi edenneet Mutta nyt keskitymme protestanttisen kristillisyyden leviämiseen

6 www.helsinki.fi/yliopisto Bevans & Schroeder (2005) Constants in context, 180

7 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika Pieni ajallinen takauma: -Pohjois-Amerikan kristillistymien tapahtuu isoilta osin ennen vuotta 1792 -USA itsenäistyi 1776 (tunnustettiin 1783)

8 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika Pieni ajallinen takauma: -Euroopassa reformaatiota seurasi useiden tunnustuskuntien rinnakkaiselo, joka ei aina sujunut rauhallisesti: uskonsodat, suvaitsemattomuus -Etenkin protestantteja lähti Atlantin yli, mikä teki ensimmäisistä siirtokunnista protestanttisia mutta tunnustuskunniltaan kirjavia

9 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika Pieni ajallinen takauma: -Niin sanotut ”pyhiinvaeltajaisät” lähtivät 1620 Mayflower-laivalla Uuteen Englantiin -Pohjois-Amerikka kristillistyi muuttoliikkeen tuloksena, vain vähän varsinaista lähetystyötä intiaanien ja eskimoiden parissa

10 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika Pieni ajallinen takauma: -Hyvin erilaiset kristillisyyden muodot elivät rinnan Pohjois-Amerikassa; tunnustuskuntien moneus on ollut tyypillistä 1600-luvulta alkaen -Uskonnonvapauden ajatus sekä valtion ja uskonnon erottamisen periaate voimistuivat Pohjois-Amerikassa ja päätyivät USA:n perustuslakiin

11 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika Pieni ajallinen takauma: -Euroopassa ja etenkin Amerikassa levisi 1730-1740 –luvuilla herätys, jota on etenkin amerikkalaisessa kontekstissa kutsuttu ensimmäiseksi suureksi herätykseksi (First Great Awakening) -Näkyvimmät hahmot George Whitefield ja Jonathan Edwards

12 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika Pieni ajallinen takauma: -Euroopasta oli tehty lähetystyötä 1700-luvun alussa -Pietistien innoittamana ensimmäiset protestanttiset lähetystyöntekijät lähtivät Intiaan: Bartholomew Ziegenbalg ja Henry Plütschau saapuivat Tranquebarin 9.7.1706

13 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika Miksi 1792?

14 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika Miksi 1792? -English Baptist Mission perustettiin 1792 -Ensimmäinen moderni lähetysjärjestö; tunnetuin lähetti William Carey, jota on pidetty modernin lähetystyön isänä, saapui Intiaan 1793 -London Missionary Society 1795, Basel Mission 1815, Tanska 1821, Ranska 1822, Ruotsi 1835, Norja 1842, Suomi 1859

15 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika -Kristinuskon leviäminen liittyi eurooppalaisen maailmanvallan kasvuun, kolonialismiin ja imperialismiin -Eurooppalaisen maailmanvallan kasvu liittyi teolliseen vallankumoukseen, tekniseen, taloudelliseen ja sotilaalliseen ylivoimaan

16 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Teksti: Hudson Taylor 1875 -Miten Taylorin lähetysajattelua voi luonnehtia? Mitkä siinä ovat keskeisiä ajatuksia? -Minkälaista on lähetystyö, jota tehdään Taylorin ajattelusta käsin? -Miten aikakausi (1800-luvun jälkimmäinen puolisko) ja alue (Kiina) voisivat selittää tekstiä – tai miten teksti voisi selittää aikakautta ja aluetta?

17 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika -Kristinuskon leviäminen liittyi eurooppalaisen maailmanvallan kasvuun, kolonialismiin ja imperialismiin -Eurooppalaisen maailmanvallan kasvu liittyi teolliseen vallankumoukseen, tekniseen, taloudelliseen ja sotilaalliseen ylivoimaan

18 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika -Kristinuskon leviäminen liittyi eurooppalaisen maailmanvallan kasvuun, kolonialismiin ja imperialismiin -Eurooppalaisen maailmanvallan kasvu liittyi teolliseen vallankumoukseen, tekniseen, taloudelliseen ja sotilaalliseen ylivoimaan

19 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika -Protestanttisen lähetystyön taustalla olivat herätykset ja uudistunut kristillisyys: pietismi, suuret herätykset, uudentyyppinen henkilökohtainen vastuu, Raamatun korostuminen, lopunajallisuus

20 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika -Eurooppa aloitti maailmanlaajuisen lähetystyön, USA tuli 1800- luvun lopulta vahvasti mukaan ja oli 1900-luvun alussa suurin yksittäinen lähetystyöntekijöitä tuottava valtio

21 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika -Lähetystyö oli lähetysjärjestöjen työtä, ei kirkkojen työtä; sitä tekivät vapaaehtoiset työntekijät, sitä tukivat yksittäiset kannattajat, sitä valvoivat yhdistysten johtokunnat – vahva maallikkokorostus

22 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika -Lähetystyön tavoitteena voi nähdä vahvasti evankeliumin levittämisen, ei kirkkojen perustamisen (vrt. lähetysjärjestöt, ei kirkot, ”Mission without Church”); mikä on lähetyksen ja kirkon suhde?

23 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika -Kysymys paikallisten roolista ja paikallisen kirkon itsenäisyydestä aktivoitui vähitellen: työntekijöiden koulutus, pappeus, kirkon hallinta - Henry Venn 1854: ”Self-governing, self-supporting, self- propagating” (paljon myöhemmin: ”self-theologizing”)

24 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika -Lähetystyön tulokset eivät yksiselitteisesti kuvattavissa: -kristillisyyden lisäksi vaikutukset esimerkiksi kirjakieleen, koulutukseen, terveyteen, naisen asemaan -toisaalta osallisuus imperialismiin, paikallisten kulttuurien tuhoaminen, länsimaalaisuuden levittäminen

25 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika -Protestanttisen lähetystyön etenemistä voi seurata Raamatun (UT) käännösvuosien perusteella: -algonquin 1661, malaji 1688, tamili 1714, eskimo 1766, persia 1810, arabia 1810, kiina 1814, thai 1819, burma 1834

26 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika -Protestanttisen lähetystyön määrää voi arvioida koulujen ja sairaaloiden määrällä: -1935 57 000 lähetyskoulua ympäri maailmaa -1938 1000 sairaalaa, 13000 sairaanhoitajaa, 1350 lääkäriä

27 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Protestanttisen lähetystyön kulta-aika -Protestanttisen lähetystyön määrää voi arvioida lähetystyöntekijöiden määrällä: -1915 351 lähetysjärjestöllä oli 24 000 lähettiä, joita tukivat 109 000 paikallista työntekijää -Samaan aikaan roomalaiskatolisia lähettejä oli 19600

28 www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Pekka Lund 23.9.2013 Henkilö: Selma Rainio -Suomalainen lääkäri, joka lähti Ambomaalle (nyk. Namibia) 1908 -Toinen suomalainen lähetyslääkäri, ensimmäinen nainen -Merkitys lääkärinä – sairaala on edelleen olemassa -Merkitys itsenäisenä, ammattia harjoittavana naisena -http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/suome/vk/saarelma- maunumaa/edhinaek.pdfhttp://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/suome/vk/saarelma- maunumaa/edhinaek.pdf


Lataa ppt "Www.helsinki.fi/yliopisto KH 102 Kristinuskon globaali historia ja lähetystyö Syksy 2013 Pekka Lund."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google